MƏMMƏDLİ NURAY QƏNBƏR QIZI

29.07.1995-ci ildə Culfa rayonunda anadan olmuşdur.2012-ci ildə  Culfa şəhər 3 saylı tam orta məktəbi bitirmişdir. 2012-ci ildə NDU-nun “Tarix-filologiya” fakültəsinin “Tarix müəllimliyi” ixtisasına qəbul olmuş, 2016-cı ildə həmin ixtisası fəqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2016-2018-ci illərdə NDU-nun “ Arxeologiya və etnoqrafiya” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsində təhsil almışdır. 2018-ci ildə “Azərbaycan tarixi” kafedrasının müəllimidir.

 Dərc olunmuş elmi əsərlər

  • Naxçıvan bölgəsi əhalisinin etnoqrafik həyatı barədə Övliya Çələbinin “Səyahətnamə”sində
    Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
  • Cəhriçay bölgəsi sakinləri arasında heyvandarlığın inkişafı və bununla bağlı inamlar
    Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il
  • 28 Aprel işğalından sonra milli-mənəvi, dini dəyərlərimizə qarşı avanturist siyasət.
    N.Hüseynbəyli, N.Məmmədli. NDU, Elmi əsərlər.İctimai elmlər seriyası 2020.
  • Muxtariyyatın bəhrələri: Naxçıvanda elm və təhsil. Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər. 2021 №1 (20) səh. 274-278.

Əlaqə:  nuray.memmedli31@gmail.com