Ruhiyyə Ramiz qızı Dünyamalıyeva

Müəllim:

 

1976-cı il Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1995 –ci ildə Naxçıvan   Musiqi Kollecini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş , 2001- ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasını  musiqişünas  ixtisası  üzrə bitirmişdir.  Əmək fəaliyyətinə  2005 –ci ildən Naxçıvan şəhər Ü.Hacıbəyov adına Musiqi Texnikumunda  başlayıb. 2017 –ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət  fakültəsi  Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

 

 

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

1.Musiqi tarixi” 1 hissə . “Əcəmi” nəşriyyatı 2016 .232 Səh. (dərs vəsaiti)