Rumiyyə Yaqub qızı Məmmədova

                                                                                                   Müəllim,

1989-cu il Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Naxçıvan Musiqi Kollecini, 2012-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsini, 2014-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan şəhər 3 saylı uşaq musiqi məktəbində müəllim kimi başlamışdır. 2009-cu ildən Naxçıvan Musiqi Kollecində müəllim işləyir. 2012-ci ildən isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsində işləmişdir. Hal hazırda həmin fakültənin Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

  1. “Musiqi tarixi” I hissə. “Əcəmi” nəşriyyatı 2016. 232 Səh. (dərs vəsaiti)

Milli musiqi ənənələri və bəstəkar yaradıcılığının qarşılıqlı əlaqələri. “Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” I beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, 2017, 26-27 oktyabr. 241-245 s.