TƏLƏBƏ TEATR STUDİYASI

Naxçıvan Dövlət Universitetində “Teatr və Mədəniyyətşünaslıq “kafedrası nəzdində fə­­aliyyət göstərən Tələbə Teatr Studiyasının  təcrübəsi buna layiqli nümunə sayıla bilər.  Artıq Tələbə Teatr Studiyası universitetin mədəni həyatının tər­­kib hissəsinə, çoxminli kollektivin mənəvi-estetik ehtiyaclarının ödə­nil­mə­si­ işinə xidmət edən  mədəniyyət ocağına çevrilmişdir. Aktyorluq ixtisası ilə yanaşı müxtəlif ixtisaslarda təhsil alan tələbələri öz ətrafına toplayan bu studiya hazırladığı tamaşalarla nəinki universitetin müəllim və tələbə heyətinin rəğbətini qazanmış, həmçinin muxtar respublikanın mədəni həyatında,  respublikamızdan kənarlarda da da uğurlar əldə etmişdir.

Bu illər ərzində yüzlərlə gənc istedadlı tələbə studyamızın üzvü olmuş, teatr, yallı və rəqs, bədii qiraət qruplarında fəaliyyət göstər­miş, oynadıqları bir çox maraqlı tamaşaları, yallı və rəqsləri, müxtəlif səpgili tədbir və proqramlardakı bədii obrazları ilə universitetimizin mədəni həyatına  xüsusi rəng qatmışdırlar.

Ötən 2018 il TTs-sı üçün ən əlamətdar hadisələrdən biri studiyanın 20 illik fəaliyyətini əks etdirən,”NDU Tələbə Teatr Studiyası – 20” adlı kitabın nəşr olunmasıdır. Bu kitabı Qocaman təhsil ocağı olan Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illiyinə yubiley hədiyyəsi hesab etmək olar. Kitabın ilk səhifəsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin bu sözlərilə başlayır: “Mən həmişə teatra bağlı və yaxın olmuşam. Bu, ötəri hiss deyil, içimdən gələn bir məhəbbətdir. Teatrı çox sevirəm. Teatrın təsiri və tərbiyə qüvvəsi çox böyükdür. Bu qüvvədən bacarıqla istifadə etmək həmişə vacibdir”.

Tələbə Teatr Studiyası bu illər ərzində Kamal Abdullanın “Beyrəyin andı” (1999), türk yazıçısı Turan Oflazoğlunun “Atatürk” (2000), Cəlil Məmmədquluza­də­nin “Anamın kitabı” (2001), “Ölülər” (2004), “Poçt qutusu” (2005), ”Danabaş kəndinin məktəbi” (2006), Həmid Arzulunun “Qaçaq quşdan” əsəri əsasında səhnələşdirilmiş “Milaxda həyəcan” (2005), Nazim Hikmətin “Qəribə adam” (2012), Esxilin “Zəncirlənmiş Prometey”(klassik yunan faciəsi  – 2013), Adil Babayevin “Sarı gəlin” (2014), Elnur Rzayevin “Boz” (pantomim tamaşa -2015), Kamal Abdullanın “Bir,iki bizimki” (absurd janrda mono tamaşa-2016),Vüsal Rzayevin” Vaxtsız gələn qonaq” (mono tamaşa-2017), klassik Alman dramaturqu Qothold Efraim Lessinqin  eyniadlı əsəri əsasında yenə həmyerlimiz yazıçı-dramaturq Həmid Arzulunun tərcümə etdiyi “Emiliya Qalotti” (2017), tamaşalarını hazırlayıb  təqdim etmişdir.

 

Studiya bu tamaşaları  Muxtar respublikanın rayonlarında, Bakıda, o cümlədən Türkiyə Cümhuriyyətinin bir neçə universitetində və şəhərlərində uğurla nümayiş etdirmişdir.

TƏLƏBƏ OPERA STUDİYASI

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə opera studiyası 2002-ci ildən İncəsənət fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir.
Studiya fəaliyyətə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin «Leyli və Məcnun» operasından bir parçanı tamaşaya hazırlamaqla başlamışdır. Sonra dahi bəstəkarın «Arşın mal alan» əsəri bütövlükdə tamaşaya qoyulmuşdur. Operetta universitet səhnəsi ilə yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif şəhər və rayonlarında, eləcə də Bakıda, həmçinin Rusiya Federasiyasının Novosibirsk, Türkiyənin Qars, İğdır, Ərdəhan, Gürcüstanın Axaltsixi  şəhərlərində də uğurla nümayiş etdirilmiş, maraqla qarşılanmışdır. Tamaşalarda rolların əksəriyyətini tələbələr ifa edirlər.

Şən və hazircavablar klubu

Naxçıvan Dövlət Universitetində  «Karvan» şən və hazırcavablar klubu 1999-cu ildən fəaliyyət göstərir.

Bu komanda indiyədək 6 dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə çempionatın qalibi olmuş, 2000-ci və 2002-ci illərdə isə Azərbaycan çempionatının mükafatçıları sırasında yer almışdır. Karvan ŞHK komandası Türkiyə Cümhuriyyətində keçirilən müxtəlif şənliklərdə, festivallarda da iştirak etmişdir.

Şən və hazırcavablar qrupunun rəhbəri iqtisad üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent Əşrəf Umud oğlu Ələkbərovdur.

RƏQS QRUPU

Naxçıvan Dövlət Universitetinin mədəniyyət mühitində 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən rəqs qrupunun özünəməxsus yeri vardır. Qrupun repertuarında Azərbaycan xalq rəqsləri geniş yer tutur.

Rəqs qrupu universitetdə keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərdə maraqlı və rəngarəng proqramlarla çıxış edir. Müxtəlif ixtisaslarda təhsil alan oğlan və qızlardan ibarət rəqs qrupu Naxçıvan Muxtar Resprublikasının şəhər və rayonlarında, eləcə də Türkiyə Cümhuriyyətinin müxtəlif şəhərlərində uğurlu qastrol səfərlərində olmuşdur.

Tələbə rəqs qrupuna universitetin «Teatr və mədəniyyətşünaslıq» kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülxarə Əhmədova rəhbərlik edir.