Seyidov Aqib İbrahim oğlu

Baş müəllim

E- mail: aqibseyidov1963@ gmail.com 

Seyidov Aqib İbrahim oğlu 1963-cü ildə Babək rayonunun Xətai kəndində anadan olmuşdur.1970-ci  ildə  H.Cavid adına 5  № li orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş,1979-cu ildə IX sinfi btirmişdir. 1979-cu ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Naxçıvan şəhər Orta ixtisas Musiqi məktəbinin kamança sinfinə qəbul olmuş , 1983-cü ildə isə həmin texnikumu bitirmişdir.1983-cü ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olmuşdur.1989-cu ildə isə konservatoriyanı bitrmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1982-ci ildən Babək rayonunun Cəhri kənd Uşaq Musiqi məktəbində başlamışdır.1990-cı ildən Naxçıvan Dövlət Flarmoniyasında Xalq Çalğı Alətləri orkestrində çalışır.1996-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində  muəllim  işləyir. 2006-cı il  06 yanvar  tarixli  Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görülmüşdür.