Paşayeva Sevinc Elman qızı

İnformatika kadrasının baş müəllimi

E-mail: pasayevasevinc5@gmail.com

Mən Paşayeva Sevinc Elman qızı 1972-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. 1989-cu ildə Naxçıvan şəhər 12№-li orta məktəbi gümüş medalla bitirmişəm. Ekstern imtahanla Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Naxçıvan Dövlət Universiteti)“İnformasiya-ölçmə texnikası” ixtisasına qəbul olunmuşam.Təhsil aldığım dövrdə adlı təqaüdlərə layiq görülmüşəm.1994-cü ildə NDU-nu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.

1986-1989-cu illərdə, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutun nəzdində yaradılmış Gənc proqramçılar məktəbində kurs keçmişəm.

1994-cü ildən 2000-ci ilə qədər Culfa şəhər 1№-li orta məktəbində müəllim işləmişəm.

2000-ci ildən  NDU-nun İnformatika kafedrasında böyük mühəndis , 2007-ci ildən isə müəllim, 2016-cı ildən baş müəllim vəzifəsində işləyirəm.

2014-cü ildə  Azərbaycan Təhsil Nazirliyi  tərəfindən “ Ali təhsil müəssisələri üçün “ Ümumi  təhsil kurikulumunun əsasları “  fənninin tədrisi üzrə keçirilən təlimlərdə iştirak etmişəm və sertifikat almışam.

 Hal-hazırda “Direktiv sənəd bazasında axtarış informasiya sisteminin işlənməsi” adlı  namizədlik dissertasiyasını tamamlamaq üzrəyəm.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. İnformasiya mühafizəsinin aparat-proqram metodları.- “ Müasir  təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın  təlim-tərbiyə prosesində  tətbiqi “ mövzusuna həsr edilmiş elmi –praktik konfrans materialları. NMİ-2009, s.48-51
 2. İnformasiya, onun modelinin qurulma  mərhələləri və üsulları haqqında- Naxçivan Dövlət  Universiteti. Elmi əsərlər, 2012, № 1 (43) .
 3. Kompressor qurğusunun və ştanqlı, dərinlik nasoslu neft quyularının  robast nəzarət və diaqnostika sistemində  simsiz lokal şəbəkənin tətbiqi- AzMIU Elmi Əsərlər, 2015, 1, s. 47-52.
 4. Neft sənayesi müəssisələrində simsiz lokal şəbəkələrin yaradilmasi prinsipləri- Azərbaycan Milli Elmlər   Akademiyasının XƏBƏRLƏRİ,  İnformasiya  və İdarəetmə  Problemləri, 2015,                Cild XXXV,  № 6, s. 95-103
 5. Локальный поиск документов в корпоративной среде- VII All-Ukrainian Scientific-Practical Conference   «Computer Sciences and Systems Sciences», Poltava, 10-12 march 2016, pp. 223-225
 6. Определение некоторых мертических характеристик электронных директивных документов.- Международный научный институт “Educatio”, Ежемесячный научный журнал IV(22), 2016, с 64-67
 7. Direktiv sənəd axtarışı sisteminin verilənlər bazasinin yaradilmasi- Naxçivan Dövlət Universiteti. Elmiəsərlər, 2016, № 3 (77) s. 59-67
 8. Метрические характеристики электрон-ных директивных документов. RİYAZİYYATIN  TƏTBİQİ  MƏSƏLƏLƏRİ  VƏ  YENİ  İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI III  Respublika  Elmi  Konfransı materialları, s 282-283.
 9. Mətn şəkilli fayllarla işləmək metodlari- Azərbaycan Milli Elmlər  Akademiyasının XƏBƏRLƏRİ,  İnformasiya və İdarəetmə  Problemləri, 2016, Cild XXXVI, № 6 s. 104-111
 10. Параметры поиска в базе директивных документов- VIII All-Ukrainian Scientific-PracticalConference «InformaticsandSystems Sciences» http://dspace.puet.edu.ua/ handle/123456789/5515
 11. Direktiv sənəd bazasında  informasiya axtarış sisteminin yaradılması- Azərbaycan Milli Elmlər  Akademiyasının XƏBƏRLƏRİ, İnformasiya və İdarəetmə  Problemləri, 2018, Cild XXXVIII, № 6 s.110-119
 12. Operating algorithmes for folders and files- Информационные технологии,  том 25,№ 3, 2019, с 152-156
 13. Direktiv sənəd bazasinda informasiya axtariş sisteminin bəzi istismar xarakteristikalarinin təyin edilməsi . Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2019
 14. Fahrad H. Pashayev, Sevinj E. Pashayeva, Jahangir M. Jafarov, Pashayev I. Farhad  I.J. Determination Method of Some Operational Characteristics of Information Search System in Directive Document Database Mathematical Sciences and Computing, 2020, 3, 1-11 Published Online June 2020 in MECS (http://www.mecs-press.net) DOI: 10.5815/ijmsc.2020.03.01