Sadiqova Sərcan İslam qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

 

1991- ci ildə dekabrın 18-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2009-2013-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin ‘‘İngilis dili müəllimliyi’’ ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2013-2015- ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura pilləsinin ‘‘Dilşünaslıq’’ üzrə İngilis dili ixtisasını bitirib. 2015-ci ildən etibarən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və Xarici dillər fakültəsinin ‘‘İngilis dili və metodika’’ kafedrasında müəllim kimi işləyir. 2019-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin ‘‘İngilis dili və tərcümə’’ kafedrasının ‘‘German dilləri’’ üzrə dissertantıdır. Professor İlham Tahirovun rəhbərliyi ilə ‘‘İngilis dilində say tərkibli frazeoloji birləşmələr’’ adlı elmi iş üzərində işləyir. 4 elmi məqalə, 1tezis və bir proqram müəllifidir.

     Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Factors which influence motivation –Motivasiyaya təsir edən amillər. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Qeyrət, Humanitar elmlər seriyası N1 (82) 2017, s. 216.
  2. Azərbaycan və İngilis dillərində söz sırasının müqayisəli təhlili. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar N2 (28), 2018, s. 89.
  3. İngilis dilində mübtəda-xəbər uzlaşması əsas dil vahidi kimi. Naxçıvan Dövlət Universiteti . Qeyrət, Humanitar elmlər seriyası N1 2018
  4. Realilər və onların İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi üsulları. Naxçıvan Dövlət Universiteti . Qeyrət, Humanitar elmlər seriyası . 2019
  5. Kəmiyyət kateqoriyasının linqvstik xüsusiyyətləri. Tezis. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Qeyrət, Humanitar elmlər seriyası
  6. Tibb fakültəsinin Əczaçılıq ixtisası üzrə proqram. Naxçıvan 2017, Qeyrət nəşriyyat.