[ultimate_heading main_heading=”Axundova Sevda Ramazan qızı. Müəllim” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be” margin_design_tab_text=””]Axundova Sevda Ramazan qızı 1974- cü il fevralın 21-də Naxçıvan şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1990 – cı il

Ü.Hacıbəyov adına Naxçıvan Musiqi Texnikumunun “Xor –dirijorluq” şöbəsinə daxil olunub, oranı    1994 – cü ildə bitirmişdir. 2002-

ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İncəsənət” fakültəsinin “Musiqi təhsili”  kafedrasına daxil olmuş, 2006 – cı ildə “Fərqlənmə”

diplomu ilə bitirmişdir. Tələbə olarkən Universitetin ictimai  işlərində yaxından iştirak etmişdir.

 

E-poçt: sevdaaxundova74@gmail.com[/ultimate_heading]