Səbinə Vəkil qızı Mahmudova. Baş müəllim

17.01.1973-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1979 -cu ildə Naxçıvan şəhər M.T.Sidqi adına 4 N-li orta məktəbin I sinfinə daxil olub 1989 -cu ildə orta məktəbi bitirib. 1990 -cı ildə NDU -nun Mühəndis Pedaqoji fakültəsinin “İnformasiya ölçmə” ixtisasına daxil olub. 1995 -ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995 -ci ildə Naxçıvan şəhər 4N-li məktəbdə müəllim, 2000-ci ildən  Naxçıvan Dövlət Universitetində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları kafedrasında baş mühəndis, müəllim, Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasında baş müəllim vəzifəsində  çalışır. 2016 – cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır. 9 elmi məqalənin müəllifidir. İki övladı var

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

 1. Aminopridlərin oksidləşmə polikondensasiyası -Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzinin əsərləri “Elm” 2003- səh.139-141
 2. Təbii obyektlərin öyrənilməsində informasiya sistemlərinin rolu – Xəbərlər, AMEA Naxçıvan bölməsi, N2 Naxçıvan “Tusi” 2007-səh.246-249
 3. Электронны цифровой коммутатор с упавлящим дешифратором- Xəbərlər, AMEA Naxçıvan “Tusi” 2008-səh.236-239
 4. İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının Təhsil Sistemində Tətbiqi- Xəbərlər,Naxçıvan Müəllimlər İnistitutu 2009N4-səh.77-80
 5. Задача оптимального управления относительно ечетких множеств- Xəbərlər, Naxçıvan Müəllimlər İnistitutu 2013N4-səh.130-133
 6. Причины перехода к цифровом у телевидению- NDU, “Elmi əsərləri” Fiziki-riyaziyyat və texnika.2014N3 (59)-səh.103-105
 7. Rəqəmli televiziya keçidin səbəbləri.DVBT standart- NDU, “Elmi əsərləri” 2016-səh.71-74
 8. Применение нейронных семей к решению задачи ортимального упровления омномительно множества – Евразийский союз Ученных , Технигеские и Технигеские науки 2018
 9. İnsan -kompüter qarşılıqlı əlaqəsi, praktiklik dərəcəsi anlayışı və onun əsas elementləri- “Telekommunikasiyada innovativ texnologiyalar” mövzusunda beynəlxalq elmi – texniki konfrans materialları- AZTU Bakı, 2019.
 10. Müasir dövrdə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının rolu. “Xəzər Universiteti” – İksad və Xəzər Universiteti ilə birlikdə Beynəlxalq Asiya Modern Elmlər Konqresi” – 2020, №4
 11. Web dizayn. “Tripoli Libya” VII ULUSLAR ARASI EL RUHA SOSİAL ELMLƏR KONQRESİ – 2020, №7
 12. Wi MAX şəbəkəsinin arxitekturası. “Manhattan, ABŞ – ın New York şəhəri” III beynelxalq New York konfransı fənlərarası tədqiqat və təcrübələrdəki inkişaf tendensiyaları- 2020, №3
 13. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı. “Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər – 2020, №2
 14. Rabitə Texnologiyaları. “Naxçıvan” Universiteti Elmi əsərlər – 2021, №4
 15. Prospects for the development of satellıte communıcatıon systems and the space segment International Interdisciplinary Violence Conference April 15-16, 2021 / Ankara, Turkey
 16. Dünyada Texnopark Tətbiqləri Təhsil tədqiqat və innovasiyanın vəhdəti mövzusunda doktorant və magistrantların III regional elmi konfransı 30 Aprel 2021
 17. Elektron Universitet. Naxçıvan Dövlət Universitet – 2021

 

E-mail:  sebinemahmudova73@gmail.com