1969-ci  ildə  Naxçıvan   şəhərində  anadan  olmuşdur. 1976-cı ildə Naxçıvan  şəhərindəki   M.T.Sidqi   adına  4 № li  səkkizillik  orta məktəbinə  daxil   olmuş, həmin   məktəbi   1984-cü  ildə  bitirib , təhsilimi   davam   etdirmək   üçün   Naxçıvan   şəhər   Q. Vəzirov   adına   6 №  li  orta  məktəbə  daxil  olub,1986-cı  ildə  həmin  məktəbi   bitirmişəm.

1986 – cı  ildə   SSSR – nın    Kurqan   şəhərindəki   Kurqan   Ali   Hərbi   Siyasi   Aviasiya   Məktəbinə    daxil    olmuş    və    həmin    məktəbin    üçüncü    kursunda    yəni    1989  – cu  ildə  ölkədə  yaranmış  milli  münasibətlərin  dəyişməsilə  əlaqədar təhsilimi  davam etdirmək mümkün   olmamışdır .  Məktəbin   üçüncü   kursundan    öz   xahişımlə  xaric  olunmuşam .Məktəbdən  xaric  olunduqdan  sonra Kurqan  şəhərindən  hərbi  xidmət  sıralarına  çağırılmışam. 27.09.1989 – cu  ildə  hərbi  xidmət  sıralarından   ehtiyata   buraxılmışam.

İxtisasıma  uyğun  olaraq V.İ.Lenin  adına  Azərbaycan  Pedaqoji  İnsitutunun  İbtidai   Hərbi   Hazırlıq   və   Bədən  Tərbiyəsi   fakultəsinə 1989-1990-cı   tədris  ilinin  I -yarısında   bərpa  olmuşam.

1993  –  cü   ildə   ( statusa   görə )   N.  Tusi    adına    Azərbaycan    Pedaqoji    Dövlət    Universitetinin   İbtidai  Hərbi  və  Fiziki  Təlim   ixtisasını   bitirmişəm.

 

Əmək  fəaliyyətinə  1993 – cü  ilin  oktyabr   ayından   Naxçıvan   şəhərindəki   Azərbaycan  Respublikasının   Milli  Qəhramanı  İbrahim  Məmmədov  adına  İdman-Hərbi  təmayüllü  oğlanlar  gimnaziyasında   hərbi   müəllim  və  sonra  isə  hərbi  rəhbər  vəzifəsində  işləmişəm.

1995- ci  il   iyun   ayının   26 – dan   Naxçıvan   şəhərində   DİN   DQ – nin   12565  saylı   hərbi   hissəsində   zirehli    texnika    motoatıcı   taqım   komandiri   vəzifəsində   xidmətə   başlamışam   Qərargahda   döyüş  təlimi   üzrə   zabit,   Qərargah   rəisinin   xidmət   üzrə   köməkçisi   vəzifələrində   xidmət   etmişəm.

15.09.2012-ci il tarixdə Naxçıvan  şəhər Ə.Sultanlı adına 10 № tam  orta  məktəbə Gənclərin Çağırışaqədərki  hazırlıq  fənni   üzrə  hərbi  rəhbər vəzifəsinə  təyin  olmuşam.

18.09.2013-cü  il  tarixdə  NDU-nin  Çağırışaqədərki   hazırlıq  və  Mülki Müdafiə   kafedrasına  saathesabı

müəllim   qəbul  olunmuşam.

18.09.2015-ci il tarixdə  NDU-nin  Çağırışaqədərki  hazırlıq  və  Mülki  Müdafiə  kafedrasına  müəllim   qəbul  olunmuşam.

  Dərc olunmuş elmi əsərlər

       1.Hərbi  Nizamnamələr(Bakalavr təhsil pilləsi üçün  tədris) proqramı. NDU-nin                “Qeyrət”nəşriyyatı. Proqram. Naxçıvan- 2016.

 1. Hərbi Nizamnamələr (Bakalavr təhsil pilləsi üçün  dərs  vəsaiti), NDU-nin “Qeyrət”nəşriyyatı.Dərs  vəsaiti. Naxçıvan -2016.
 2. Gənclərin Çağırışaqədərki Hazırlığının Tədrisi metodikası proqramı, NDU-nin “Qeyrət”nəşriyyatı. Proqram. Naxçıvan- 2016.
 3. Orduda fiziki hazırlığın təşkilinin nəzəri əsasları proqramı, NDU-n in  “Qeyrət”nəşriyyatı. Proqram. Naxçıvan- 2017.
 4. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsasları proqramı, NDU-nin “Qeyrət”nəşriyyatı. Proqram. Naxçıvan- 2017.
 5. Hərbi qanunçuluğun əsasları  proqramı, NDU-nin  “Qeyrət”nəşriyyatı. Proqram. Naxçıvan- 2017.
 6. Qadın boksu, məqalə, Elmi əsərlər humanitar elmlər  seriyası. Naxçıvan NDU  “Qeyrət”-2018  №5.səh-96-100.
 7. Böyük Vətən müharibəsində  qələbənin  qazanılmasında azərbaycanlıların yazdığı  qəhramanlıq  salnaməsi, məqalə, Elmi əsərlər humanitar  elmlər  seriyası. Naxçıvan NDU  “Qeyrət”-2019  №1. səh-195-198.
 8. Qəza xilasetmə və  digər  təxirəsalınmaz  işlərin  aparılmasının  taktiki  üsulları. məqalə. Elmi əsərlər fizika-riyaziyyat  və texnika elmlər  seriyası. Naxçıvan NDU  “Qeyrət”-2019  №4. səh-74-77.
 9. Sıra hazırlığı, proqram, ND U-nin “Qeyrət”nəşriyyatı. Proqram. Naxçıvan- 2021.
 10. Mənfur ermənilərin tarixi  keçmişimizə  dair  saxtakarlığı, məqalə. Dərələyəz  qəzeti  22  iyun  2021-ci  il  № 06.  I-hissə
 11. Mənfur ermənilərin tarixi keçmişimizə dair saxtakarlığı, məqalə, Dərələyəz qəzeti  22  oktyabr 2021-ci  il  № 10.  II-hissə
 12. Zəfərə gedən yol-Aprel  döyüşləri, məqalə, Dərələyəz  qəzeti  21  fevral 2023-cü  il  səh.5.
 13. Əsrin faciəsi-Xocalı Soyqrımı. məqalə, Dərələyəz qəzeti  23  fevral 2023-cü  il  səh.3.
 14. Gənclərin hərbi –vətənpərvərlik tərbiyəsinin  aşılanması  hər  zaman  aktualdı. məqalə, Fədai  az.say.qazeti.28 fevral  2023-cü il səh-3-5.
 15. Gənclərin hərbi –vətənpərvərlik tərbiyəsi  hər  zaman  aktualdı, məqalə, Şərq  qapısı qazeti.27 sentyabr 2023-cü il səh.4
 16. Gənclərə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması hər zaman aktualdır, məqalə, “Şərq qapısı” qəzeti” 3 noyabr 2023 cü il
 17. Sıra hazırlığı, Metodik vəsait, Naxçıvan Dövlət Universiteti Qeyrət nəşriyyatı,2023-cü il.