[ultimate_heading main_heading=”Rzayev Oktay Rza oğlu” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

1960-cı ildə Babək rayon Yarımca kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Yarımca kənd orta məktəbinə getmiş, 1977-ci ildə həmin məktəbi bitirib. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Bədən tərbiyə və idman (institutununa)  indiki Akademiyasına daxil olmuş, 1983-cü ildə həmin akademiyanı bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1983-cü ilin sentyabr ayında Naxçıvan şəhər 11 saylı tam orta məktəbində bədən tərbiyəsi müəllimi kimi başlamışdır. 1983-cü ilin noyabr ayında hərbi xidmətə getmiş , 1985-ci ildə qayıtdıqdan sonra Naxçıvan şəhər 3 saylı tam orta məktəbdə Bədən tərbiyə müəllimi işləmişdir. 1989-90-cı tədris ilində Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasında müəllim, 1996-cı ildən baş müəllim vəzifəsində işləmişdir. 2007-ci ilinn noyabr ayından ÇQH və Mülki müdafiə kafedrasında müdir, 2016-cı ildən isə həmin kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır.

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

 

Əsərlərin adı Nəşr olunmuş mənbə Səhifələrin  sayı Həmmüəlliflər
1. Naxçıvan MR-də futbolun inkişaf tarixi

(1930-1963)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. Məktəb nəşriyyatı, 2006 № 1 (5) 3 səh. O.Rzayev

 

 

2. Naxçıvan MR-də bədən tərbiyəsi vəidmanın inkişaf tarixi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun elmi-praktik konfrans materialı,Məktəb nəşriyyatı, 26-27 may 2006 . 5 səh.  

 

O.Rzayev

3. Naxçıvan MR-də bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı. Azərbaycan Dövlət Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası, elmi-praktik konfrans  materiallarının tezisləri 25.05.2006 3səh.  

 

O.Rzayev

4. Fiziki tərbiyə prosesində dəqiq elmlərin tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı 2007.№4.(12) 4səh.  

O.Rzayev.

 

H.M.Məmmədov

5. Naxçıvan MR-də futbolun inkişaf tarixi(1963-2002) Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı.2009.№1.(17) 4 səh.  

O.Rzayev.

6. Qədim dövürlərdə yayılmış idman növləri Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2009.№3.(19) 3 səh.  

O.Rzayev.

7. Bədən tərbiyə müəllimi fəaliyyətinin başlıca xüsusiyyətləri. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı 2009.№4.(20) 4 səh.  

 

O.Rzayev.

8. Bədən tərbiyəsi və idman gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi amilidir. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı.2010.№1.(21) 3 səh.  

O.Rzayev.

9. Milli güləş məşqinin təşkili, keçirilməsi və məzmunu. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2010 №3 (23) 4 səh.  

 

O.Rzayev.

10 Əqli cəhətcə zəif inkişaf etmiş uşaqların hərəki funksiyalarının bərpasında adaptiv fiziki tərbiyə vasitələrinin əhəmiyyəti.  Naxçıvan DövlətUniversitetinin Qeyrət nəşriyyatı,2011 №1 3 səh.  

 

O.Rzayev.

11 Həyat fəaliyyəti təhlükəsizliyinin elmi praktik aspektləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin

Qeyrət nəşriyyatı,2012 №1(44)

5 səh.  

 

O.Rzayev.

12 Cəmiyyətin sosial sağlamlığı və fiziki sağlamlıq problemi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin

Qeyrət nəşriyyatı,2012. №1(48)

2 səh  

O.Rzayev.

13 Azərbaycan Milli Olimpiya komitəsinin bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafinda rolu. Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2013 №1 4 səh  

O. Rzayev.

 

S.D.Məmmədov

14 Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmənin zəruri şərtləri Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2013 №3 3 səh  

O.Rzayev.

S.D.Məmmədov

15 Şahmat üzrə ixtisas dərslərində tələbələrə diferensial yanaşmanin  forma və metodlari Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri.Məktəb nəşriyyatı,2013  №4. 4 səh  

O.Rzayev.

S.D.Məmmədov

16 Mülki müdafiədən mühazirə mətinləri(proqram) Naxçıvan Dövlət Universitetinin Qeyrət nəşriyyatı, 2013. 16 səh  

O.Rzayev.

17 Basketbolun yaranma tarixi və basketbolçuların fiziki iş qabiliyyətinin

artırılması

Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri,

Məktəb nəşriyyatı,2014 №4

3 səh  

 

 

O.Rzayev.

Ə.Z.Tağıyev

18 Müasir gənclik və hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi Naxçıvan DövlətUniversitetinin Qeyrət nəşriyyatı,

2015 №2 (67)

4 səh  

O.Rzayev.

19 Müasir döyüşdə hərbi texnikadan istifadənin öyrədilmə metodikası Naxçıvan Müəllimlər institutunun xəbərləri,Məktəb nəşriyyatı,

2015 №3

3 səh  

 

O. Rzayev.

20 Mülki müdafiədən mühazirə mətinləri(dərs vəsaiti) Naxçıvan Dövlət Universitetinin Qeyrət nəşriyyatı,2015 116 səh  

O.Rzayev.

21 İstehsalat qəzaları və fəlakətlər zamanı qəza-xilasetmə

və digər təxirəsalınmaz işlərin təşkili və

yerinə yetirilmə metodları.

Naxçıvan DövlətUniversitetinin Qeyrət nəşriyyatı,

2016 № 6 (75)

5 səh  

 

 

O.Rzayev

22 Hərbi nizamnamələrdərs vəsaiti) Naxçıvan Dövlət Universitetinin qeyrət nəşriyyatı

2016

87səh  

O.Rzayev.

N.Həsənov

23 Hərbi nizamnamələr(proqram) Naxçıvan DövlətUniversitetinin Qeyrət nəşriyyatı

2016

19səh  

O.Rzayev.

N.Həsənov

24 Boksçuların psixoloji keyfiyyətlərinin formalaşması Naxçıvan Dövlət Universitetinin Qeyrət nəşriyyatı,

2016 №6 (76)

4səh  

O.Rzayev.

V.Əlixanov

 

 

 

25

 

 

Təbii fəlakətlər zamanı qəza-xilasetmə və

digər

təxirəsalınmaz işlərin məqsəd və vəzifələri

Naxçıvan Müəllimlər institutunun elmi-praktik konfrans materialı, 04 may 2016  

 

6 səh

 

 

 

O.Rzayev.O

 

 

26

Gənclərin Çağırışaqədərki hazırlığının tədrisi metodikası.

Proqram

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Qeyrət nəşriyyatı,

28.02.2017

 

 

28 səh.

 

 

O.Rzayev.

                      27

 

Orduda fiziki hazırlığın təşkilinin nəzəri əsasları.Proqram.  Orduda fiziki hazırlığın təşkilinin nəzəri əsasları.Proqram

2017.

 

 

28 səh.

 

 

O.Rzayev.

28 Sito-ryu karate üslubunun tarixi,texniki və taktiki hazırlığının nəzəri əsasları. Bakı.

Təknur nəşriyyatı,

12.03.2017

 

 

46 səh.

 

29

Karate-əlbəyaxa döyüş.

Dərslik.

CBS polygrapnik

Produktion mətbəəsi.2017.

 

271 səh.

O.Rzayev.

Ə.Hətəmov

 

 

30.

Hərbi qanunçuluğun əsasları. Proqram.. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Qeyrət nəşriyyatı,

19.10 .2017

 

 

12 səh.

 

 

O.Rzayev.

 

 

31.

Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi.Proqram Naxçıvan Dövlət Universitetinin Qeyrət nəşriyyatı,

19.11.2017

 

12 səh.

 

O.Rzayev.

 

 

 

32.

 

Orduda fiziki hazırlığın təşkilinin nəzəri.Dərs vəsaiti.

 

ADPU-nun mətbəəsi.

Bakı-2018.

 

158 səh.

 

O.Rzayev.

D.Quliyev.

 

33.

 

Fövqəladə vəziyyət zamanı əhalinin xəbərdar edilməsi. Naxçıvan DövlətUniversitetinin Qeyrət nəşriyyatı,

2018 № 61 (90)

 

4 səh.

 

O.Rzayev.

 

 

34 Qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz işlərin aparılmasının taktiki üsulları. Naxçıvan DövlətUniversitetinin Qeyrət nəşriyyatı,

2018 №4 (101)

 

4 səh.

 

O.Rzayev

35 Mülki müdafiə (proqram) Naxçıvan DövlətUniversitetinin Qeyrət nəşriyyatı  

20 səh.

 

O.R.Rzayev

36 Морфофункционал-ные  изменения костной ткани футволистов под влиянием физических нагрузок.  Наука и происвещение.

Г.Пенза. 23.01.2020 г.

 

5 səh.

 

O.R.Rzayev.