Tağıyeva Rəsmiyə Hüseyn qızı, Kabinə müdiri

Tağıyeva Rəsmiyyə Hüseyn qızı 1968-ci ildekabr ayını 15-də Babək rayon Təzəkənd kəndində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1986-cı ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika riyaziyyat fakültəsinin Ümumi texniki fənlər ixtisasına daxil olmuş, 1991-ci ildə bitirmişdir.1991-ci ildə Babək rayon Nehrəm texniki peşə məktəbinin Cavidabad filialında əmək fəaliyyətinə başalmışdır. 1993-cü ildə Cavidabad kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir. 2013-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində baş laborant vəzifəsində çalışmışdır. 2019-cu ildən ildən “Fənlərin tədrisi metodikası və Texnologiya müəllimliyi” kafedrasında kabinə müdiri vəzifəsində çalışır.

                                   

                 Dərc olunmuş elmi əsərləri və proqramlar.

  1. Texnologiya dərslərinin məzmunu və vəzifələri” Məqalə, NDU, Elmi əsərlər, 2014, №3(59), səh. 123-125
  2. .A“VI siniflərdə mexanikləşdirilmiş əl alətləri ilə işin tədrisi metodikası”, Məqalə, NDU, Elmi əsərlər, 2014, №7(63), səh. 102-103
  3. ”Bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsində peşəseçməninrolu” Məqalə, NDU, Elmi əsərlər, 2016, №6(74), səh. 92-95
  4. R.Bağırov, N.Quliyev, R.Tağıyeva, Şagirdlərdə peşələrə meyl və maraqların yaradılması yolları, Naxçıvan Müəllimlər institutu, Xəbərlər, Cild:13, № 2, 2017, «Məktəb» Nəşriyyatı
  5. “R.Bağırov, R.Tağıyeva, N.Quliyev, “Tikiş texnologiyası praktikumu”, Proqram, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”,   2018
  6. A.Bağırov, H.T.Hacızadə, R.H.Tağıyeva, “Kulinariya praktikumu”, Proqram, Bakalavr hazırlığı üçün, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2018