Novruzlu Aytən Fəxrəddin qızı

Novruzlu Aytən Fəxrəddin qızı 07.04.1992 – ci ildə Şahbuz rayon Biçənək kəndində anadan olmuşam. 01.09.1998 – ci ildə Naxçıvan şəhər 705 №li hərbi hissənin orta məktəbinə daxil olmuşam, 31.05.2009 cu ildə isə həmin məktəbi bitirmişəm. 2009 cu ildə Naxçıvan Dövlət Unniversitetinin Təbiətşünasılıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin “Coğrafiya müəllimliyi” ixtisasına qəbul olmuşam, 2013 cü ildə isə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 2013 – cü ildə naçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura fakültəsinin “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası” ixtisasına qəbul olmuşam. 2013 cü ildən 2016-cı ilə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayon Yarımca kənd orta məktəbində Coğrafiya müəllimi işləmişəm. 2015 ci ildə Magistraturanı bitirib, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünasılıq və kənd təsərrüfatı fakültəsində tyutor vəzifəsinə təyin olunmuşam. 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıyam. 2019-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünasılıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin Coğrafiya kafedrasına tam (1.0) ştat müəllim təyin olunmuşam.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkinçiliyin XX əsrin başlanğıcına qədərki inkişaf tarixi Naxçıvan Dövlət Universiteti,  Elmi konfrans,  Naxçıvan, 2019 Naxçıvan, NDU-  Qeyrət -2019  Səhifə 122-124 Sahib Hacıyev

Müasir şəraitdə Naxçıvan MR-in torpaq ehtiyyatlarından səmərəli istifadə yolları

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XX cild.Ak. H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilmiş “İnsan və Ətraf mühit münasibətləri”mövzusunda elmi konfransın materialları,Bakı-2017 “Bakı 2017” Səh.20-24

Həsənov.Ə.,

İ.Həsənov