ŞƏHLA KİFAYƏT QIZI ŞİRƏLİYEVA

“Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrasında dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Şirəliyeva Şəhla Kifayət qızı 1976-cı il yanvarın 1-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1982-1992-ci illərdə Naxçıvan şəhər 5 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 1994-1998 -ci illərdə NDU-nun Humanitar fakültəsində bakalavr təhsili alıb. 1998-2000-ci illərdə NDU-da Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisaslaşması üzrə magistr təhsili alıb. 2001-ci ildən NDU-nun aspirantura şöbəsində filologiya istiqaməti üzrə elmi fəaliyyətini davam etdirib. 2008-ci ildə “ Naxçıvanda radio-televiziya və ədəbi mühit” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi qazanıb. 2008-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı” kafedrasına baş müəllim, 2012-ci ildə isə dosent vəzifəsinə seçilib. 2018-ci ildə dosent elmi adı verilib.2013-cü ildən “Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. Ş.K.Şirəliyeva 30-dan çox elmi məqalənin, 2 monoqrafiyanın, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-2002-ci illərdə NDU-nun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin baş inspektoru kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb.

2002-2004- cü illərdə Naxçıvan Təhsil İnformasiya Mərkəzinin koordinatoru kimi fəaliyyət göstərib.

2001-ci ildən NDU-nun “Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı” kafedrasının müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur.

2013-cü ildən “Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı”, 2018-ci ildən, “Jurnalistika və kitabxanaçılıq”, 14.09.2020-ci il tarixdən isə “Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrasının müdiridir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2000-ci il Almaniya/ Braunşvayq Texniki Universiteti, Tempus proqramı çərçivəsində “Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin qurulması” mövzusunda seminar

2000-ci il İngiltərə/ Mərkəzi Lankaşir Universiteti, Tempus proqramı çərçivəsində “Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin qurulması” mövzusunda seminar

2001-ci il Fransa/ Paris 8 Universiteti, Tempus proqramı çərçivəsində “Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin Avropa standartlarına uyğun quqrulması” mövzusunda seminar

2003-cü il Avstriya/ Vyana, Avropa Assosiasiyasının Beynəlxalq Təhsil üçün (EAİE) keçirdiyi konfrans

2004-cü il Azərbaycan/ Bakı, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun (OSİ-AF) təşkilatçılığı ilə “Regionlarda Təhsil İnformasiya Mərkəzlərinin fəaliyyəti” mövzusunda seminar

2004-cü il Azərbaycan/ Bakı, ATƏT-in Bakı ofisinin təşkilatçılığı ilə “KİV-in seçkilərdə rolu” mövzusunda beynəlxalq seminar.

2017-ci il Macarıstan/ Debrecen Universiteti, ERASMUS+ PETRA layihəsi çərçivəsində Beynəlxalq Konfrans

2017-ci il Türkiyə/Qazi Universiteti, ERASMUS+ PETRA layihəsi çərçivəsində seminar

2018-ci il Avstriya/ Vyana, ERASMUS+ PETRA layihəsi çərçivəsində seminar

2018-ci il Finlandiya/Jyvaskyla Universiteti, ERASMUS+ PETRA layihəsi çərçivəsində seminar

2018-ci il İspaniya/ Valensiya Politexnik Universiteti, ERASMUS+ PETRA layihəsi çərçivəsində keçirilən Beynəlxalq Konfrans

2019-cu il Ukrayna/Kiyev Universiteti, AESOP layihəsi çərçivəsində seminar

2022-ci il Türkiyə/ İstanbul 7-ci Avrasiya Ali Təhsil Sammiti EURIE 2022, Beynəlxalq ali təhsil konfransı və sərgisi

2023-cü il Azərbaycan/Bakı, Avropa Şurasının təşkilatçılığı ilə “Konflikt jurnalistikasının tədrisi” mövzusunda beynəlxalq təlim 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Naxçıvanda radio-tele­viziya və ədəbi mühit. Naxçıvan: “Qızıl Dağ” MMC, 2010, 182 s. (Monoqrafiya)
 2. Naxçıvanda televiziya və radionun inkişaf yolu. Bakı: MBM, 2013, 256 s. (Monoqrafiya)
 3. Naxçıvanda radionun inkişaf tarixi. Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017, 96 s. (Dərs vəsaiti)
 4. Naxçıvanda radio-televiziya. Naxçıvan Dövlət Universi­te­tinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2002, №9, 96-98
 5. Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin Naxçıvan televiziyasında səhnələşdirilməsi. Naxçıvan Dövlət Univer­si­tetinin Elmi əsərləri. Nax­çı­van: Qeyrət,2004, №13, s.39-41
 6. Naxçıvan televiziyası və Naxçıvan ədəbi mühiti (1970-1990-cı illər) Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənil­məsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası məqalələr məcmuəsi. Bakı: Мütərcim, 2008, IV buraxılış, s.263-267
 7. Naxçıvanda radio və ədəbi mühit. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2008, №14(24), 124-126
 8. Naxçıvan Dövlət Radiosu XX əsrin 90-cı illərində. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2008, №4, 47-50
 9. Heydər Əliyev və Naxçıvan Televiziyası. Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənil­məsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası məqalələr məcmuəsi. Bakı: Мütərcim, 2008, V buraxılış, s. 322-326
 10. Bağımsızlık döneminin ilk radiyosu. Azerbaycan’ın panoraması dergisi. Türkiye, İstanbul: Uğur Matbaacılık, 2008, №4, s.33-35
 11. Nahçivan radyosunda bedii belgesel yayım dalları. Kardeş kalemler. Aylık Avrasya Edebiyyat dergisi. Türkiye, Ankara:2009 mart, №3 (27), s. 93-94
 12. Mətbuat konfransı. Naxçıvan Dövlət Univer­sitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2011, № 2 (42), s.148-150
 13. KİV və seçkilər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2012, № 2 (46), s.123-126
 14. Naxçıvanda radioteatrın təşəkkülü. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2013, №2 (54), s.79-81
 15. Xəbər dili və xəbərin yazılışında diqqət edilməli ünsürlər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2014, № 5 (61), s.116-118
 16. Şairə Ümgülsümün həyat və yaradıcılığına dair. Naxçıvan Dövlət Universi­tetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2015, №1 (66), s.41-44
 17. “Əli və Nino” romanında vətən sevgisi. Naxçıvan Dövlət Universi­tetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2015, №5 (70), s.34-36
 18. Ensiklopedik alim, görkəmli filosofNəsirəddin Tusi. Naxçıvan Dövlət Univer­siteti, “Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi”. Beynəl­xalq konfrans (20-21 no­yabr), Naxçıvan, 2015, s. 91-95
 19. Əzizə Cəfərzadənin “Bir səsin faciəsi” romanı. AMEA Nizami adına Ədə­biy­yat İnstitutunun “Ədə­biyyat məcmuəsi” əsərləri (xüsusi buraxılış), XXVI cild, Bakı, 2015,
 20. 327-333
 21. Xəbər başlıqları. Naxçıvan Dövlət Universi­tetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2016, №6 (74), s. 56-58
 22. Xəbər bülletenlərinin təqdimatı. Naxçıvan Dövlət Universi­tetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2016, №4 78, s.110-113
 23. Xəbər yazma texnikaları. Naxçıvan Dövlət Universi­tetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2017, №1 (82), s.148-150
 24. Behbud ağa Şahtaxtinskinin publisistikası. AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Axtarışlar. Elmi toplu. 2017, Cild 7, №2, s. 228-229
 25. Zarisovka bədii publisistik janrın formalarından biri kimi. Naxçıvan Dövlət Universi­te­ti­nin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, №5 (86), s. 291-294
 26. Innovative methods of students training. Naxçıvan Dövlət Universi­te­ti­nin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2018, №1 (90), II cild. s. 55-58
 27. Advantages of using İCT in higher education. Naxçıvan Dövlət Universi­te­ti­nin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2018, №5 (94), I cild. s. 180-185
 28. Photo for news (Xəbər fotoşəklinin çəkilməsi). Naxçıvan Dövlət Universi­te­ti­nin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2019,
 29. İsa Həbibbəyli və Naxçıvan ədəbiyyat­şü­naslıq məktəbi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Ədəbiyyat İnstitutu, Ədədbiyyat məcmuəsi əsərləri, xüsusi buraxılış, Bakı, 2019
 30. Naxçıvanda radio və ədəbi mühit. “XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda respublika elmi konfransı. Naxçıvan: Qeyrət, 2019,
 31. ICT is as a key factor of quality education. Middlesex University London. “İssues of Innovative Quality Assurance of Specialist Training in Higher Education” İnternational Conferance, 2019
 32. Nizaminin sevgi fəlsəfəsi. V Uluslararası Asiya Kongresi. Türkiyə, İksad Publications – 2021, s.291-294
 33. Beynəlxalq media sistemində diffamasiya anlayışı Müasir dövrdə media etikası və hüquq-beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan-2023.səh.8-11.
 34. Dil və üslubda gözlənilən etik normalar.- Çağdaş Azərbaycan dilinin aktual problem­ləri”-II Respublika elmi kon­fransının materialları. Naxçıvan, 2023. səh.106-108
 35. Audiovizual nitq və tələffüz üslubları- (Çağdaş Azərbay­can dilinin aktual problem­ləri”-III Res­pub­­li­ka elmi konfransı)

35 . Ədəbiyyatda psixo­analiz nəzəriyyəsinin əlamətləri- (I Beynəl­xalq İpək yolu Konfransı), 2023. səh. 823-829