Rəhimli Əkrəm Cəfər o – Stolüstü tennis

Mühəndis və memarlıq IV k

  1. 2015-ci il. Nax. MR. I liyi I yer
  2. 2020-ci il. Nax. MR. I liyi II yer
  3. 2019-cu il. Peyndbol üzrə Nax. Mr. I liyi I yer