Sevda Kərimova Yaqub qızı 1970-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1996-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin metodikası” ixtisasını bitirmişdir. Həmin ildən universitetin arxivində müdir vəzifəsində işləmişdir. 2003-cü ildə “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasına müəllim təyin olunmuşdur. 2005-ci ildə “B.Vahabzadənin pedaqoji görüşləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Hazırda kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır. 1 dərs vəsaiti, 2 metodik vəsait və 10-dan artıq elmi məqalınin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

1.B.Vahabzadə. Vətənpərvərlik tərbiyəsi haqqında. Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Bakı-ADPU. 2001

 1. B.Vahabzadə. Ana-dilinin tədrisi haqqında. Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Bakı-ADPU. 2004
 2. B.Vahabzadə yaradıcılığında gənc nəslin vətənpərvərlik və milli mənlik tərbiyəsi haqqında fikirlər. NMİ xəbərləri. Naxşıvan.2005
 3. B.Vahabzadə yaradıcılığında mənəvi tərbiyə məsələləri. NDU elmi əsərləri. Naxçıvan.2005
 4. B.Vahabzadə yaradıcılığında tərbiyə məsələləri. Bakı.2009
 5. Təlim prosesində interaktivdən istifadə. Metodik vəsait. Bakı.2010
 6. Müəllim peşəsi və pedaqoji mərifət. Metodik vəsait. Elm və təhsil. Bakı.2011
 7. Pedaqogika tarixi. Proqram. Naxçıvan.2014.

9.B. Vahabzadənin pedaqoji ideyaları. Dərs vəsaiti. Naxçıvan.2015

 1. Sevimli nağıllar. Əcəmi nəşriyyatı.2019
 2. Mavi portağal (sevimli nağıllar). Əcəmi nəşriyyatı.2019
 3. Çərpələng (sevimli nağıllar). Nurlan nəşriyyatı. Bakı.2020.
 4. Uşaq hekayələri-göyərçinlərin nəğməsi. Nurlan nəşriyyatı. Bakı.2020
 5. İnklüziv təhsil prosesində müəllimin pedaqoji fəaliyyəti, 21 noyabr 2021. NMİ
 6. Nizami Gəncəvinin təlim-tərbiyə haqqında fikirləri, NMİ elmi konfrans.2021