Tələbə qəbulu

2022-2023-cü tədris ili üçün Naxçıvan Dövlət Univer­site­ti­nin qəbul planı 1400 tələbə olaraq təsdiqlənmişdir. Qəbul im­­ta­han­larının nəticəsində universitetə 1169 tələbə (əyani şö­­­bəyə 991, qiyabi şöbəyə isə 178) qəbul olun­muşdur. Bu­nunla da qəbul pla­nı 83,5% yerinə yetirilmişdir.

Cari ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinə 512 tələbə dövlət sifarişi əsasında qəbul olmuşdur. Bu, uni­ver­si­te­tdə ümumi tə­lə­bə qə­bulunun 43,8%-ni təşkil edir. Bu il Nax­çı­van Dövlət Uni­ver­sitetinə qəbul olunan tələbə­lərdən 657 nə­fə­ri (56,2%-i) ödənişli əsaslarla təhsil alacaqdır.

Tələbələrdən 198 nəfəri 500-dən yuxarı balla univer­si­tetə qə­­­­­bul olmuşdur ki, onlardan da 24 nəfəri 600-dən çox bal topla­mış­­dır.

Cari ildə 600-dən çox bal toplamış tələbələrin 18 nəfərini qız, 6 nəfərini isə oğlan təşkil edir.

600-dən yuxarı bal toplamış 24 tələbə universitetin əyani şö­bəsinin aşağıdakı ixtisaslarına – Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri) (1 tələ­bə), Hüquqşünaslıq (7 tə­lə­bə), Tibb (8 tə­ləbə), Əczaçılıq (1 tələbə), İnformasiya texnologiyaları (3), Kompyuter mühəndisliyi (1 tələbə), Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (2 tələbə) və Stomotologiya (1 tələbə) ixti­saslarına qəbul olmuş­lar.

Universitetə qəbul olmuş tələbələrin (I kurs) 952 nəfərini (81,51%) muxtar respublika üzrə orta məktəblərini və 82 nəfərini (7,02%) muxtar respublika üzrə orta ixtisas məktəblərinin məzunları  təş­kil edir. Qalan 216 nəfər isə (18,49%) Azərbaycan Res­­publikasının di­gər şəhər və rayonları üzrə, 15 nəfəri (1,28%) isə Azərbaycan Res­­publikasının di­gər şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən orta ixtisas məktəblərinin məzunlarıdır.

2021-ci ildə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə keçi­ri­lən qəbul imtahanlarında universitetə 74 ixtisaslaşma üzrə 204 nəfər magistr qəbul olunmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Universitetində hazırda 1773 nəfər xarici tələbə təhsil alır. Bu tələbələrdən 326 nəfəri universitetin hazırlıq kur­­sunun dinləyicisi, 1767 nəfəri bakalavr, 6 nəfəri magistr səviy­yəsinə aiddir. Əcnəbi tələbələr Türkiyə, İran, İraq, Rusiya, Özbək­istan, Cənubi Kareya, Nigeriya, Banqladeş və Pakistandandır.

Qəbul və qeydiyyat prosesi

Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul olunmuş abituriyentlər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər

 

1. Tam orta (ixtisas) təhsili haqqında sənədin əsli (attestat və ya diplom)

 

2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli (surəti ilə birlikdə)

 

3. 3×4 sm ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil ( yeni çəkilmiş)

 

4. Tibbi arayış 086U (şəkilli)

 

5. Ödənişli əsaslarla qəbul olanlar üçün – təhsil haqqının qəbzi (Naxçıvan ş. Mərkəzi bank)

 

Hansı şəxslərin təhsil haqqından azad olunduğu və təhsil haqqından azad olunan şəxslərin hansı sənədləri təqdim etməli olduğu siyahıya buradan baxa bilərsiniz.

 

6. Universitet formasının alınması haqqında qəbz (Naxçıvan tikiş fabriki)

 

7. Hərbi bilet və ya çağırışçı şəhadətnaməsi (oğlanlar üçün)

 

8. İstifadəçi adı və parol

 

9. Kağız qovluq (Kağıztikən)

     Naxçıvan Dövlət Universiteti

üzrə bakalavr təhsil səviyyəsinə qəbulun nəticələri

(2022-2023-cü  tədris ili)

 

 

S

 

İxtisaslar

Qəbul planı

Qəbul olub

(əyani)

Qəbul olub

(qiyabi)

Boş qalan yerlər
1. Hüquqşünaslıq 30 30
2. Hüquqşünaslıq (qiyabi) 25 25
3. Beynəlxalq münasibətlər 20 14 6
4. Beynəlxalq münasibətlər (tədrisi ingilis dilində) 10 8 2
5. Regionşünaslıq (Avropa üzrə) 10 10
6. Dövlət və ictimai münasibətlər 15 15
7. Fəlsəfə 10 7 3
8. Sosial iş 15 15
9. Beynəlxalq ticarət və logistika 15 15
10. İqtisadiyyat 30 30
11. İqtisadiyyat (qiyabi) 15 15
12. İqtisadiyyat (tədrisi ingilis dilində) 15 15
13. Marketinq 15 14 1
14. Menecment 20 20
15. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 15 15
16. Mühasibat 25 25
17. Mühasibat (qiyabi) 15 11 4
18. Turizm işinin təşkili 20 19 1
19. Hərbi tibb 10 10
20. Tibb 40 37 3
21. İctimai səhiyyə 15 13 2
22. Stomatologiya 20 20
23. Psixologiya 10 10
24. Əczaçılıq 15 14 1
25. Biologiya müəllimliyi 15 13 2
26. Coğrafiya müəllimliyi 15 15
27. Kimya müəllimliyi 15 8 7
28. Coğrafiya 10 10
29. Biologiya 20 19 1
30. Biologiya (qiyabi) 15 14 1
31. Kimya 15 14 1
32. Baytarlıq təbabəti 15 15
33. Torpaqşünaslıq və aqrokimya 10 9 1
34. Torpaqşünaslıq və aqrokimya (qiyabi) 10 10
35. Yer quruluşu və daşınmaz əmla­kın katastrı 10 9 1
36. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  mü­əllimliyi 30 30
37. Tarix müəllimliyi 25 25
38. Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) 15 15
39. Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) (qiyabi) 10 9 1
40. Jurnalistika 15 7 8
41. Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti 10 7 3
42. Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti (qiyabi) 10 7 3
43. Tarix 20 20
44. Tarix  (qiyabi) 10 8 2
45. Muzey, arxiv işi və abidələrin qo­runması 10 10
46. Muzey, arxiv işi və abidələrin qo­runması (qiyabi) 10 10
47. Riyaziyyat  müəllimliyi 20 20
48. Riyaziyyat və informatika müəl­limliyi 25 25
49. Fizika müəllimliyi 15 15
50. Fizika 10 9 1
51. Riyaziyyat 10 10
52. Riyaziyyat (qiyabi) 10 1 9
53. Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) 30 30
54. Xarici dil müəllimliyi (fransız di­li) 15 2 13
55. Xarici dil müəllimliyi (alman dili) 15 2 13
56. Xarici dil müəllimliyi (rus dili) 15 4 11
57. Tərcümə (ərəb- Azərbaycan dil­ləri) 10 10
58. Tərcümə (ingilis Azərbaycan dil­ləri) 25 25
59. Tərcümə (fars- Azərbaycan dil­ləri) 10 10
60. Ekologiya mühəndisliyi 10 10
61. Ekologiya mühəndisliyi (qiyabi) 10 9 1
62. Energetika mühəndisliyi 10 10
63. Energetika mühəndisliyi (qiyabi) 10 10
64. Elektrik və elektronika mühəndisliyi 15 14 1
65. İnformasiya texnologiyaları 20 20
66. Kompüter mühəndisliyi 15 15
67. Memarlıq 15 1 14
68. Meliorasiya mühəndisliyi 15 14 1
69. Meliorasiya mühəndisliyi (qiyabi) 10 7 3
70. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 10 10
71. Dizayn (sahələr üzrə) 10 2 8
72. Nəqliyyat  mühəndisliyi 15 14 1
73. Nəqliyyat  mühəndisliyi (qiyabi) 10 8 2
74. Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi 40 40
75. Texnologiya müəllimliyi 20 14 6
76. Məşqçilik 40 40
77. Məşqçilik (qiyabi) 25 25
78. Təsviri incəsənət müəllimliyi 25 11 14
79. Bəstəkarlıq 5 5
80. Aktyor sənəti 10 4 6
81. Dirijorluq (nəfəs alətləri orkes­tri­nin dirijorluğu, xor dirijorluğu) 5 3 2
82. İnstrumental ifaçılıq (tar, ka­mança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) 10 10
83. İnstrumental ifaçılıq (tar, ka­mança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara) (qiyabi) 5 5
84. İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) 15 7 8
85. İnstrumental ifaçılıq (violin, viola, violonçel, kontrabas) 5 1 4
86. İnstrumental ifaçılıq (fleyta, qa­­boy, klarnet, saksofon, valtor­na, truba, trombon,faqot, tuba, zərb alətləri) 5 1 4
87. Musiqişünaslıq 10 2 8
88. Musiqişünaslıq (qiyabi) 10 9 1
89. Rəngkarlıq 15 5 10
90. Vokal sənəti (sahələr üzrə) 10 7 3
91. Musiqi müəllimliyi 15 7 8
Cəmi: 1400 991 178 231
Faizlə: 100% 70,8 12,7 16,5

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 2022-2023-ci tədris ili üçün qəbul proqnozunun layihəsi (Bakalavriat səviyyəsi)

Sıra №-si İxtisasın şifri İxtisasın adı Faktiki qəbul Cəmi       Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi proqnoz yerlər Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manatla)
Azərb. bölməsi Rus bölməsi Azərbaycan bölməsi Rus bölməsi İngilis bölməsi əyani qiyabi
əyani qiyabi əyani qiyabi əyani
Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsi
1 050206 Hüquqşünaslıq 55 30 25 2000 1900
2 050807 Sosial iş 15 15 1300 0
3 050203 Dövlət və ictimai münasibətlər 15 15 1300 0
4 050201 Beynəlxalq münasibətlər 30 20 10 1700 0
5 050204 Fəlsəfə 10 10 1300 0
6 050212 Regionşünaslıq (Avropa üzrə) 10 10 1500 0
Memarlıq və mühəndislik fakültəsi
7 050608 Energetika mühəndisliyi 20 10 10 1300 1200
8 050632 Nəqliyyat  mühəndisliyi 25 15 10 1200 1000
9 050606 Ekologiya mühəndisliyi 20 10 10 1200 1200
10 050620 Kompüter mühəndisliyi 15 15 1200 0
11 050626 * Memarlıq 15 15 1500 0
12 050616 İnformasiya texnologiyaları 20 20 1300 0
13 050607 Elektrik və elektronika mühəndisliyi 15 15 1200 0
14 050625 Meliorasiya mühəndisliyi 25 15 10 1000 1000
15 050634 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 10 10 1300 0
Tibb fakültəsi
16 050904 Tibb 40 40 2000 0
17 050902 İctimai səhiyyə 15 15 1800 0
18 050903 Stomatologiya 20 20 2000 0
19 050802 Əczaçılıq 15 15 2000 0
20 050901 Hərbi tibb 10 10 0 0
Tarix-filologiya fakültəsi
21 050101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  müəllimliyi 30 30 1300 0
22 050116 Tarix müəllimliyi 25 25 1300 0
23 050208 Jurnalistika 15 15 1500 0
24 050209 Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti 20 10 10 1300 1200
25 050310 Muzey,arxiv işi və abidələrin qorunması 20 10 10 1300 1200
26 050205 Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat göstərilməklə) 25 15 10 1200 1100
27 050214 Tarix 30 20 10 1300 1200
Xarici dillər fakültəsi
28 050121 Xarici dil müəllimliyi    (ingilis dili ) 30 30 1500 0
29 050121 Xarici dil müəllimliyi (fransız dili ) 15 15 1300 0
30 050121 Xarici dil müəllimliyi (alman dili ) 15 15 1200 0
31 050121 Xarici dil müəllimliyi      (rus dili ) 15 15 1200 0
32 050215 Tərcümə (Ərəb- Azərbaycan dilləri) 10 10 1500 0
33 050215 Tərcümə (İngilis Azərbaycan dilləri ) 25 25 1500 0
34 050215 Tərcümə (Fars- Azərbaycan dilləri) 10 10 1500 0
İncəsənət fakültəsi
35 050309 Musiqişünaslıq 20 10 10 2000 1900
36 050308 İnstrumental ifaçılıq (Xalq çalğı alətləri) 15 10 5 1500 1500
37 050308 İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano) 15 15 2000 0
38 050308 İnstrumental ifaçılıq              (Simli alətlər ) 5 5 2000 0
39 050308 İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri ) 5 5 2000 0
40 050303 Bəstəkarlıq 5 5 2000 0
41 050301 Aktyor sənəti 10 10 1800 0
42 050113 Musiqi müəllimliyi 15 15 1300 0
43 050119 Təsviri incəsənət müəllimliyi 25 25 1300 0
44 050305 Dirijorluq  (sahələr üzrə) 5 5 2000 0
45 050315 Rəngkarlıq 15 15 1500 0
46 050317 Vokal sənəti (sahələr üzrə) 10 10 2000 0
47 050306 Dizayn (sahələr üzrə) 10 10 1300 0
 İqtisadiyyat və idarəetmə      fakültəsi
48 050409 Mühasibat 40 25 15 1300 1250
49 050405 **İqtisadiyyat 60 30 15 15 1300 1250
50 050407 Marketinq 15 15 1300 0
51 050408 Menecment 20 20 1300 0
52 050401 Beynəlxalq ticarət və logistika 15 15 1300 0
53 050810 Turizm işinin təşkili 20 20 1500 0
54 050404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 15 15 1200 0
Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi
55 050109 Kimya müəllimliyi 15 15 1300 0
56 050102 Biologiya müəllimliyi 15 15 1300 0
57 050103 Coğrafiya müəllimliyi 15 15 1300 0
58 050704 Baytarlıq təbabəti 15 15 0 0
59 050709 Torpaqşünaslıq və aqrokimya 20 10 10 0 0
60 050508 Kimya 15 15 1300 0
61 050503 Coğrafiya 10 10 1300 0
62 050710 Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı 10 10 1200 0
63 050501 Biologiya 35 20 15 1300 1200
  Fizika-riyaziyyat fakültəsi
64 050114 Riyaziyyat  müəllimliyi 20 20 1300 0
65 050105 Fizika müəllimliyi 15 15 1300 0
66 050115 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 25 25 1300 0
67 050505 Fizika 10 10 1300 0
68 050511 Riyaziyyat 20 10 10 1300 1200
Pedaqoji fakültə
69 050106 Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi 40 40 1300 0
70 050120 Texnologiya müəllimliyi 20 20 1300 0
71 050805 Məşqçilik 65 40 25 1300 1200
72 050211 Psixologiya 10 10 1200 0
Cəmi 1400 1165 210 25

* Memarlıq ixtisasında qabiliyyət imahanı nəzərdə tutulmur

** Tədrisi Azərbaycan dilində olan 050405 İqtisadiyyat ixtisasında tələbələrin İkili diplom Layihəsində iştirakı nəzərdə tutulur (Türkiyə Cumhuriyyətinin Çankırı Karatekin Universiteti ilə)

Naxçıvan Dövlət Universitetinə 600 və daha çox bal

toplayaraq qəbul olan tələbələrin adlı siyahısı

(2022-2023-cü tədris ili) 

 

S

 

Soyadı, adı, atasının adı Balı İxtisası Bitirdiyi məktəb
1. Bayramova Aysun Zakir 632,5 Əczaçılıq Şərur rayon Vərmə­ziyar kənd tam orta məktəbi
2. Rzayeva Sevgi Abil 609,8 Hüquqşünaslıq (əyani) Şərur rayon Mah­mud­kənd kənd tam orta məkt­əbi
3. Həsənli Aytən Anar 603,3 Hüquqşünaslıq (əyani) Naxçıvan şəhər 15 say­­lı tam orta məktəb
4. Quliyeva Şəlalə Samiq 615,1

Hüquqşünaslıq (əyani)

 

Babək rayonu Cəhri qəsəbə 2 saylı tam orta məktəbi
5. Quliyeva Lalə Samiq 609,3 Hüquqşünaslıq (əyani) Babək rayonu Cəhri qəsəbə 2 saylı tam orta məktəbi
6. Eyvazova Aynur Rasim 644,8 Hüquqşünaslıq (əyani) Naxçıvan şəhər 8 saylı tam orta məktəb
7. Hacıyev Şahin Tofiq 618,3 Hüquqşünaslıq (əyani) Culfa rayonu Ərəzin kənd tam orta məktəbi
8. Bağırlı Ləman Ramazan 607,9 İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Culfa rayonu Xoşkeşin kənd tam orta məktəbi
9. Hacıyev Məhəm­məd Kazım 647,7 İnformasiya texnologiyaları Naxçıvan şəhər 11 saylı tam orta məktəb
10. Bayramov Onur Məkan 640,1 İnformasiya texnologiyaları Babək rayonu Cəhri qəsəbə 1 saylı tam orta məktəbi
11. Qasımzadə Turanə Bayram 608,8 İnformasiya texnologiyaları Babək rayonu Məm­mədrza Dizə kənd tam orta məktəbi
12. Hacıyev Nadir Vaqif 611,7 Kompyuter mühəndisliyi Naxçıvan şəhər 8 saylı tam orta məktəb
13. Quliyeva Nərmin Asif 624,8 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Babək rayonu Yarımca kənd tam orta məktəbi
14. Bağırzadə Fatimə Vüqar 603,8 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Naxçıvan şəhər 14 saylı tam orta məktəb
15. İsmayılova Elmira Firəddin 608,6 Stomatologiya Şahbuz rayonu Ba­damlı kənd tam orta məktəbi
16. Babayeva Nəsrin Talib 604 Tərcümə (ingi­lis-Azərbaycan dilləri) Naxçıvan şəhər H.Əliyev adına tam orta məktəb
17. Mehdiyeva Turac Çingiz 674 Tibb Kəngərli rayonu Yurdçu kənd tam orta məktəbi
18. Əliyev Səid Rüstəm 621 Tibb Naxçıvan şəhər 8 saylı tam orta məktəb
19. Quliyeva Püstə­xanım Vüqar 609,2 Tibb Bakı şəhəri 116 saylı məktəb – liseyi
20. Qurbanzadə Aidə İlham 614,6 Tibb Naxçıvan şəhər 17 saylı tam orta məktəb
21. Məmiyev Fuad Məhəmməd 676,8 Tibb Babək rayonu Zey­nəd­din kənd tam orta mək­­­­təbi
22. Qasımova Firuzə Elçin 603,6 Tibb Naxçıvan şəhər 17 saylı tam orta məktəb
23. Abdullayeva Nigar Famil 630,5 Tibb Naxşıvan şəhəri Qızlar liseyi
24. Məmmədzadə Nur­ay Xəzər 615 Tibb Naxçıvan şəhər 17 saylı tam orta məktəb