SEYFƏDDİN  ADİL  OĞLU CƏFƏROV

Ümumi və Nəzəri Fizika kafedrasının baş müəllimi

cəfərov.seyfəddin@mail.com

1956-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1979–cu ildə S.M.KİROV adına Azərbaycan  Dövlət Universitetini Fizika fakültəsinin “Fizika Elektronika”ixtisasını bitirmişdir. Universiteti  bitirdikdən sonra təyinatla Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət İnstitunun  Fizika kafedrasinda Baş laborant vəzifəsində çalışmışdır. 1987-cü ildə həmin kafedraya müəllim, sonra isə baş müəllim vəzifəsinə keçmişdir. Hal hazırda kafedranın baş müəllimi işləyir. 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət  Universitetini Aspiranturasina qəbul olmuşdur və 1991 – ci ildə oranı bitirmişdir. Hal hazırda Azərbaycan Dövlət  Universitetinin Yarımkeçiricilər kafedrasının dissertantıdır.