[ultimate_heading main_heading=”Nuray Qənbər qızı Məmmədli. Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi” main_heading_color=”#1e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#1e73be” margin_design_tab_text=””]29.07.1995-ci ildə Culfa rayonunda anadan olmuşdur.2012-ci ildə  Culfa şəhər 3 saylı tam orta məktəbi bitirmişdir. 2012-ci ildə NDU-nun “Tarix-filologiya” fakültəsinin “Tarix müəllimliyi” ixtisasına qəbul olmuş, 2016-cı ildə həmin ixtisası fəqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2016-2018-ci illərdə NDU-nun “ Arxeologiya və etnoqrafiya” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsində təhsil almışdır. 2018-ci ildə “Azərbaycan tarixi” kafedrasının müəllimidir

 

 Dərc olunmuş elmi əsərlər

 • Naxçıvan bölgəsi əhalisinin etnoqrafik həyatı barədə Övliya Çələbinin “Səyahətnamə”sində
  Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
 • Cəhriçay bölgəsi sakinləri arasında heyvandarlığın inkişafı və bununla bağlı inamlar
  Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il
 • 28 Aprel işğalından sonra milli-mənəvi, dini dəyərlərimizə qarşı avanturist siyasət.
  N.Hüseynbəyli, N.Məmmədli. NDU, Elmi əsərlər.İctimai elmlər seriyası 2020.
 • Muxtariyyatın bəhrələri: Naxçıvanda elm və təhsil. Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər. 2021 №1 (20) səh. 274-278.
 • Əlaqə:  nuray.memmedli31@gmail.com[/ultimate_heading]