Orucova Nərmin Zahir qızı

Müəllim

E mail: nerminorucova12@gmail.com

Orucova Nərmin zahir qızı 1995-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon Nəzərabad kəndində anadan olub.

2012-ci ildə babək rayon didivar kənd tam orta məktəbini bitirmiş, həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakultəsi “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması” ixtisasına qəbul olmuş, 2016-cı ildə həmin Universiteti bitirmişdir.

2016-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində “Muzeyşünaslıq” ixtisası üzrə Magistraturaya qəbul olmuş, 2018-ci ildə həmin ixtisası Fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakultəsinin “Arxiv işi və muzeyşünaslıq” kafedrasının laborantı vəzifəsində çalışmış, 2019-cu ildən həmin kafedranın müəllimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

S I Y A H I S I

İŞİN ADIİŞİN NÖVÜNƏŞRİYYAT, JURNAL VƏ İLİŞİN HƏCMİ
1.2.3.4.5.
1.“Naxçıvan Dövlət Tarix muzeyi”məqaləMagistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 2017 s.64-65
2.“Naxçıvanda ilk dövlət muzeyinin qurucularından biri Mirbağır Mirheydərzadə” Magistrların XVIII Elmi Konfransı elmi materialları I hissə, 2018s.461-462
3.“Müasir muzey fəaliyyətinin elmi tədqiqat işlərində yeniliklər” ADMİU-nun Muzeyşünaslığın Tədrisi problemləri II Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı-2018S.143-147
4.“Naxçıvanqala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksi” ”. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. 2018s.120-124
5.“Muzeylər tariximizin yaddaşı” Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri. 2018s.30-32
6.“Mədəniyyət incilərimiz Dünya muzeylərində” Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”.  2019s.218
7.“Muzeylərin ictimai həyatda rolu” Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”.  2019s.21
8.“Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində muzeylərin rolu” Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları 2019.S.84-87
9Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi tədqiqat işlərində ən son yeniliklərMəqaləNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Elmi Əsərlər”. 2020 №3 
10Muzeylərin elmi-tədqiqat işində problemlər, perspektivlərKonfrans materialıAzərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univversiteti. “Qarabağ Azərbaycandır” adlı “Mədəniyyət problemlər və perspektivlər” Doktorant və Gənc tədqiqatçıların XV Beynəlxalq Elmi Konfransı. 2021 
11.Tarixi abidələrin təbliğində gənclərin roluMəqaləYeni fikir qəzeti 2022 
12.Muzey quruculuğunda əsas tələblərMəqaləYeni fikir qəzeti 2022 
13.İxtisasa girişProqramNaxçıvan Dövlət Universiteti. 2022 
14.Təsviri incəsənət tarixiProqramNaxçıvan Dövlət Universiteti. 2022