Orucova Nərmin Zahir qızı

Orucova Nərmin zahir qızı 1995-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon Nəzərabad kəndində anadan olub.

2012-ci ildə babək rayon didivar kənd tam orta məktəbini bitirmiş, həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakultəsi “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması” ixtisasına qəbul olmuş, 2016-cı ildə həmin Universiteti bitirmişdir.

2016-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində “Muzeyşünaslıq” ixtisası üzrə Magistraturaya qəbul olmuş, 2018-ci ildə həmin ixtisası Fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakultəsinin “Arxiv işi və muzeyşünaslıq” kafedrasının laborantı vəzifəsində çalışmış, 2019-cu ildən həmin kafedranın müəllimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

S I Y A H I S I

İŞİN ADI İŞİN NÖVÜ NƏŞRİYYAT, JURNAL VƏ İL İŞİN HƏCMİ
1. 2. 3. 4. 5.
1. “Naxçıvan Dövlət Tarix muzeyi” məqalə Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 2017  s.64-65
2. “Naxçıvanda ilk dövlət muzeyinin qurucularından biri Mirbağır Mirheydərzadə”   Magistrların XVIII Elmi Konfransı elmi materialları I hissə, 2018 s.461-462
3. “Müasir muzey fəaliyyətinin elmi tədqiqat işlərində yeniliklər”   ADMİU-nun Muzeyşünaslığın Tədrisi problemləri II Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı-2018 S.143-147
4. “Naxçıvanqala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksi”   ”. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. 2018 s.120-124
5. “Muzeylər tariximizin yaddaşı”   Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri. 2018 s.30-32
6. “Mədəniyyət incilərimiz Dünya muzeylərində”   Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”.  2019 s.218
7. “Muzeylərin ictimai həyatda rolu”   Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”.  2019 s.21
8. “Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində muzeylərin rolu”   Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları 2019. S.84-87
9 Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi tədqiqat işlərində ən son yeniliklər Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Elmi Əsərlər”. 2020 №3  
10 Muzeylərin elmi-tədqiqat işində problemlər, perspektivlər Konfrans materialı Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univversiteti. “Qarabağ Azərbaycandır” adlı “Mədəniyyət problemlər və perspektivlər” Doktorant və Gənc tədqiqatçıların XV Beynəlxalq Elmi Konfransı. 2021  
11. Tarixi abidələrin təbliğində gənclərin rolu Məqalə Yeni fikir qəzeti 2022  
12. Muzey quruculuğunda əsas tələblər Məqalə Yeni fikir qəzeti 2022  
13. İxtisasa giriş Proqram Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2022  
14. Təsviri incəsənət tarixi Proqram Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2022  

14.

Təsviri incəsənət tarixi

Proqram

Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2022

15.

Muzeylərdə arxeoloji materialların öyrənilməsi

 

Qədim diyar. Cild 5. Sayı 11. 30.11.2023

 

16.

Naxçıvanda muzeyşünaslıq elminin inkişafında Ümummilli lider                                      Heydər Əliyevin rolu

 

Qədim diyar. Cild 5. Sayı 12. 30.12.2023