Axundova Sevda Ramazan qızı. Müəllim

Axundova Sevda Ramazan qızı 1974- cü il fevralın 21-də Naxçıvan şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1990 – cı il

Ü.Hacıbəyov adına Naxçıvan Musiqi Texnikumunun “Xor –dirijorluq” şöbəsinə daxil olunub, oranı    1994 – cü ildə bitirmişdir. 2002-

ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İncəsənət” fakültəsinin “Musiqi təhsili”  kafedrasına daxil olmuş, 2006 – cı ildə “Fərqlənmə”

diplomu ilə bitirmişdir. Tələbə olarkən Universitetin ictimai  işlərində yaxından iştirak etmişdir.

 

E-poçt: sevdaaxundova74@gmail.com