Türkan məhəmmədəli qızı quliyeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət fakültəsi

Təsviri incəsənət kafedrasının kabinə müdiri

                   3 – dekabr 1995-ci ildə Babək rayon Qahab kəndində  anadan olmuşdur. 2013-cü ildə Babək Əliyev adına Qahab kənd orta məktəbini bitirmişdir .

2015-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin , İncəsənət fakultəsinin Təsviri İncəsənət Müəllimliyi ixtisasına daxil olmuşdur. Universitetdə təhsil aldığı müddətdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin və Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin təşkil etdiyi müxtəlif sərgilərdə iştirak edərək sertifikat, diplom və fəxrifərmanla təltif olunmuşdur . 2019-cu ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir .

29-may 2019-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində “ Rəngli Ziya “ adlı fərdi rəsim sərgisi keçirilmişdir.

2 iyul 2019 – cu ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti Magistratura mərkəzinin Sənətşünaslıq (Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi ) ixtisasına daxil olmuş. 2021-ci ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

8 sentyabr 2021-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti Elm və İnnovasiyalar bölməsində elmi işçi, 2022-ci il fevral ayında isə baş elmi işçi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

21 sentyabr 2022-ci ildən İncəsənət fakültəsində Təsviri incəsənət kafedrasına Kabinə müdiri təyin edilmişdir, hal

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Orta Əsr Naxçıvan Memarlığında Tədbiq Edilən Həndəsi Ornamentlər Naxçıvan Dövlət Universiteti MagistrantlarınXI Regional

Elmi konfransı Materialları(II cild) 2021. 240 s

  1. Keramika Sənətinin Bəddi Xüsusiyyətləri AMEA-Axtarışlar, İSSN 2311 -8482, 2021, №1, Cild 15
  2. Orta Əsr Azərbaycan Dekorativ Tətbiqi Sənətində Bədii Tikmələr Internatıonal Asıan Congress On Contemporary Scıences-V,   Issued: 20.06.2021, ISBN – 978-605-70611-1-9
  1. Qarabağ Sənət Tarixinin Tədqiqinə Dair Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti Konfrans Materialları, İSSN 2708-955X, 2021, №3/ II
  1. Azərbaycan Təsviri Incəsənət Tarixində Qarabağ Qala Və Dini İstehkamları “Təhsil, Tədqiqat və İnnovasiyanın Vəhdəti”      Doktorant və Magistrların III Regional Elmi Konfransının Materialları, Naxçıvan, 30 aprel 2021
  1. Kamil Əliyev Yaradıcılığına ümumi baxış, (AMEA Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər jurnalı. Kamil Əliyevə həsr edilən xüsusi buraxılış)
  2. Türk dünyası ressamı İbrahim Safi əsərlərindəki anlamlar, II Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu materialları, 12-14 may 2022-ci il, Niğde,Türkiyə
  1. Sanatın gençler üzerindeki etkileri. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Sempozyumu materialları 2022-ci il 14-15 oktyabr, Sakarya,Türkiyə (onlayn)
  1. Orta əsr Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərində dekorativ-tətbiqi sənət, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi.Axtarışlar jurnalı, Naxçıvan, “Tusi”-2023, cild 17, №2, s- 241