Nazilə Adəm qızı Qardaşbəyova, Müəllim

1964- cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1980 – ci  ildə Naxçıvan Orta ixtisas  Musiqi Məktəbinə daxil olub. 1984 – cü ildə bu məktəbi bitirib  və həmin il də Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının  Orkestr Alətləri Şöbəsinə daxil olub. 1989-cu ildə Konservatoriyanı bitirib həmin ili Naxçıvan Musiqi Kollecində müəllim kimi  fəaliyyətə başlayıb. 2011- ci il tarixindən Naxçıvan  Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin Fortepiano kafedrasına tam ştat üzrə müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb.

 Fəxri fərmanlar

  1. Naxçıvan Muxtar Respublikasnın  95 illikyubileyinə həsr olunmuş “ Səni tərənnüm  edirəm doğma Naxçıvan “ devizi altında  keçirilən mahnı  müsabiqəsinin “Həvəskar bəstəkarlar “ naminasiyası üzrə II yerin qalibi olaraq təltif edili

       Elmi məqalələr

  1. Mənşəcə ən qədim musiqi aləti -Fleyta.Azərbaycan Respublikası Təhsil  Nazirliyi , naxçıvan Dövlət Universiteti “Qeyrət “nəşriyyat  N1 Naxçıvan -2016 ( səh221-224)