Tərxan Zakir oğlu Orucov. Müəllim

5 mart 1991 ci ildə Babək rayon Yeniyol kəndində anadan olmuşdur. 1997 ci ildə Yeniyol  kənd tam orta məktəbinin  I sinifinə daxil olmuş, 2008 –ci ildə  həmin orta məktəbin XI sinifini bitirmişdir. 2008-2012 ci ildə  Naxçıvan Dövlət Univeristetində “Yol hərəkətinin təşkili” ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır. 2012- ci ildə Babək rayon SHÇDX tərəfindən hərbi xidmətə çağrılmışam. 2013-cü ildə hərbi xidmətimi başa vurub, 2013-2015- ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində “Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi” ixtisası üzrə magistratura təhsilimi davam etdirmişdir. 2015-ci ildən – 2019 cu ilə dək Naxçıvan Dövlət Universitetində laboratoriya müdiri, 2019-cu il sentyabr ayından bu günə kimi həmin universitetdə müəllim vəzifəsində çalışır. Ailəlidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 A.Əliyev, T.Z.Orucov. Avtomobil yolları. Proqram. Naxçıva -2017. 13səh

 1. S.M.Vəliyev.T.Z.Orucov. Yol hərəkətinin təşkilinin texniki nizamlama vasitələri.Proqram.Naxçıvan -2018.12 səh
 2. S.M.Vəliyev, T.Z.Orucov. Maşınşünaslığın əsasları. Proqram. Naxçıvan -2018. 8 səh
 3. A.Əliyev, T.Z.Orucov. AZƏRBAYCANIN LOGİSTİKA VƏ TİCARƏT QOVŞAĞI KİMİ REGİONAL ƏHƏMİYYƏTİ. Bakı Mühəndislik Universiteti. Konfrans materialı. 02-05 October 2018, Baku, Azerbaijan. 50 s.
 4. A.Əliyev, S.M.Vəliyev, T.Z.Orucov. Avtomobillərin konstruktiv təhlükəsizliyi. Proqram. Naxçıvan -2019, 15 səh.
 5. S.M.Vəliyev, A.A.Əliyev, Ş.Y.Əliyev, T.Z.Orucov. Xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibləri. Proqram.Naxçıvan-2020, 10 səh.
 6. Xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibləri. Proqram Naxçıvan, Qeyrət-2020, 10səh
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyatın inkişafı və gələcək perspektivləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümünə həsr edilmiş Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransı.05 İyun 2020, Bakı Mühəndislik Universiteti, 311s-312s.
 8. Avtomobil daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi. Proqram Naxçıvan,-2020,14səh
 9. Yol nəqliyyat hadisələrinin ekspertizası. Proqram. Naxçıvan,-2021,12səh.
 10. Qarabağ regionunda nəqliyyat infrastruktrunun bərpası və inkişafının strateji planlaşdırılması. Qarabağ regionunun iqtisadi və sosial inkişaf problemləri konfransı.18.06.2021, AzMİU.329-331
 11. Транспортная болезнь Scientific horizon in the context of social crises Tokyo, Japan. General engineering and mechanics. 6-8.08.2021.204-208s.
 12. Global Transport Logistics Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference Science, Education, Innovation: Topical Issues And Modern Aspects Tallinn, Estonia General engineering and mechanics. 25-26.12.2021
 13. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat logistikasının müasir vəziyyəti. Azərbaycan Texniki Universiteti. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi texniki konfransının materialları s.404-408. Bakı 4-5may 2022.

 

E-mail: orucovterxan@gmail.com