Rumiyyə Yaqub qızı Məmmədova

Müəllim

 E-mail: nilaymammadova2018@gmail.com

1989-cu il Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Naxçıvan Musiqi Kollecini, 2012-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsini, 2014-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan şəhər 3 saylı uşaq musiqi məktəbində müəllim kimi başlamışdır. 2009-cu ildən Naxçıvan Musiqi Kollecində müəllim işləyir. 2012-ci ildən isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsində işləmişdir. Hal hazırda həmin fakültənin Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

  1. “Musiqi tarixi” I hissə. “Əcəmi” nəşriyyatı 2016. 232 Səh. (dərs vəsaiti)
  2. Musiqi tarixi. Proqram. Naxçıvan, 2016, 67 s.
  3. Musiqi tənqidi. Proqram. Naxçıvan, 2016, 16 s.
  4. Milli musiqi ənənələri və bəstəkar yaradıcılığının qarşılıqlı əlaqələri. Məqalə “Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” I beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, 2017, 26-27 oktyabr. 241-245 s.
  5. Musiqi və poeziyanın qarşılıqlı əlaqəsi. Məqalə. AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu “Axtarışlar” jurnalı №-2
  6. İntibah dövrünün musiqi mədəniyyəti. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 15 №3 (41), 2021, 161-165 s.
  7. Soltan Hacıbəyovun simfonik yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətləri. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 17 №3 (42), 2022