[ultimate_heading main_heading=”Şahin Yusif oğlu Əliyev. Baş müəllim” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be” margin_design_tab_text=””]01 iyun 1981 –ci ildə Ordubad rayonunun Düylün kəndində anadan olmuşdur. 1988 – ci ildə Düylun kənd orta məktəbinin 1 – ci sinfinə daxil olmuşdur. 1998 – ci ildə orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitirmişdir. Həmin ildə test üsulu ilə 1 – ci ixtisas qrupunda imtahan verərək Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Yol hərəkətinin təşkili ” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2002- ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2002-2003-cü ildə ordu sıralarında hərbi xidmət keçmişdir. 2003- cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura təhsil səviyyəsi əyani şöbəsinin “Yol hərəkətinin təşkili” ixtisaslaşması üzrə 1- ci kursuna daxil olmuşdur. 2005- ci ildə həmin ixtisaslaşmanı bitirmişdir. 2006- cı il fevral ayında  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tədris şöbəsində Dispetçer vəzifəsinə  təyin olunmuşdur. 2008- ci ildən diplomlar üzrə məsul şəxs, 2009- cu ildən Tədris şöbəsində Sektor müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2018- ci ilin may ayından Tədris şöbəsinin müdir müavini, noyabr ayından isə Tədris şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Hal-hazırda Tədri şöbəsinin müdiridir.

Əliyev Şahin Yusif oğlu 2012-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetin Nəqliyyat mühəndisliyi kafedrasına bir illik sınaq müddətinə 0,5 ştat  müəllim vəzifəsinə təyin olunmuş, 2013 – cü ildən kafedraya 0,5 ştat müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 2017- ci ildən Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasına 0, 5 ştat baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvdür.

Əliyev Şahin Yusif oğlu 2009-  cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Sahə iqtisadiyyatı ixtisası üzrə dissertantıdır. “Naxçıvan MR – in iqtisadiyyatında nəqliyyatın inkişafı” dissertasiya mövzusu üzərində işləyir.

Aşağıdakı elmi əsərləri var:

 1. Əsgərov, R.Bağırov, Ş.Əliyev. Dördbəndli mexanizmlər üçün kinematik sintez məsələsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər.№4. Naxçıvan -2012.
 2. Ş.Əliyev, Əsgərov, R.Bağırov. Nəqliyyat mühərriklərində yumruqlu mexanizmin iqtisadi meyara görə sintezi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, №2. Naxçıvan -2013.
 3. Ş.Əliyev,V. Əsgərov, R.Bağırov. Marşrut nəqliyyatının səmərəsinin optimallaşdırılması və onun alqoritmi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər. №4. Naxçıvan -2013
 4. Əliyev Ş.Y. Heydər Əliyev və nəqliyyatın. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın Materialları. I hissə 5-7 may 2015-ci il. Bakı, Azərbaycan
 5. Şahin Əliyev. Dəmiryol nəqliyyatının tarixi inkişaf prinsipləri.Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər.№2. Naxçıvan -2017
 6. Алиев Ш. Ю. История развития воздушного транспорта и его роль во внутренных отношениях. Международный технико-экономический журнал. №4.2017 Москва
 7. Ş. Y. Əliyev. Naxçıvanda nəqliyyat sektorunda davamlı inkişaf . “Azərittifaq” Azərbaycan Kooperasiya Universiteti Kooperasiya Elmi- praktiki jurnal N 1 (48)-2018
 8. Şahin Əliyev. Naxçıvan və İran arasında nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı, onun iqtisadi səmərəliliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər.№2. Naxçıvan -2018
 9. Şahin Əliyev. Müasir yol ölkə iqtisadiyyatının əsas amili kimi (Naxçıvan Muxtar Respublikası materialları əsasında). Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər.№6. Naxçıvan -2018
 10. Əliyev Şahin Yusif . Türkiye- Nahçıvan ilişkilerinde ulaşım sektorunun rölü. Ardahan Üniversiteti BELGÜ. Yıl 3/sayı 4/2019. Ardahan – Türkiye
 11. Əliyev Şahin Yusif. Naxçıvan – Türkiyə əlaqələrində nəqliyyat sektorunun rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan- Türkiyə beynəlxalq əlaqələri yeni müstəvidə- Beynəlxalq elmi konfrans, Naxçıvan-2019
 12. Əliyev ŞahinYusif . Aqrar – sənaye kompleksinin inkişafında nəqliyyat sektorunun rolu. Respublika elmi konfransı. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan- 2019

  E-mail:  aliyev.sahin@yahoo.com

[/ultimate_heading]