Tağıyev Əvəz Zeynalabdın oğlu

Bədən tərbiyə və idman kafedrasının müdiri dosent əvəzi,

Əməkdar Bədən tərbiyəsi və idman xadimi

1971-ci ildə Naxçıvan MR  Babək rayon  Qarala kəndində anadan olmuşdur.  1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət  Bədən tərbiyəsi İnstitutunun müəllim məşqçi  ixtisasının  bitirmişdir. 1992-ci ildən əmək fəaliyyətinə Babək rayon Məzrə kənd tam orta məktəbində müəllim kimi  başlamışdır. 2002–ci ildən  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasında  müəllimdir. Hazırda Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının müdiridir, Naxçıvan MR –nın Əməkdar Bədən tərbiyəsi və idman xadimidir.2000- ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Əmək tərbiyəsi ilə fiziki tərbiyənin birgə inkişafı.                          Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu   2009     № – 3.  Səh 4
 2. Akrobatların psixoloji hazırlığı . Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu .  2010.    №  1   səh. 3
 3. Gimnastların  birinci mərhələdə ( səkkiz,doqquz yaş)  qrupların təşkili, məqsəd və vəzifələri.     Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2011  № 8  səh.4
 4. Gənclər arasında olimpiya oyunlarının təbliği.                              Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu    2013  səh. 4
 5. Gimnastların ikinci mərhələdə (10-12 yaş) qrupların təşkili, məqsəd və vəzifələri,tədris və tərbiyəvi iş. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu    2013  səh. 7
 6. Basketbolçuların fiziki iş qabiliyyətinin artırılmasına dair.            Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu    2014  səh. 4
 7. İdman hər bir gəncin həyatına açılan qapıdır. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu    2014  səh. 5
 8. Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanların qidalanma xüsusiyyətləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu    2015  səh. 4
 9. Gənclərin idmana cəlb olunmasının sağlam həyat tərzinə təsiri. Naxçıvan Dövlət Universiteti     2016  səh 3
 10. Fiziki tərbiyə sistemində gimnastika                                               Naxçıvan Dövlət Universiteti     2017  səh 4
 1. Məkətbdə bədən tərbiyə dərsi fiziki tərbiyə sisteminin əsasıdır. Naxçıvan Dövlət Universiteti     2018  səh 3
 2. Təlim məşq prosesinin məzmunu və vəzifələri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu    2019 səh. 3
 3. Gimnastikanın insan orqanizminə təsiri Naxçıvan Dövlət Universiteti     2019  səh 3