[ultimate_heading main_heading=”Solmaz Şahin qızı Novruzova, Əczaçılıq və biokimya kafedrasının müəllimi” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Novruzova Solmaz Şahin qızı 1995-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2017-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinin “Əczaçılıq” ixtisasını, 2021-ci ildə isə universitetin Magistratura pilləsi üzrə “Əczaçılıq texnologiyası” ixtisasını bitirmişdir. 2017-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Əczaçılıq və stomatologiya” kafedrasında laborant, 2018-ci ildə həmin kafedrada baş laborant, 2020-ci ildə “Əczaçılıq və stomatologiya” kafedrasında laboratoriya müdiri, vəzifələrinə təyin olunmuşdur.  2021-ci ildən “Əczaçılıq və biokimya” kafedrasında 0,5 ştat müəllim,  2022-ci ildən 1 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri: 

  1. Əsədov, M. Seyidov, S.Novruzova Arı vərəmumu müalicəvi təsir xüsusiyyətləri və istifadə formaları \“Alternativ tibb metodlarının tətbiqi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı, Naxçıvan 2021, s.62-68
  2. Novruzova İnyeksion məhlulların izotonikləşdirilməsi və NaCl məhlulunun hazırlanması\ Naxçıvan Dövlət Universiteti, Magistrantların XI regional elmi konfransının materialları, Naxçıvan 2021, s.72-75
  3. Novruzova Pirogenlər. Onların aşkarlanma və çıxarılma üsulları\ Sumqayıt Dövlət Universiteti, Magistrantların XI regional elmi konfransının materialları II hissə, Sumqayıt 2021, s. 232-234