Rəna Əhəd qızı Quliyeva

Meliorasiya və geodeziya mühəndisliyi kafedrasının baş laborantı

E- mail:quliyevarena85@gmail.com

1961-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Naxçıvan şəhər Hüseyn Cavid adına 5 saylı orta məktəbi bitirib. Həmin ildə Naxçıvan Dövlət İnstitutunun Ümimi Texniki Fənlər və Əmək ixtisasına daxil olmuş, 1983-cü ildə institutu bitirmişdir. 1986-cı ildə Naxçıvan Dövlət İnstitutunda Fizika və Riyaziyyat fakültəsinin ÜTF və Əmək kafedrasında laborant vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır. Haliyədə Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin Meliorasiya və geodeziya mühəndisliyi kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 3 övladı var.