Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi

Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodolgiyası

Azərbaycan dili

Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

Baytarlıq cərrahiyyəsi

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Biotexnologiya

Bitkilərin genetikası və seleksiyası

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Bank işi üzrə)

Botanika

Cəbr və topologiya

Cinayət hüququ,cinayət prosesi,kriminalistika və məhkəmə ekspertizası

Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Dilşünaslıq (Alman dili üzrə)

Dilşünaslıq (Ərəb dili üzrə)

Dilşünaslıq (Fars dili üzrə)

Dilşünaslıq (Fransız dili üzrə)

Dilşünaslıq (İngilis dili üzrə)

Dövlət hüququ

Dövlət qulluğunun təşkli və idarə edilməsi

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

Elektrik şəbəkə və sistemləri

Elektroenergetika

Etnomusiqişünaslıq

Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Fiziki kimya

Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

Həndəsə

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

İdarəetmədə informasiya sistemləri

İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi

İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

İnstrumental ifaçılığın tarixi nəzəriyyəsi və metodikası

İqtisadi və sosial coğrafiya

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris ingilis dilində)

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

Kimya fənninin tədrisi tədrisi metodikası və metodologiyası

Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma

Meliorasiya-mühəndislik sistemləri tikintisi və istismarı

Mətbuat tarixi

Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Musiqi tənqidi

Onurğasızlar zoologiyası

Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi

Qeyri-üzvi kimya

Riyazi analiz

Riyaziyyatın tədrisi tədrisi metodikası və metodologiyası

Şəhərsalma

Sənəd resursları və infornasiya-axtarış sistemləri

Sinxron tərcümə (ingilis dili)

Sosial pedaqogika

Strateji idarəetmə

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodolgiyası

Toksikoloji kimya

Torpaqşünaslıq

Turizm və sosial mədəni servis xidməti

Türk dünyası tarixi

Ümumi psixologiya

Vokal ifaçılığın tarixi və nəzəriyyəsi

Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyədi və metodikası

Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası

Yarımkeçiricilər fizikası

Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi