2018-2019-cu tədris ilində Magistratura ixtisaslaşmaları üzrə tələbələrin say tərkibi haqqında məlumat
İstiqamətlərin, ixtisasların adı İxtisasın kodu I kurs II kurs Bütün kurslarda təhsil alan onlardan qadınlar 2019-cu il məzun sayı onlardan qadınlar
1 Dilşünaslıq (İngilis dili ) 060201 9 9 18 18 6 6
2 Dilşünaslıq (Fransız dili) 060201 1 1 2 2
3 Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili üzrə) 060103 6 7 13 13 4 4
4 Azərbaycan dili 060201 3 3 6 6
5 Azərbaycan ədəbiyyatı 060201 2 2 1
6 Ədəbiyyatşünaslıq (Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı,) 060201 2 1 3 3
7 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodolog. 060101 6 4 10 8 2 2
8 Texnologiya fənninin tədrisinin metodikası və metodologiyası 060107 1 1 2 1 2 2
9 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi 060119 10 11 21 20 9 9
10 Sosial pedaqogika 060119 11 2 13 12
11 Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq 060119 5 5 10 8
12 Muzeyşünaslıq 060301 4 2 6 6 1 1
13 Arxoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 060301 3 3 1
14 Mətbuat tarixi 060204 1 1
15 Radio-telejurnalisitika 060204 2 2 1
16 Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060111 3 3 6 4
17 Dövlət hüququ 060212 10 5 15 6 5 2
18 Mülki və təsərrüfat hüququ 060212 10 5 15 8
19 İnsan hüquqları 060212 2 3 5 3
20 Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya 060213 2 2 1
21 Biblioqrafiyaşünaslıq 060215 0 1 1
22 Kitabxana – informasiya texnologiyası 060215 1 1
23 Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 060215 2 1 3 3
24 Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi 060302 6 5 11 6 4 3
25 Musiqi tənqidi 060307 6 1 7 5 8 7
26 Etnomusiqişünaslıq 060307 3 1 4 4
27 İnstrumental ifaçılığın tarixi və nəzəriyyəsi  (musiqi alətləri üzrə) 060303 2 3 5 5 4 4
28 Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060108 1 1 1
29 Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması 060633 2 1 3 1 3 2
30 Şəhərsalma 060633 1 1 1
31 Turizm və sosail mədəni servis xidməti 060803 3 6 9 3 2 2
32 Otelçilik 060803 1 1 1
33 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 060401 2 2 1
34 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 060402 3 2 5 1 1 1
35 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 060404 8 8 16 3 6 3
36 Aqrar sahənin iqtisadiyyatı 060404 1 1
37 Makroiqtisadi siyasət 060404 1 1
38 Strateji   idarəetmə 060407 2 2 3 1
39 Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri 060401 1 1
40 Menecment (müəssisələrin  təşkili və idarə edilməsi) 060407 2 1 3 1
41 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 060105 4 2 6 5
42 Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060104 3 3 3
43 Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060110 3 3 3
44 Biologioya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060109 6 2 8 7
45 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060112 4 3 7 6
46 Elektroenergetika 060608 3 3
47 Elektrik şəbəkə və sistemləri 060608 1 1
48 Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı 060621 1 1 1
49 Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası 060510 1 1 1 1
50 Baytarlıq sanitar ekspertizası 060704 1 1 1 1 1
51 Parazitologiya və invazion xətəliəklər 060704 0 3 2
52 Yoluxmayan daxili xəstəliklər 060704 2 2 1 1 1
53 İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060113 5 3 8 8
54 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060114 2 2
55 İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri 060632 11 6 17 14 6 5
56 İdarəetmədə informasiya sistemləri 060632 3 5 8 5
57 Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 060304 1 1
58 Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 060311 1 1 2 2
59 Meliorasiya mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı 060637 1 1 2 1
60 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası 060802 1 2 3
61 Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat 060802 2 2 4 1
62 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 060805 4 2 6 3
63 Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi 060302 1 1 1
64 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi 060410 2 2 1 1
65 Əhalinin sosial müdafiəsi 060805 1 1
66 Azərbaycanın fiziki coğrafiyası 060506 1 1 4 2
67 Fiziki kimya 060504 0 2 2
68 Genetika 060505 0 1
69 Yarımkeçiricilər fizikası 060503 0 1 1
70 Diferensial tənliklər 060501 0 2 1
71 İnformatika 060509 0 7 7
72 Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi 060213 0 1 1
73 Arxeologiya və etnoqrafiya 060206 0 1 1
74 İnsan və heyvan ziziologiyası 060505 0 3 2
75 Yüksək malekullu birləşmələr kimyası 060504 0 3 3
CƏM 178 148 326 220 100 80

2019-2020-cu tədris ilində Magistratura ixtisaslaşmaları üzrə tələbələrin say tərkibi haqqında məlumat

İstiqamətlərin, ixtisasların adı İxtisasın kodu I kurs II kurs Bütün kurslarda təhsil alan onlardan qadınlar 2019-cu il məzun sayı onlardan qadınlar
Dilşünaslıq (İngilis dili ) 060201 10 9 19 19 9 9
Dilşünaslıq (Alman dili) 060201 0
Dilşünaslıq (Fransız dili) 060201 1 1 1 1 1
Dilşünaslıq (Rus dili) 060201 0
Dilşünaslıq (Ərəb dili) 060201 0
Dilşünaslıq (Fars dili) 060201 0
Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili üzrə) 060103 6 6 12 12 6 6
Azərbaycan dili 060201 3 3 6 5 5 5
Azərbaycan ədəbiyyatı 060201 1 1 1 2 1
Ədəbiyyatşünaslıq (dünya ədəbiyyatı) 060201 0
Ədəbiyyatşünaslıq (Xarici  ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı,) 060201 2 2 2 1 1
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodolog. 060101 6 5 11 9 4 4
Texnologiya fənninin tədrisinin metodikası və metodologiyası 060107 1 1 2 2 1
Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi 060119 7 10 17 17 11 11
Sosial pedaqogika 060119 7 11 18 16 2 2
Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq 060119 5 7 12 8 5 4
Muzeyşünaslıq 060301 2 4 6 6 2 2
Arxoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 060301 3 3 1
Mətbuat tarixi 060204 0 1
Radio-telejurnalisitika 060204 0 2 1
Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060111 2 2 4 3 3 3
Dövlət hüququ 060212 6 12 18 7 4 2
Mülki və təsərrüfat hüququ 060212 7 10 17 8 5 4
İnsan hüquqları 060212 3 2 5 3 3
Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya 060213 3 4 7 3
Biblioqrafiyaşünaslıq 060215 1 1 1
Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 060215 1 2 3 3 1 1
Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi 060302 5 6 11 9 5 2
Musiqi tənqidi 060307 5 6 11 9 1
Etnomusiqişünaslıq 060307 1 3 4 4 1 1
İnstrumental ifaçılığın tarixi və nəzəriyyəsi  (musiqi alətləri üzrə) 060303 3 2 5 4 3 3
Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060108 1 1 1 1 1
Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması 060633 2 2 4 1 1
Şəhərsalma 060633 1 1 1
Turizm və sosail mədəni servis xidməti 060803 4 3 7 3 5 2
Otelçilik 060803 2 2 1
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 060401 2 2
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri 060401 0
İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 060402 1 3 4 1 2
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 060404 8 7 15 4 8 1
Aqrar sahənin iqtisadiyyatı 060404 0 1
Makroiqtisadi siyasət 060404 1 1 1
Strateji   idarəetmə 060407 2 2 4
Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri 060401 2 2 1
Menecment (müəssisələrin  təşkili və idarə edilməsi) 060407 2 2 1 1
Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 060105 1 3 4 4 2 2
Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060104 2 3 5 5
Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060110 2 2 2 3 3
Biologioya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060109 2 6 8 7 3 3
Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060112 2 4 6 5 3 2
Elektroenergetika 060608 1 1 3
Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı 060621 1 1 1
Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası 060510 0 1 1
Baytarlıq sanitar ekspertizası 060704 0 1 1
Parazitologiya və invazion xətəliəklər 060704 0
Yoluxmayan daxili xəstəliklər 060704 0 1 1
Mamalıq ginekologiya və süni mayalanma 060704 0
İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060113 6 5 11 10 3 3
Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060114 0 2 2
İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri 060632 6 11 17 13 6 6
İdarəetmədə informasiya sistemləri 060632 2 2 4 2 5 4
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi 060622 1 1 1
Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 060304 0 1
Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 060311 1 1 1 1 1
Meliorasiya mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı 060637 1 1 1 1
Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası 060802 1 1 2 1 2
Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat 060802 2 2 2 1
Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 060805 3 4 7 6 1
Farmakoqnoziya 060801 0
Əczaçılıq texnologiyası 060801 1 1 1
İnsan və heyvan fiziologiyası 060505 3 3 2
Botanika 060505 4 4 4
Ekoloji biologiya 060505 1 1 1
Onurğasızlar zoologiyası 060505 3 3 3
Bərk tullantıların emalı texnologiyası 060649 2 2 2
Gənclərlə iş 060805 2 2 1
Epizootologiya və infeksion xəstəliklər 060704 0
Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi 060302 1 1
Elektrik şəbəkə və sistemləri 060608 1 1
Azərbaycanın fiziki coğrafiyası 060506 0 1
Kitabxana – informasiya texnologiyası 060215 0 1 1
Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi 060410 0 2
Əhalinin sosial müdafiəsi 060805 0 1
CƏM 151 181 332 233 146 103

2020-2021-cu tədris ilində Magistratura ixtisaslaşmaları üzrə tələbələrin say tərkibi haqqında məlumat

İstiqamətlərin, ixtisasların adı İxtisasın kodu I kurs II kurs Bütün kurslarda təhsil alan onlardan qadınlar 2019-cu il məzun sayı onlardan qadınlar
1 Dilşünaslıq (İngilis dili ) 060201 6 10 16 16 9 9
2 Dilşünaslıq (Alman dili) 060201 1 1 1
3 Dilşünaslıq (Fransız dili) 060201 1 1 1 1
7 Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili üzrə) 060103 8 6 14 14 6 6
8 Azərbaycan dili 060201 3 3 6 5 3 3
9 Azərbaycan ədəbiyyatı 060201 1 1 1
11 Ədəbiyyatşünaslıq (Xarici  ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı,) 060201 0 2 2
12 Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodolog. 060101 5 6 11 9 5 4
13 Texnologiya fənninin tədrisinin metodikası və metodologiyası 060107 3 1 4 4 1 1
14 Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi 060119 10 7 17 15 10 9
15 Sosial pedaqogika 060119 7 7 14 12 11 10
16 Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq 060119 9 5 14 10 7 7
17 Muzeyşünaslıq 060301 1 2 3 3 4 4
18 Arxoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 060301 2 2 1 3 1
21 Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060111 3 3 6 5 2 1
22 Dövlət hüququ 060212 10 3 13 6 13 4
23 Mülki və təsərrüfat hüququ 060212 5 7 12 7 9 3
24 İnsan hüquqları 060212 3 2 5 2 2
25 Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya 060213 2 3 5 4 2 1
26 Biblioqrafiyaşünaslıq 060215 1 1 1
27 Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 060215 1 1 1 2 2
28 Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi 060302 5 5 10 9 5 4
29 Musiqi tənqidi 060307 6 5 11 9 6 5
30 Etnomusiqişünaslıq 060307 4 4 3 3 3
31 İnstrumental ifaçılığın tarixi və nəzəriyyəsi  (musiqi alətləri üzrə) 060303 5 3 8 6 2 2
32 Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060108 2 1 3 3
33 Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması 060633 2 2 4 1 2
34 Şəhərsalma 060633 1 1 1 1
35 Turizm və sosail mədəni servis xidməti 060803 6 3 9 3 3 1
36 Otelçilik 060803 1 2 3
37 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 060401 1 1 2
39 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 060402 1 1 2 1 3 1
40 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 060404 4 8 12 2 8 2
42 Makroiqtisadi siyasət 060404 2 1 3 1
43 Strateji   idarəetmə 060407 3 2 5 2
44 Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri 060401 1 2 3
45 Menecment (müəssisələrin  təşkili və idarə edilməsi) 060407 1 1 1 1
46 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 060105 3 2 5 4 3 3
47 Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060104 3 2 5 5 3 3
48 Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060110 3 2 5 5
49 Biologioya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060109 1 2 3 3 6 5
50 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060112 3 2 5 4 4 4
51 Elektroenergetika 060608 1 1
52 Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı 060621 2 2 1 1 1
54 Baytarlıq sanitar ekspertizası 060704 1 1 1
55 Parazitologiya və invazion xətəliəklər 060704 2 2 1
57 Mamalıq ginekologiya və süni mayalanma 060704 1 1 1
58 İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060113 6 6 12 11 5 5
59 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060114 1 1
60 İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri 060632 12 5 17 13 11 8
61 İdarəetmədə informasiya sistemləri 060632 9 3 12 7 2 1
62 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi 060622 2 2 1 1
63 Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 060304 1 1
64 Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 060311 1 1 1 1 1
65 Meliorasiya mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı 060637 1 1 1 1
66 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası 060802 2 1 3 1 1
67 Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat 060802 2 2 2 2
68 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 060805 4 3 7 8 4 3
70 Əczaçılıq texnologiyası 060801 1 1 2 2
71 İnsan və heyvan fiziologiyası 060505 3 3 6 5
72 Botanika 060505 4 4 8 8
73 Ekoloji biologiya 060505 2 1 3 2
74 Onurğasızlar zoologiyası 060505 2 3 5 5
75 Bərk tullantıların emalı texnologiyası 060649 2 2 4 3
76 Gənclərlə iş 060805 3 2 5 3
78 Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi 060302 0 1 1
79 Elektrik şəbəkə və sistemləri 060608 0 1
82 Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi 060410 2 2
84 Bitki fiziologiyası 60505 2 2 2
85 Beynəlxalq münasibətlər tarixi 60213 2 2
208 147 355 254 177 124