Student Ombudsman Office dissemination trainings contitunue at NSU.

On October 16-19 2018, the coordinator of Erasmus+ AESOP programme at NSU Musharraf Mammadova and Students Ombudsman of NSU Jeyran Guliyeva continue hold  informative trainings among students and staff of NSU. The students and staff of Faculty of Medicine, Faculty of Pedagogy, Faculty of Engineering, Faculty of Letters, Faculty of İnternational Relations and Foreign languages had been trained about the functionf of Ombuds Office.

They were informed about their rights as a student and staff. Also their questions were answered by the Ombudsman.

Detailed information about web-page of Ombuds Office, online-application and confidentiality of process had been provided.

NDU-da Tələbə Ombudsmanı Ofisi maarifləndiri fəliyyətini davam etdirir.

2018-ci il Oktyabr ayının 16-19 tarixləri arasında Erasmus+ AESOP layihəsinin koordinatoru Müşərrəf Məmmədova və Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Ombudsmanı Ceyran Quliyeva universitetdə tələbə və müəllim heyəti arasında maarifləndirici tədbirlər keçirməyə davam edirlər. Kecirilən tədbirlərdə universitetin Tibb,Mühəndislik, Filologiya, Beynəlxalq münasibətlər və Xarici dillər fakültəsinin tələbə və müəllim heyəti iştirak etmişdir.

Treyninqdə onlayn müraciət, prosesin gizlilik prinsipləri öz əksini tapmışdır.