Naxçıvan Dövlət Universitetində E-poçt tələb formu


* ADI:

* SOYADI:

* Naxçıvan Dövlət Universitetində əməkdaşsınız yoxsa tələbə?

* TƏLƏBƏ KODU:

* FİN KODU:

* FAKÜLTƏ

* İXTİSAS

* Kurs
Telefon nömrəniz:

       

* E-POÇT (Məlumatların göndəriləcəyi e-mail ünvanınız)

* FİN KODU:

* FAKÜLTƏ

Telefon nömrəniz:

       

* E-POÇT (Məlumatların göndəriləcəyi e-mail ünvanınız)