TƏLƏBƏ QƏBUL PLANI

TƏLƏBƏ QƏBUL PLANI

[ultimate_heading margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]
Sıra №-si İxtisasın şifri İxtisasın  adı Cəmi Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi yerlər Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqlarının məbləği (manatla)
Azərbaycan bölməsi ingilis  bölməsi
əyani qiyabi əyani qiyabi əyani qiyabi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 50101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 30 30 1300
2 50102 Biologiya müəllimliyi 20 20 1300
3 50103 Coğrafiya müəllimliyi 25 25 1300
4 50105 Fizika müəllimliyi 30 30 1300
5 50106 Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi 30 30 1300
6 50109 Kimya müəllimliyi 20 20 1300
7 50113 Musiqi müəllimliyi 15 15 1300
8 50114 Riyaziyyat müəllimliyi 30 30 1300
9 50115 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 25 25 1300
10 50116 Tarix müəllimliyi 25 25 1300
11 50119 Təsviri incəsənət müəllimliyi 25 25 1300
12 50120 Texnologiya müəllimliyi 15 15 1300
13 50121 Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) 30 30 1500
14 50121 Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) 20 20 1300
15 50121 Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) 15 15 1200
16 50121 Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) 15 15 1200
17 50201 Beynəlxalq münasibətlər 20 20 1700
18 50204 Fəlsəfə 10 10 1200
19 50206 Hüquqşünaslıq 55 30 25 2000 1900
20 50208 Jurnalistika 15 15 1500
21 50209 Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti 20 10 10 1300 1200
22 50214 Tarix 20 10 10 1300 1200
23 50215 Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri) 10 10 1500
24 50215 Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri) 15 15 1500
25 50215 Tərcümə (fars-Azərbaycan dilləri) 10 10 1500
26 50301 Aktyor sənəti 10 10 1800
27 50303 Bəstəkarlıq 5 5 2000
28 50305 Dirijorluq (sahələr üzrə) 5 5 2000
29 50308 İnstrumental ifaçılıq (xalq çalğı alətləri ifaçılığı) 10 10 1500
30 50308 İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) 15 15 2000
31 50308 İnstrumental ifaçılıq (simli alətlər) 5 5 2000
32 50308 İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətləri) 5 5 2000
33 50309 Musiqişünaslıq 25 15 10 2000 1900
34 50310 Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması 15 15 1300
35 50315 Rəngkarlıq 10 10 1500
36 50317 Vokal sənəti (sahələr üzrə) 10 10 2000
37 50404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 20 20 1200
38 50405 İqtisadiyyat 55 30 10 15 1300 1250
39 50407 Marketinq 10 10 1300
40 50408 Menecment 20 20 1300
41 50409 Mühasibat 35 25 10 1300 1250
42 50501 Biologiya 30 20 10 1300 1200
43 50503 Coğrafiya 10 10 1300
44 50505 Fizika 15 15 1300
45 50508 Kimya 10 10 1300
46 50511 Riyaziyyat 10 10 1300
47 50606 Ekologiya mühəndisliyi 15 15 1200
48 50608 Energetika mühəndisliyi 20 10 10 1300 1200
49 50612 Geomatika və geodeziya mühəndisliyi 10 10 1300
50 50616 İnformasiya texnologiyaları 20 20 1300
51 50625 Meliorasiya  mühəndisliyi 15 15 1000
52 50626 Memarlıq 15 15 1500
53 50632 Nəqliyyat mühəndisliyi (sahələr üzrə) 25 15 10 1200 1000
54 50704 Baytarlıq təbabəti* 15 15
55 50709 Torpaqşünaslıq və aqrokimya* 15 15
56 50802 Əczaçılıq 15 15 1500
57 50805 Məşqçilik (sahələr üzrə) 60 40 20 1300 1200
58 50807 Sosial iş 15 15 1300
59 50810 Turizm işinin təşkili 20 20 1500
60 50902 İctimai səhiyyə 15 15 1800
61 50903 Stomatologiya 20 20 2000
62 50904 Tibb 30 30 2000
Cəmi 1200 1060 125 15