Səadət Cəbrayıl qızı Zeynalova

1987-ci ildə Culfa rayon Xoşkeşin kəndində anadan olmuş, 1994-cü ildə Culfa rayon Xoşkeşin kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 2005-ci ildə həmin orta məktəbi bitirmişdir. 2005-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və mühəndislik fakültəsinin “İnformasiya sistemləri” ixtisasına daxil olmuş, 2009-cu ildə  Universiteti bitirmişdir. 2011-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universietinin “İnformasiya sistemləri” ixtisası üzrə Magistratura pilləsinə daxil olmuş, 2013-cü ildə Magistraturanı bitirmişdir. Əmək fəaliyyətimə 2009-cu il Naxcıvan Dövlət Universitetinin  Kitabxanasında baş biblioqraf, 2011-ci ildə baş biblioqraf, Memarlıq və mühəndislik fakültəsində “Rabitə və informasiya texnologiyaları” kafedrasında baş laborant vəzifəsində calışmışdır. 2015-ci ildən həmin kafedrada müəllim, hal-hazırda “Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir. Naxçıvan şəhərində yaşayır. Ailəlidir, 2 övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

    1. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi     Proqram      Naxçıvan Dövlət Universiteti “Qeyrət Nəşriyyatı”-2021     25 səh.
    2. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin qrafik üsulla həllinin alqoritmi. Konfrans materialı          Naxçıvan Müəllimlər İnsititutu-2021
    3. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları.      Proqram      Naxçıvan Dövlət Universiteti “Qeyrət Nəşriyyatı”-2020 25 səh.
    4. İqtisadiyyatda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu         Konfrans materialı        Mingəçevir Dövlət Universiteti. Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar. Konfrans materilları. “Səda” nəşriyyatı, 2020
    5. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi. Konfrans materialı. Naxçıvan Dövlət Universiteti “Qeyrət Nəşriyyatı”-2021

 

 

E-mail: q.bagirov@mail.ru