Süleyman Hüseyn oğlu  Cəfərov

             Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi,

        ali dərəcəli kardioloq

 

         Süleyman Hüseyn oğlu  Cəfərov  1956-cı ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Şərur rayonunun Şahbulaq kəndində anadan olmuş­dur. 1980-cı ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitunun müalicə profilaktika fa­kül­tə­si­­nin müalicə işi  ixtisasını bitirib. 1980-1981-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasında internatuta kursu keçib.1981-1988-ci illədrdə Naxçıvan şəhər Təcili Yardım stansiyasında çağrışçı həkim  çalışıb. 1985 və 1988-ci illərdə Bakı şəhərində Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitunda klinik kardiologiya üzrə ixtisaslaşma kursları keçib.1988-ci ildən Naxçıva Muxtar Respublikası Kardioloji Mərkəzində ortdinator vəzifəsində çalışıb.2004-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin  Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. 2004-cü ildən  Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Ümumi təbabət və gigiyena” kafedrasında müəllim, 2018-ciildən baş müəllim təyin olunmuşdur. Daxili xəstəliklər fəninndən dərs deyir.  2007- ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının, 2008-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar həkimi” fəxri asdına layiq görülüb. 1 kitabın, 25-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

        Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. ÜİX-nin hipertoniya  ilə birgə təsdüf olunan hallarında  müalicənin secilmə taktikası. Bakı, Sağlamlıq tiib jurnalı 2001,s.96-98
 2. ÜİX-nin risk faktorları və onların aradan qaldırılması tədbirləri. Bakı, Sağlamlıq tiib jurnalı 2001,s.44-46.
 3. Kəskin miokard infarktlı xəstələrin kompleks müalicəsində neotonun (fosfokriatininin) tətbiqi .Xalq həkimi Mehdi Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.Naxçıvan  s 55-61
 4. Anadangəlmə ürək qüsurlarının diaqnostikasında kateterizasiya müayinəsinin rolu və əhəmiyyəti. Naxçıvan şəh. Beynəlxal Kardioloji konfrans.2007
 5. Atipik pnevmaniyaların klinikası, diaqnostikası və müalicəsi. Naxçıvan şəh.  Konfrans materialları. 2009
 6. Xroniki xəstələrin dispanserizayyası qaydaları. Metodiki vəsait.Naxçıvan.2006.
 7. Antibiotik müalicəsi, yol verilən nöqsanlar, onların profilaktikası Naxçıvan şəh. Konfrans materialları.2010
 8. Bəd xassəli hipertoniyanın komlek müalicəsi.Naxçıvan şəh. Beynəlxal Kardioloji konfrans.2008
 9. Hipertoniya xəstəliyinin diaqnostikası və müasir müalicə prinsipləri.Naxçıvan Beynəlxal Kardioloji konfrans. 2011
 10. ÜİX-nin risk faktorları və onların profilaktikası.Naxçıvan. Kardiooji konfrans.2012
 11. Kəskin pnevmaniyanın ağırlaşmaları.Distres sindomunun müalicə və profilaktikası. Naxçıvan.Konfrans matrialları,2013
 12. Stres mədə xoralarının komleks müalicə prinsipləri. Naxçıvan şəh.  Konfrans materialları. 2014
 13. ÜİX-nin diaqnostikasında koronar angioqrafiya müainəsinin rolu və əhəmiyyəti. Naxçıvan DU-nin xəbərləri (Təbiət elmləri və tibb seriyası),2014,№3 (23) s. 57-60
 14. İnfeksion endokarditin diaqnostika və müalicəsində yol verilən qüsurlar .Bakı Neftçilər xəstəxansı.Kardioloji Konfrans.2015.
 15. Kəskin miokard infarktının atipik formaları, diaqnostikası və müalicəsi.Naxçıvan. Kardioloji konfrans materialları.2015.
 16. Karduioloji praktikada kordaron preparatının tətbiqi barədə praktiki tövsiyələr. Naxçıvan. Kardioloji konfrans materialları.2016.
 17. Ağciyər arteriyası tromboemboliyasının diferensial diaqnostikası və müalicəsi. Naxçıvan. Kardioloji konfrans materialları.2016
 18. Səyrici aritmiyanın diaqnostikası, müalicə və profilaktikası. Naxçıvan. Kardioloji konfrans materialları.2017
 19. Erkən revaskulizasiyasının kəskin miokard infarktlı xəstələrin proqnozuna təsiri. Naxçıvan. Kardioloji konfrans materialları.2017
 20. Hipertofik kardiomipatiyanın diaqnostikası və müalicəsində praktik təcürbələrimiz. Naxçıvan. Kardioloji konfrans materialları.2018
 21. Xroniki Ürək çatışmazlığı xəstələrin müalicəsində korraksan;n (ibvradinin) tətbiqi. Naxçıvan. Kardioloji konfrans materialları.2019
 22. Döş qəfəsində ağrı sindomunun diferensial diaqnostikası.Metodik vəsait.Naxçıvan 2020
 23. Hipertoniya xəstəliyi, diaqnostikası və müalicəsi. Metodik vəsait.Naxçıvan 2020
 24. İlkin reanimasiya tədbirlərinin icra qaydaları.Metodik vəsait.Naxçıvan .20020
 25. Təcili tibbi yardım.Kitab.Naxçıvan.2020