Şahin Yusif oğlu Əliyev. Baş müəllim

01 iyun 1981 –ci ildə Ordubad rayonunun Düylün kəndində anadan olmuşdur. 1988 – ci ildə Düylun kənd orta məktəbinin 1 – ci sinfinə daxil olmuşdur. 1998 – ci ildə orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirmişdir. Həmin ildə test üsulu ilə 1 – ci ixtisas qrupunda imtahan verərək Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Yol hərəkətinin təşkili ” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2002- ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2002-2003-cü ildə ordu sıralarında hərbi xidmət keçmişdir. 2003- cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura təhsil səviyyəsi əyani şöbəsinin “Yol hərəkətinin təşkili” ixtisaslaşması üzrə 1- ci kursuna daxil olmuşdur. 2005- ci ildə həmin ixtisaslaşmanı bitirmişdir. 2006- cı il fevral ayında  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tədris şöbəsində Dispetçer vəzifəsinə  təyin olunmuşdur. 2008- ci ildən diplomlar üzrə məsul şəxs, 2009- cu ildən Tədris şöbəsində Sektor müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2018- ci ilin may ayından Tədris şöbəsinin müdir müavini, noyabr ayından isə Tədris şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Hal-hazırda Tədri şöbəsinin müdiridir.

Əliyev Şahin Yusif oğlu 2012-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetin Nəqliyyat mühəndisliyi kafedrasına bir illik sınaq müddətinə 0,5 ştat  müəllim vəzifəsinə təyin olunmuş, 2013 – cü ildən kafedraya 0,5 ştat müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 2017- ci ildən Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasına 0, 5 ştat baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvdür.

Əliyev Şahin Yusif oğlu 2009-  cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Sahə iqtisadiyyatı ixtisası üzrə dissertantıdır. “Naxçıvan MR – in iqtisadiyyatında nəqliyyatın inkişafı” dissertasiya mövzusu üzərində işləyir.

Aşağıdakı elmi əsərləri var:

 1. Əsgərov, R.Bağırov, Ş.Əliyev. Dördbəndli mexanizmlər üçün kinematik sintez məsələsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər.№4. Naxçıvan -2012.
 2. Ş.Əliyev, Əsgərov, R.Bağırov. Nəqliyyat mühərriklərində yumruqlu mexanizmin iqtisadi meyara görə sintezi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, №2. Naxçıvan -2013.
 3. Ş.Əliyev,V. Əsgərov, R.Bağırov. Marşrut nəqliyyatının səmərəsinin optimallaşdırılması və onun alqoritmi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər. №4. Naxçıvan -2013
 4. Əliyev Ş.Y. Heydər Əliyev və nəqliyyatın. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın Materialları. I hissə 5-7 may 2015-ci il. Bakı, Azərbaycan
 5. Şahin Əliyev. Dəmiryol nəqliyyatının tarixi inkişaf prinsipləri.Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər.№2. Naxçıvan -2017
 6. Алиев Ш. Ю. История развития воздушного транспорта и его роль во внутренных отношениях. Международный технико-экономический журнал. №4.2017 Москва
 7. Ş. Y. Əliyev. Naxçıvanda nəqliyyat sektorunda davamlı inkişaf . “Azərittifaq” Azərbaycan Kooperasiya Universiteti Kooperasiya Elmi- praktiki jurnal N 1 (48)-2018
 8. Şahin Əliyev. Naxçıvan və İran arasında nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı, onun iqtisadi səmərəliliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər.№2. Naxçıvan -2018
 9. Şahin Əliyev. Müasir yol ölkə iqtisadiyyatının əsas amili kimi (Naxçıvan Muxtar Respublikası materialları əsasında). Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər.№6. Naxçıvan -2018
 10. Əliyev Şahin Yusif . Türkiye- Nahçıvan ilişkilerinde ulaşım sektorunun rölü. Ardahan Üniversiteti BELGÜ. Yıl 3/sayı 4/2019. Ardahan – Türkiye
 11. Əliyev Şahin Yusif. Naxçıvan – Türkiyə əlaqələrində nəqliyyat sektorunun rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan- Türkiyə beynəlxalq əlaqələri yeni müstəvidə- Beynəlxalq elmi konfrans, Naxçıvan-2019
 12. Əliyev ŞahinYusif . Aqrar – sənaye kompleksinin inkişafında nəqliyyat sektorunun rolu. Respublika elmi konfransı. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan- 2019
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyatın inkişafı və gələcək perspektivləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümünə həsr edilmiş Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransı.05 İyun 2020, Bakı Mühəndislik Universiteti, 311s-312s.
 14. Социально-экономическое значение транспортной системы и транспортных услуг в Нахчыване. Modern scientific challenges and trends, Collection of scientific works of the international scientific conference, Warsaw 2021
 15. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin mövcudluğunun Naxçıvana siyasi və iqtisadi təsiri. Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişaf modeli və müasir müasir maliyyə mexanizmləri mövzusunda elmi-praktik konfrans, Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan, 2021
 16. Baku-Tbilisi-Kars: Regional implications and perspectives. Scientific community: interdisciplinary research, N 96 january, 2022, Hamburg, Germany.
 17. Tranzit Transport and logistics projects in the Republic of Azerbaijan. “Scientific collection interconf Global and Regional aspects of sustainable development, N 100, february, 2022, Copenhagen, Denmark

  E-mail:  aliyev.sahin@yahoo.com