Rza İbrahim oğlu Məmmədov, Təhsilin idarəedilməsi, təftişi, planlaması və iqtisadiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru

21 may 1989-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini  1995-ci – 2006-cı illərdə M.Ə.Seyidov 15 saylı tam orta məktəbdə almışdır. 2007-ci ildə Türkiyə Anadolu Universitetinin iqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin “İqtisadiyyat” ixtisasının bakalavr pilləsinə daxil olub, 2010-cu ildə universiteti bitirib. 2010-2011-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olubdur. 2011-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olub, 2014-cü ildə magistratura pilləsini  bitirib. 2014-cu ildə Türkiyə Eskişehir Osmangazi Universitinin təhsil elmləri institutunun “Təhsilin idarəedilməsi, təftişi, planlaması və iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə doktoranturaya daxil olub, 2018-ci ildə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 15.09.2020-ci il tarixindən “Bələdiyyə və turizm” kafedrasının müəllimi olaraq çalışır. Elmi əsərləri və konfrans materialları yerli və xarici jurnallarda nəşr edilmişdir.Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radiosunda çıxışlar etmişdir.

Elmi əsərləri

 1. Mammadov, R., & Aypay, A. (2020). Efficiency analysis of research universities in Turkey. International Journal of Educational Development. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102176.
 2. Mammadov, R., & Çimen, I. (2019) Optimizing teacher quality based on student performance: A data envelopment analysis on PISA and TALIS. International Journal of Instruction, 12(4), 767-788. doi: 10.29333/iji.2019.12449a.
 3. Gumus, E., & Mammadov, R. (2019). Real government expenditure and economic growth in the Southern Caucasus Countries: A panel data analysis. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 22(2), 20-34. doi: 10.5782/2223-2621.2019.22.2.20.
 4. Mammadov R., & Gumus, E. (2020). Secondary education, economic growth and finance. The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice, 77(1), 4-18.
 5. Mammadov R. (2020). A research on reading and library usehabits of the international studentsstudying in Turkey. Azerbaijan Journal of Educational Studies, 690(1), 93-116. doi: 10.29228/edu.92.
 6. Mammadov, R., Baykara, B., & Karimov, B. (2020). The spending trends of international students and their contributions to the city economy: The case of Eskisehir/Turkey. Journal of Science and Innovative Technologies, 13, 69-89. doı: 10.30546/2616-4418.13.2020.69.
 7. Mammadov, R., & Gumus, E. (2019). Primary education, public education expenditure and economic growth. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 375-394. doi: 10.18037/ausbd.632129.
 8. Mammadov, R. and Abaslı, K. (2019). Teachers’ views on the problems of Azerbaijan education system after independence. Journal of Eastern Anatolia Social Sciences Trend, 3(2), 43-59.
 9. Mammadov, R., Baykara, B., & Karimov, B. (2019). International student spending trends and the impact of the city economy: The case of Eskisehir, Turkey. IIER 706th International Conference on Social Science and Economics (ICSSE). 1-2 Sentyabr, Dubai, UAE.
 10. Mammadov, R., Baykara, B., & Huseynova, T. (2019). Individualism and collectivism attitude analysis of international students in Turkey. IIER 706th International Conference on Social Science and Economics (ICSSE). 1-2 Sentyabr, Dubai, UAE.
 11. Mammadov, R. (2019). Nematullah Naxçıvani və insanca var olmaq. Naxçıvandan Konyaya Körpü: Nematullah Naxçıvani Beynəlxalq Konferansı. 23-24 May 2019, Konya.
 12. Atmaca, T., & Mammadov, R. (2018). An analysis of teacher-themed news reflected in the top three newspapers in the Turkish national press in 2017-2018. The 13th International Congress on Educational Administration. 10-12 May 2018, Sivas.
 13. Mammadov, R. (2018). Perceptions of international students towards the city in the context of economic growth: The case of Antalya. Antalya International Congress. 1-3 Mart 2018, Antalya.
 14. Mammadov, R. (2017). Research on the habits of international students reading books and using the library. The III International Students Social Sciences Congress. 2-3 Dekabr 2017, İstanbul.
 15. Yıldırım, G., & Mammadov, R. (2017). A content analysis on mobbing studies in national education schools. IV International Eurasian Educational Research Congress. 11-14 May 2017,
 16. Mammadov, R., & Abaslı, K. (2017). Teachers’ views on the problems of Azerbaijan education system after independence. The Ninth International Congress of Educational Research. 11-14 May, Ordu.
 17. Mammadov, R. (2017). Examination of the doctoral dissertations, written in education management in Turkey within the framework of a sustainable development plan. The 12th International Congress on Educational Administration. 11-13 May, Ankara.
 18. Mammadov, R. (2016). University leadership in the economic development process and analysis of the situation in Turkey. The II International Students Social Sciences Congress. 29 Aprel-1 May, Konya.
 19. Mammadov, R. (Ed.). (2021). International Asian Congress On Contemporary Sciences-V- Abstracts Book. Nakhchivan: Qeyrat.
 20. Məhərəmov, Q., Məmmədov, R., Abaslı, K. və Əliyev, D. (2021). Direktorun əl kitabı: məktəbin idarəolunması. Bakı: Mücrü.
 21. Bolman, L., G., & Gallos, J., V. (2019). Akademik liderlik. [Mammadov, R. Bölüm 7- İnancını kaybetmemek ve misyonu vurgulamak: Kâhin ve sanatçı olarak lider (Çev. Ed. A. Aypay)]. Ankara: Nobel.
 22. Bolman, L., G., & Gallos, J., V. (2019). Akademik liderlik. [Mammadov, R. Bölüm 13- Ruhu beslemek (Çev. Ed. A. Aypay)]. Ankara: Nobel.
 23. Topal, M., & Mammadov, R. (Ed). (2019). 1918’den günümüze Azerbaycan. 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi Tam Metin Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3862, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:1.
 24. Mammadov, R. (2018). Ekonomik büyüme çerçevesinde uluslararası öğrencilerin şehre yönelik algıları: Antalya örneği. B. Koçakoğlu, B. Karslı, D. Sustam, Z. Sula, H. İ. Yücel ve A. Demir (Ed), Antalya kitabı: Selçukludan Cumhuriyet’e sosyal bilimlerde Antalya içində (s. 1162-1176). Antalya: Kutlu & Avcı Ofset.
 25. Mammadov, R. (2015). Reggio Emilia eğitim yaklaşımı. A. Arı (Ed). Alternatif öğrenme öğretme yaklaşım ve yöntemleri içində (s. 235-257). Konya: Eğitim.
 26. Mammadov, R. (2015). Freinet eğitim yaklaşımı. A. Arı (Ed). Alternatif öğrenme öğretme yaklaşım ve yöntemleri içində (s. 299-311). Konya: Eğitim.
 27. Mammadov, R. (2015). Dalton eğitim yaklaşımı. A. Arı (Ed). Alternatif öğrenme öğretme yaklaşım ve yöntemleri içində (s. 311-332). Konya: Eğitim.
 28. Mammadov, R. (2018). Equality of opportunity in education. International Journal of Instruction, 11(2), i-iii, 1694-609X.