Tofiqə Telman qızı Nadirova

24 noyabr 1970-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.1977-ci ildə Naxçıvan şəhər E.Sultanov adına 7N-li orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub 1987-ci ildə 10-cu sinfini bitirmişdir.1989-cu ildə Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutunun İnformasiya ölçmə texnikası ixtisasına daxil olmuş,1994-cü ildə Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin İnformasiya ölçmə texnikası ixtisasını bitirmişdir. 1994-cü ildə Naxçıvan şəhəri E.Sultanov adına 7 N-li orta məktəbdə İnformatika müəllimi, 1999-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində Fizika və radio elektrotexnika kafedrasında baş laborant, 2001-ci ildən həmin kafedrada müəllim, 2014-cü ildən Rabitə və informasiya texnologiyaları kafedrasının baş müəllim “Nəqliyyat və İnformasiya texnologiyaları kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində calışır. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvdür. 2009-cu ildən-2013-cü ilədək Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasınin Aspirantı olmuşdur. Ailəlidir. Üç övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

1.Boru kəmərlərinin elektrik mühafizəsinin modellə.dirilməsinin bəzi məsələləri. “Energetikanın Problmeləri” , 2009,№ 3-4

2.Вопросы совместной электрической защиты нефтегазопрово-дов. “Проблемы Енергетики” 2009, № 3-4

3.Иследование синергетических еффектов методами дисперсионно анализа. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2009

4.Структурные соотношения цепей сблуждающим токов.“Информацион-ных Аналитиче-кий журнал нефт,газ и бизнес”, 2010 N2

5.Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektroenergetikanın inkişafı. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Elmi əsərlər” , 2012 1(43)

6.Torpaq nəmliyini ölçən elektron cihazı. NDU Fizika-riyaziyyat və texnika.elm. seriyası №5(73)  Naxçıvan NDU “Qeyrət” 2015

7.Çoxkanallı optik-lifli rabitə sistemlərinin qurulması prinsipləri. NDU,“Qeyrət” nəşriyyatı  “Elmi əsərlər” jurnalı, 2019

 E-mail:  nadirova.tofiqe@mail.ru