Qədimova Nərminə Fikrət qızı, Baş müəllim

Qədimova Nərminə Fikrət qızı 1964-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.1971-ci ildə Naxçıvan şəhər

3 N orta məktəbində təhsil alıb.Həmin ildə də M.Məmmədov adına 1nli uşaq musiqi məktəbinə qəbul olub.

1979-cu ildə Ü.Hacıbəyov  adına Naxçıvan orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olub 1983-cü ildə də bitirib.

Elə həmin il Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano şöbəsinə qəbul olub.1988-ci ildə Konservatoriyanı bitirib

təyinat əsasında  Naxçıvan Musiqi Kollecində müəllim kimi fəaliyyət göstərib.1998-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin

İncəsənət fakültəsinin fortepiano kafedrasında müəllim işləyir.

 

  FƏXRİ  FƏRMANLARI

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş Naxçıvan Muxtar Respublika  Mədəniyyət nazirliyi Ə.Cavid adına Bədii sənətkarlıq və incəsənət məktəbinin konsertmeysteri Qədimova Nərminə Fikrət qızını baxış müsabiqədə ən yaxşı müşayiətinə görə təltif edir.
 2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə Naxçıvan şəhər uşaq musiqi məktəbləri şagirdlərinin baxış müsabiqəsində fərqləndiyinə görə Musiqi və sənətkarlıq məktəbinin müəllimi Qədimova Nərminə təltif edilir.
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 80 illik yubileyi münasibətilə Naxçıvan şəhər uşaq musiqi,bədii sənətkarlıq və incəsənət məktəbi şagirdlərinin baxış müsabiqəsində xüsusilə fərqləndiyinə görə Qədimova Nərminə təltif edilir.
 4. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri şagirdlərinin Muxtar Respublika müsabiqəsinin konsertmeysteri Qədimova Nərminə Fikrət qızı diplom ilə təltif edilir.
 5. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri şagirdlərinin Muxtar Respublika müsabiqəsinin “İlin  konsertmeysteri” Qədimova Nərminə Fikrət qızı diplom ilə təltif edilir.
 6. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri şagirdlərinin Muxtar Respublika müsabiqəsinin “İlin müəllimi” Qədimova Nərminə Fikrət qızı diplom ilə təltif edilir.
 7. Gənc pianoçular Respublika müsabiqəsinə yüksək səviyyədə şagird hazırladığına görə Naxçıvan şəhər 3 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Qədimova Nərminə Fikrət qızı diplomla təltif edilir.
 8. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 86 ilik yubileyinə həsr olunmuş Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri şagirdlərinin Muxtar Respublika müsabiqəsinin “İlin müəllimi” Qədimova Nərminə Fikrət qızı diplom ilə təltif edilir.
 1. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 86 ilik yubileyinə həsr olunmuş Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri şagirdlərinin Muxtar Respublika müsabiqəsinin “İlin konsertmeysteri” Qədimova Nərminə Fikrət qızı diplom ilə təltif edilir.
 1. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri şagirdlərinin Muxtar Respublika müsabiqəsinin “İlin müəllimi” Qədimova Nərminə Fikrət qızı diplom ilə təltif edilir.
 1. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi uşaq musiqi ,incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri şagirdlərinin Muxtar Respublika müsabiqəsinin “İlin konsertmeysteri” Qədimova Nərminə Fikrət qızı diplom ilə təltif edilir.
 2. Böyüməkdə olan gənc nəslin estetik dünyagörüşünün formalaşmasında və musiqinin tədrisi sahəsində qazandığı uğurlara görə Qədimova Nərminə Fikrət qızı diplom ilə təltif edilir.