Quliyeva Sahilə Əli qızı                                                    

Quliyeva Sahilə Əli qızı 1995-ci il may ayının 1-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.  2001-ci ildə 16№ məktəbdə 1-ci sinifə başlayıb. 2012-ci ildə Ordubad qız liseyini bitirmişdir. Həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tərcüməçilik (İngilis-Azərbaycan) ixtisasına daxil olub. 2016-cı ildə bakalavrı bitirib Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici dil müəllimliyi və metodika ixtisası üzrə magistrı adını qazanmışdır. Hal-hazırda Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun 5801.01-Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)  ixtisası üzrə doktorantıdır. Ailəlidir. 1 övladı var.

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu , Use of interactive forms and methods in teaching a foreign language, 2020, səhifə 75-78
  2. Main challenges in learning English in remote. Lənkəran Dövlət Universiteti , tezis. 2021, səhifə 201
  3. All language skills in one method-communicative language teaching. Konfrans məqaləsi. European Research XXXI İnternational Scientific Conference, Penza, Russia, 27 mart 2021, səhifə 210-212.
  4. The use of literary texts in the development of oral speech in English teaching. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. German International Journal of Modern Science, №32, 2022, səhifə 33-36
  5. Tərcümə prosesinin pedaqoji xüsusiyyətləri haqqında, Xarici dillərin tədrisi və tədqiqində ənənəviliyin və müasirliyin  vəhdəti mövzusunda Respublika konfransı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2022, s. 36-37
  6. Dilin şifahi yanaşma və ya situativ metodla tədrisi. Respublikada konfrans məqaləsi. Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Dil bacarıqlarının inkişafında yeni texnika və metodların tətbiqi” mövzusunda elmi-praktiki respublika konfransı, Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2023, p.74-75