Babayeva Səfurə Rəhim qızı

Babayeva Səfurə Rəhim qızı 20 oktyabr 1991-ci ildə Qazaxıstan Respublikasının Karaqanda şəhərində anadan olub. 1998-ci ildə Kəngərli rayon Yurdçu kəndində M. Səfərov adına tam orta məktəbin I sinfinə daxil olub. 2009-cu ildə həmin məktəbin XI sinfini fərqlənmə ilə bitirmişdir. 2009-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin “Biologiya müəllimliyi” ixtisasına qəbul olmuş, 2013-cü ildə həmin ixtisas üzrə bitirmişdir. 2014-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura pilləsinin “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisasına qəbul olmuş, 2016-ci ildə həmin ixtisas üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2016-cı ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitunda baş laborant, 2018-ci ildə Metodist, 2019-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsində Akademik məsləhətçi vəzifələrində işləmişdir. 2022-ci il sentyabr ayından Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin Biologiya kafedrasında tam (1) ştat Müəllim vəzifəsində işləyir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Biologiya kafedrasının dissertantıdır.

Ailəlidir. 2 övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

 1. Babayeva S.R., “Ecological groups of woody species of the Rosaceae family spreading in the flora of the nakhchivan autonomous republic”. International Journal of Botany Studies.

Impact Factor: RJIF 5.12., s. 605-607

 1. Ganbarov D.Sh., Babayeva S.R., “Taxonmic composition and vital forms of woody species of Rosaceae family in the Nakhchivan Autonomous Republic flora” International Journal of Botany Studies. Impact Factor: RJIF 5.12., s. 267-268
 2. Qənbərov D.Ş., Babayeva S.R., Quliyeva.S., “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan armud (pyrus) növlərinin müasir vəziyyəti”. Mərkəzi Nəbatət Bağının Elmi Əsərləri, s.17-21
 3. Ganbarov D.Sh., Babayeva S.R., “Systematical structure geograpical areal classes and ecolo-gical groups of Rosa L. genus spreading in the flora Nakhchivan Autonomous Republic”. Bulletin of Science and Practice, İmpact – factor 2018: RINTs -0,291; MIAR-3,1; Open Academic Journals Index (QAJI)-0,350, İndex Copernicus Journals (ICI) Master List database for 20 (ICV) 6 (6), 55-60.
 4. Babayeva S.R., “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gülçiçəklikimilər (Rosaceae Adans.) fəsiləsinin oduncaqlı növlərinin taksanomik tərkibi”. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət və Tibb Elmləri Seriyası 2020 №3 (104) s. 56-60
 5. Babayeva S.R., “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Gülçiçəklikimilər fəsiləsinin oduncaqlı növlərinin endemizmi” Müasir Təbiət Elmlərinin aktual problemləri

Gəncə Dövlət Universiteti, s. 9-11

 1. Babayeva S.R., “Perspectıves of use of the Rosa L. specıes spreadıng ın the flora of the Nakhchıvan Autonomous Republıc”. Kонцепции, теория и методика фундаментальных и прикладных научных исследований, s. 5-8
 2. Babayeva S.R., “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Gülçiçəklilər fəsiləsinin nektarlı və çiçək tozu verən oduncaqlı növləri”. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət və Tibb Elmləri Seriyası 2021 №3 (112) s. 45-48
 3. Qənbərov D.Ş., Babayeva S.R., “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Gülçiçəklikimilər fəsiləsinin oduncaqlı növlərinin qaya və töküntülərinin kolluq bitkiliyi”. Təbiət və Elm beynəlxalq elmi jurnal İmpakt Faktor 1.642. 2022. s. 20-25
 4. Babayeva S.R., “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Gülçiçəklikimilər fəsiləsinin oduncaqlı növlərinin floristik təhlili”. Elmi Xəbərlər, Gəncə-2022, № 1/38 s. 177-188
 5. Babayeva S.R., “Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasında yayılan böyürtkən (Rubus L.) növlərinin əhəmiyyəti”. VII respublika Elmi Qaynaqlar Konfransının Materialları, Bakı-2022. s. 97-99
 6. Babayeva S.R., “Contemporary situation of the Rosaceae family tree crops in the Nakhchivan flora”. Bulletin of Science and Practice, Т. 8. №12. 2022, s. 104-110
 7. Ganbarov D.Sh., Babayeva S.R., “Ecobıologıcal features of the Crataegus L. specıes spreadıng ın the mountainious-xerophıt and flora of the Nakhchıvan Autonomous Republıc”. Естественные и технические науки, № 10, 2022 г, s. 51-55
 8. Ganbarov D.Sh., Babayeva S.R., “Floristic analysis of the distribution of the Crataegus L. genus in the mountain xerophyte and steppe vegetation of Nakhchivan”. Bulletin of Science and Practice, İmpact – factor 2022, T. 8, № 10, s. 27-33
 9. Ganbarov D.Sh., Babayeva S.R., “The significance of some wild tree species of the Rosaceae family in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic” s. 52-55. Известия Ггту, Научно-практический журнал, № 4 / 012 / 2022, s. 52-56
 10. Ganbarov D.Sh., Babayeva S.R., “Biomorphological characteristics and importance of Prunus Communis distributed in flora of Nakhchivan Autonomous Republic”. Materials of International Scientific-Practical Conference “MODERN APPROACHES IN THE STUDY OF THE PLANT KINGDOM” dedicated to the Year of Heydar Aliyev, Baku-2023, s. 146-147
 11. D.Ganbarov, S.Babayeva, F.Nabiyeva., “Grouping of woddy species of the Rosaceae family in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic Ecosystem”. International Apitherapy and Nature Congress, IANCO23, 1-3 June 2023 Nakhchivan, s. 211-212