Orucova Dilbər İsgəndər qızı

 İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

1986-cı il iyulun 27-də Naxçıvan şəhərində anadan olub.2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin 2N-li ingilis dili fakültəsinin İngilis dili müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib.2015-2017-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistaturasının “Xarici dilin tədrisi metodika və metadologiyası” istiqaməti üzrə İngilis dili üzrə ixtisasını bitirib.2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “ İngilis dili və metodika” kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyir.2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və tərcümə” kafedrasının “German” dilləri üzrə dissertantıdır.Professor Məsməxanım Qazıyevanın rəhbərliyi ilə “Müasir ingilis dilində dini metaforaların linqvokulturoloji perspektivləri” adlı elmi iş üzərində işləyir. 9 məqalə və 1 proqram müəllifidir. Ailəlidir. 1 övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 • “The Importance of İnformation Communucation Technologies  İCT in Education in the Future”, Sumqayıt Dövlət universiteti, Magistrantların XVII
 • Respublika Elmi konfransının Materialları,2017, səh. 4
 • “The Role of İCT in distance Education “, Magistrantların VIII Regional  Elmi  Konfransının Materialları, 2017,  səh. 3
 • “Mədəni strukturların dildə metaforlaşması ”, Naxçıvan  Universiteti, “Nuh” nəşriyyatı, 2018, səh. 4
 • “Dil və mədəniyyət əlaqələrinin dini kontekstdə təzahür xüsusiyyətləri” , Naxçıvan Universiteti, “Nuh” nəşriyyatı, 2019, səh. 7
 • Müxtəlif tipli diskurslarda metafor və metonimiyalar. Məqalə. NDU, “Elmi əsərlər”, humanitar elmlər seriyası, 2020,№1(102), səhifə 115-117
 • Linqvistikada dil ilə mədəniyyətin əlaqələri məsələsinin təşəkkülü və inkişafı. Konfrans məqaləsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına dilçilik institutu, Bakı, , №1-2, İSSN: 2707-9538, 2020, səhifə 121-126
 • Issue of Religious Structures in Language System, XXVI İnternational Scientific Conference, European Scientific Conference, Penza, Russia, 7 June, 2021, 183-185
 • Coğrafiya müəllimliyi və coğrafiya ixtisasları üçün Xarici dildə işgüzar və akademik kommikasiya fənni üzrə proqram, Naxçıvan, “Əcəmi” 2021, 32 səh.
 • Dil sistemində dini konseptuallaşma, Məqalə. NDU, “Elmi əsərlər”, Humanitar elmlər seriyası, 2021 səh 90-94
 • Religious Metaphors in political texts. Annali d’Italia Scientific Journal of Italy-2022, №29, İSSN 3572-2436, səhifə 51-53