Orucova Dilbər İsgəndər qızı

 İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

1986-cı il iyulun 27-də Naxçıvan şəhərində anadan olub.2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin 2N-li ingilis dili fakültəsinin İngilis dili müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib.2015-2017-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistaturasının “Xarici dilin tədrisi metodika və metadologiyası” istiqaməti üzrə İngilis dili üzrə ixtisasını bitirib.2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “ İngilis dili və metodika” kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyir.2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və tərcümə” kafedrasının “German” dilləri üzrə dissertantıdır.Professor Məsməxanım Qazıyevanın rəhbərliyi ilə “Müasir ingilis dilində dini metaforaların linqvokulturoloji perspektivləri” adlı elmi iş üzərində işləyir. 5 məqalə müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. “The İmportance of İnformation Communucation Technologies  İCT in Education in the Future”, Sumqayıt Dövlət universiteti, Magistrantların XVII
  2. Respublika Elmi konfransının Materialları,2017, səh. 4

2 .  “The Role of İCT in distance Education “, Magistrantların VIII Regional  Elmi  Konfransının Materialları, 2017,  səh. 3

3 .   “Mədəni strukturların dildə metaforlaşması ”, Naxçıvan  Universiteti, “Nuh” nəşriyyatı, 2018, səh. 4

  1.        “Dil və mədəniyyət əlaqələrinin dini kontekstdə təzahür  xüsusiyyətləri” , Naxçıvan Universiteti, “Nuh” nəşriyyatı, 2019, səh. 7
  2.       “Linqivistikada dillə mədəniyyətin əlaqələri məsələsinin təşəkkülü və inkişafı“ Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019, səh. 11