Rektor müşaviri(iqdisadi məsələlər üzrə) – Baxışlı Ülvü Rəfael oğlu