Tələbə qəbulu

2021-2022-ci tədris ili üçün Naxçıvan Dövlət Univer­sitetinin qəbul planı 1300 tələbə olaraq təsdiqlənmişdir. Qəbul im­­ta­han­larının nəticəsində isə universitetə 1148 tələbə (əyani şö­­­bəyə 1007, qiyabi şöbəyə isə 141) qəbul olun­muşdur. Bu­nunla da qəbul pla­nı 88,3% yerinə yetirilmişdir.

Cari ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinə 492 tələbə dövlət sifarişi əsasında qəbul olmuşdur. Bu, uni­ver­si­te­tdə ümumi tə­lə­bə qəbulunun 42,86%-ni təşkil edir. Bu il Nax­çı­van Dövlət Uni­ver­sitetinə qəbul olunan tələbə­lərdən 656 nə­fə­ri (57,14%-i) ödənişli əsaslarla təhsil alacaqdır.

Tələbələrdən 230  nəfəri 500-dən yuxarı balla univer­si­tetə qə­bul olmuşdur ki, onlardan da 14 nəfəri 600-dən çox bal topla­mış­­dır.

Cari ildə 600-dən çox bal toplamış tələbələrin 11 nəfərini qız, 3 nəfərini isə oğlan təşkil edir.

600-dən yuxarı bal toplamış 14 tələbə universitetin əyani şöbəsinin üç ixtisasına – Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) (2 tələbə), Hüquqşünaslıq (10 tə­lə­bə), Tibb (2 tə­ləbə), ixti­saslarına qəbul olmuş­lar.

Universitetə qəbul olmuş tələbələrin (I kurs) 812 nəfərini (70,73%) muxtar respublika üzrə orta məktəblərini, 1 nəfər (0.09 %) muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali məktəbin və 89 nəfərini (7.75%) muxtar respublika üzrə orta ixtisas məktəblərinin məzunları  təş­kil edir. Qalan 215 nəfər isə (18.73%) Azərbaycan Res­­publikasının di­gər şəhər və rayonları üzrə 31 nəfəri (2.70%) isə Azərbaycan Res­­publikasının di­gər şəhər və rayonunda fəaliyyət göstərən orta ixtisas məktəblərinin məzunları tələbələr­dir.

2021-ci ildə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə keçi­ri­lən qəbul imtahanlarında universitetə 68 ixtisaslaşma üzrə 227 nəfər magistr qəbul olunmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Universitetində hazırda 1494 nəfər xarici tələbə təhsil alır. Bu tələbələrdən 461 nəfəri universitetin hazırlıq kursunun dinləyicisi, 1487 nəfəri bakalavr, 7 nəfəri magistr səviyyəsinə aiddir. Əcnəbi tələbələr Türkiyə, İran, İraq, Rusiya, Özbəkistan, Cənubi Kareya, Nigeriya, Banqladeş və Pakistandandır.

Qəbul və qeydiyyat prosesi

Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul olunmuş abituriyentlər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər

 

1. Tam orta (ixtisas) təhsili haqqında sənədin əsli (attestat və ya diplom)

 

2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli (surəti ilə birlikdə)

 

3. 3×4 sm ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil ( yeni çəkilmiş)

 

4. Tibbi arayış 086U (şəkilli)

 

5. Ödənişli əsaslarla qəbul olanlar üçün – təhsil haqqının qəbzi (Naxçıvan ş. Mərkəzi bank)

 

Hansı şəxslərin təhsil haqqından azad olunduğu və təhsil haqqından azad olunan şəxslərin hansı sənədləri təqdim etməli olduğu siyahıya buradan baxa bilərsiniz.

 

6. Universitet formasının alınması haqqında qəbz (Naxçıvan tikiş fabriki)

 

7. Hərbi bilet və ya çağırışçı şəhadətnaməsi (oğlanlar üçün)

 

8. İstifadəçi adı və parol

 

9. Kağız qovluq (Kağıztikən)

2020-2021-ci il Qəbul planı

Sıra №-si İxtisasın şifri İxtisasın  adı Cəmi Təhsil müəssisəsinin təklif etdiyi yerlər Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqlarının məbləği (manatla)
Azərbaycan bölməsi ingilis  bölməsi
əyani qiyabi əyani qiyabi əyani qiyabi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 50101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 30 30 1300
2 50102 Biologiya müəllimliyi 20 20 1300
3 50103 Coğrafiya müəllimliyi 25 25 1300
4 50105 Fizika müəllimliyi 30 30 1300
5 50106 Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi 30 30 1300
6 50109 Kimya müəllimliyi 20 20 1300
7 50113 Musiqi müəllimliyi 15 15 1300
8 50114 Riyaziyyat müəllimliyi 30 30 1300
9 50115 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 25 25 1300
10 50116 Tarix müəllimliyi 25 25 1300
11 50119 Təsviri incəsənət müəllimliyi 25 25 1300
12 50120 Texnologiya müəllimliyi 15 15 1300
13 50121 Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) 30 30 1500
14 50121 Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) 20 20 1300
15 50121 Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) 15 15 1200
16 50121 Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) 15 15 1200
17 50201 Beynəlxalq münasibətlər 20 20 1700
18 50204 Fəlsəfə 10 10 1200
19 50206 Hüquqşünaslıq 55 30 25 2000 1900
20 50208 Jurnalistika 15 15 1500
21 50209 Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti 20 10 10 1300 1200
22 50214 Tarix 20 10 10 1300 1200
23 50215 Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri) 10 10 1500
24 50215 Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri) 15 15 1500
25 50215 Tərcümə (fars-Azərbaycan dilləri) 10 10 1500
26 50301 Aktyor sənəti 10 10 1800
27 50303 Bəstəkarlıq 5 5 2000
28 50305 Dirijorluq (sahələr üzrə) 5 5 2000
29 50308 İnstrumental ifaçılıq (xalq çalğı alətləri ifaçılığı) 10 10 1500
30 50308 İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) 15 15 2000
31 50308 İnstrumental ifaçılıq (simli alətlər) 5 5 2000
32 50308 İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətləri) 5 5 2000
33 50309 Musiqişünaslıq 25 15 10 2000 1900
34 50310 Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması 15 15 1300
35 50315 Rəngkarlıq 10 10 1500
36 50317 Vokal sənəti (sahələr üzrə) 10 10 2000
37 50404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 20 20 1200
38 50405 İqtisadiyyat 55 30 10 15 1300 1250
39 50407 Marketinq 10 10 1300
40 50408 Menecment 20 20 1300
41 50409 Mühasibat 35 25 10 1300 1250
42 50501 Biologiya 30 20 10 1300 1200
43 50503 Coğrafiya 10 10 1300
44 50505 Fizika 15 15 1300
45 50508 Kimya 10 10 1300
46 50511 Riyaziyyat 10 10 1300
47 50606 Ekologiya mühəndisliyi 15 15 1200
48 50608 Energetika mühəndisliyi 20 10 10 1300 1200
49 50612 Geomatika və geodeziya mühəndisliyi 10 10 1300
50 50616 İnformasiya texnologiyaları 20 20 1300
51 50625 Meliorasiya  mühəndisliyi 15 15 1000
52 50626 Memarlıq 15 15 1500
53 50632 Nəqliyyat mühəndisliyi (sahələr üzrə) 25 15 10 1200 1000
54 50704 Baytarlıq təbabəti* 15 15
55 50709 Torpaqşünaslıq və aqrokimya* 15 15
56 50802 Əczaçılıq 15 15 1500
57 50805 Məşqçilik (sahələr üzrə) 60 40 20 1300 1200
58 50807 Sosial iş 15 15 1300
59 50810 Turizm işinin təşkili 20 20 1500
60 50902 İctimai səhiyyə 15 15 1800
61 50903 Stomatologiya 20 20 2000
62 50904 Tibb 30 30 2000
Cəmi 1200 1060 125 15
           * Tələbə qəbulu yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılır.

 

Naxçıvan Dövlət Universiteti

üzrə bakalavr təhsil səviyyəsinə qəbulun nəticələri

(2021-2022-ci  tədris ili)

 

 

S

 

İxtisaslar

Qəbul planı Qəbul olub

(əyani)

Qəbul olub

(qiyabi)

Boş qalan yerlər
1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  müəllimliyi 30 30
2. Biologiya müəllimliyi 20 6 14
3. Coğrafiya müəllimliyi 25 15 10
4. Fizika müəllimliyi 20 10 10
5. Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi 30 30
6. Kimya müəllimliyi 20 18 2
7. Musiqi müəllimliyi 15 8 7
8. Riyaziyyat  müəllimliyi 20 17 3
9. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 25 25
10. Tarix müəllimliyi 25 25
11. Təsviri incəsənət müəllimliyi 25 25
12. Texnologiya müəllimliyi 20 18 2
13. Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili ) 30 30
14. Xarici dil müəllimliyi (fransız dili ) 20 17 3
15. Xarici dil müəllimliyi (alman dili ) 15 13  

 

2

16. Xarici dil müəllimliyi (rus dili) 15 13  

2

17. Beynəlxalq münasibətlər 20 12 8
18. Dövlət və ictimai münasibətlər 15 15
19. Fəlsəfə 10 10
20. Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat göstərilməklə)  

10

 

10

 

 

 

21.

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat göstərilməklə) (Qiyabi) 10  

 

8

 

 

2

22. Hüquqşünaslıq 30 29 1
23. Hüquqşünaslıq (Qiyabi) 25 24  

1

24. Jurnalistika 15 14 1
25. Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti 10 9 1
26. Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti (Qiyabi) 10 10
27. Tarix 15 15
28. Tarix  (Qiyabi) 10 10
29. Tərcümə (Ərəb- Azərbaycan dilləri) 10 9 1
30. Tərcümə (İngilis Azərbaycan dilləri) 20 20
31. Tərcümə (Fars- Azərbaycan dilləri) 10 2 8
32. Bəstəkarlıq 5 3 2
33. Aktyor sənəti 10 6 4
34. Dirijorluq (sahələr üzrə) 5 5
35. İnstrumental ifaçılıq (Xalq çalğı alətləri) 15 15
36. İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano) 15 7  

8

37. İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər ) 5 1 4
38. İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri ) 5 5
39. Musiqişünaslıq 10 2 8
40. Musiqişünaslıq (Qiyabi) 10 7  

3

41. Muzey,arxiv işi və abidələrin qorunması 15 15
42. Rəngkarlıq 15 15
43. Vokal sənəti (sahələr üzrə) 10 5 5
44. Beynəlxalq ticarət və logistika 15 14 1
45. İqtisadiyyat 30 29 1
46. İqtisadiyyat (Qiyabi) 10 10
47. İqtisadiyyat (tədrisi ingilis dilində) 15 15
48. Marketinq 15 15
49. Menecment 20 19 1
50. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 20 20
51. Mühasibat 25 25
52. Mühasibat (Qiyabi) 15 13 2
53. Coğrafiya 10 10
54. Biologiya 20 20
55. Biologiya (Qiyabi) 10 10
56. Fizika 10 10
57. Kimya 10 9 1
58. Riyaziyyat 10 9 1
59. Ekologiya mühəndisliyi 10 10  

 

60. Energetika mühəndisliyi 10 8 2
61. Energetika mühəndisliyi (Qiyabi) 10 10
62. Elektrik və elektronika mühəndisliyi 10 7 3
63. İnformasiya texnologiyaları 20 20
64. Kompüter mühəndisliyi 10 10
65. Memarlıq 10 4 6
66. Meliorasiya mühəndisliyi 15 14 1
67. Nəqliyyat  mühəndisliyi 15 14  

1

68. Nəqliyyat  mühəndisliyi (Qiyabi) 10 10
69. Baytarlıq təbabəti 15 12 3
70. Torpaqşünaslıq və aqrokimya 10 10
71. Torpaqşünaslıq və aqrokimya (Qiyabi) 10 9  

1

72. Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın katastrı 10 9 1
73. Əczaçılıq 15 14 1
74. Məşqçilik 40 40
75. Məşqçilik (Qiyabi) 20 20
76. Sosial iş 15 15
77. Psixologiya 15 12 3
78. Turizm işinin təşkili 20 20
79. Hərbi tibb 10 10
80. Tibb 35 33 2
81. İctimai səhiyyə 15 11 4
82. Stomatologiya 20 20
Cəmi: 1300 1007 77.46% 141 10.84% 152 11.69%

Təhsil haqqı

2018-2019-CU TƏDRİS İLİNDƏ NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ ÖDƏNİŞLİ
                                                     İXTİSASLARDA TƏHSİL HAQLARININ MƏBLƏĞİ  
S № İxtisasın adı Əyani Qiyabi
1 Fizika müəllimliyi 1300
2 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 1300
3 Riyaziyyat müəllimliyi 1300
4 Texnologiya müəllimliyi 1300
5 Elektroenegetika mühəndisliyi 1300
6 Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi 1200
7 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi 1200 1000
8 Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi 1300
9 Ekologiya mühəndisliyi 1200
10 İnformasiya texnologiyaları 1300
11 Memarlıq 1500
12 Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi 1000
13 Coğrafiya müəllimliyi 1300
14 Beynəlxalq münasibətlər 1700
15 Dünya iqtisadiyyatı 1300
16 Mühasibat uçotu və audit 1300 1250
17 İqtisadiyyat 1300 1250
18 Menecment 1300
19 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 1200
20 Turizm və otelçilik 1500
21 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi 1300
22 Xarici dil müəllimliyi (rus dili) 1200
23 Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) 1300
24 Xarici dil müəllimliyi (alman dili) 1200
25 Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) 1500
26 Tarix müəllimliyi 1300
27 Tərcümə (Ərəb- Azərbaycan dilləri) 1500
28 Tərcümə (İngilis- Azərbaycan dilləri) 1500
29 Jurnalistika 1500
30 Hüquqşünaslıq 2000 1900
31 Kitabxanaçılıq və informasiya 1300
32 Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması 1300
33 Sosial iş 1300
34 Biologiya müəllimliyi 1300
35 Kimya müəllimliyi 1300
36 Müalicə işi 2000
37 Tibbi profilaktika 1800
38 Stomatologiya 2000
39 Əczaçılıq 2000
40 Bədən tərbiyəsi və idman 1300 1200
41 Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi 1300
42 İnstrumental ifaçılıq (Fortepiano) 2000
43 İnstrumental ifaçılıq (Simli alətlər) 2000
44 İnstrumental ifaçılıq (Nəfəs alətləri) 2000
45 Xalq çalğı alətləri ifaçılığı 1500
46 Musiqişünaslıq 2000 1900
47 Musiqi müəllimliyi 1300
48 Solo oxuma 2000
49 Bəstəkarlıq 2000
50 Dirijorluq 2000
51 Aktyor sənəti 1800
52 Təsviri incəsənət müəllimliyi 1300
53 Rəngkarlıq 1500

Naxçıvan Dövlət Universitetinə 600 və daha çox bal

toplayaraq qəbul olan tələbələrin adlı siyahısı

(2021-2022-ci tədris ili) 

 

S

 

Soyadı, adı, atasısının adı Balı İxtisası Bitirdiyi məktəb
1. TAĞIYEVA ELNARƏ  ELNUR 607 Hüquqşünaslıq (Əyani) SƏDƏRƏK RAYONU Sədərək kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi
2. YUSİFLİ   GÜLÇİN  SAMİR 611 Hüquqşünaslıq (Əyani) CULFA RAYONU, 3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi
3. İSMAYILOVA  GÜLNUR  MÜRVƏT 602 Hüquqşünaslıq (Əyani) BABƏK RAYONU, Cəhri qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Əkbərov adına) (əv-ki Cəhri kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Əkbərov adına)
4. ƏHMƏDLİ  GÜNEL  FİKRƏT 625 Hüquqşünaslıq (Əyani)

 

ŞƏRUR RAYONU, 1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Nərimanov adına)
5. İSMAYILLI  HAYAL  ELŞƏN 655 Hüquqşünaslıq (Əyani) CULFA RAYONU, Əlincə kənd tam orta məktəbi
6. ZEYNİYEV  İNFİL MƏSUD 619 Hüquqşünaslıq (Əyani) NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 17 nömrəli tam orta məktəb (A.Tağıyev adına)
7. ƏLİYEVA  SƏKİNƏ  ABBAS 619 Hüquqşünaslıq (Əyani) NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 5 nömrəli tam orta məktəb (H.Cavid adına)
8. ULXANSOY  SƏRVAN  MƏRDAN  

 

650

Hüquqşünaslıq (Əyani) KƏNGƏRLİ RAYONU,Xok kənd tam orta məktəbi  (əvvəlki Xok kənd tam orta məktəbi (M.Əliyev adına))
9. HACIYEV ÜMİD  YAMİDDİN 616 Hüquqşünaslıq (Əyani) NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, Heydər Əliyev adına məktəb (2007-2008-ci tədris ilinə qədər H.Əliyev adına lisey olub)
10. FƏRZƏLİYEVA  VÜSALƏ SAMİR 621 Hüquqşünaslıq (Əyani) NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, 7 nömrəli tam orta məktəb (E.Sultanov adına)
11. HƏZİZADƏ İNCİ  AKİM 625 Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) ŞAHBUZ RAYONU, Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb (əvvəlki Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb (N.Quliyev adına))
12. QASIMOVA  QUMRAL  HÜSEYN 622 Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) BABƏK RAYONU, Zeynəddin kənd tam orta məktəbi (S.Nadirli adına)
13. MUSTAFAYEVA  BƏHRİYYƏ  NAMİQ 660 Tibb NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ, Naxçıvan şəhər qızlar liseyi (əvvəlki Həmidə xanım adına Xanım qızlar liseyi)
14. SEYİDLİ  ZƏHRA  RƏŞAD 617 Tibb NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ 17 nömrəli tam orta məktəb (A.Tağıyev adına)

Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura

pilləsinə qəbulun nəticələri

(2021-2022-ci  tədris ili)

 

                    İxtisaslaşma Plan yeri Qəbul olunub Bos qalıb
1 -Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının tədrisi metodikası və 5 4 1
2 Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili) 8 8 0
3 -Dilşünaslıq  (ingilis dili) 10 9 1
4 -Dilşünaslıq (alman dili) 1 1 0
5 Dilşünaslıq (fransız dili) 2 1 1
6 -Dilşünaslıq (ərəb dili) 1 0 1
7 -Dilşünaslıq (rus dili) 1 0 1
8 -Dilşünaslıq (fars dili) 1 1 0
9 Azərbaycan ədəbiyyatı 3 3 0
10 Azərbaycan dili 3 3 0
11 -Texnologiya fənninin tədrisin metodikası və metodologiyası 3 3 0
12 -Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2 2 0
13 Pedaqogika  nəzəriyyəsi və tarixi 9 9 0
14 Sosial  pedaqogika 9 8 1
15 Təhsildə  qiymətləndirmə və monitorinq 9 9 0
16 Radio-telejurnalistika 2 0 2
17 Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3 0
18 Arxeologiya  və etnoqrafiya 3 3 0
19 Türk dünyası tarixi 3 3 0
20 Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 4 4 0
21 Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi 2 2 0
22 Beynəlxalq  münasibətlər və diplomatiya 2 2 0
23 Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri 4 1 3
24 Dövlət hüququ 8 6 2
25 Mülki və təsərrüfat hüququ 7 6 1
26 Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika  və məhkəmə ekspertizası 5 5 0
27 Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 2 2 0
28 Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 1 1 0
29 Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi 5 3 2
30 İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası  (musiqi alətləri üzrə) 4 4 0
31 Musiqi tənqidi 5 4 1
32 Etnomusiqişünaslıq 4 4 0
33 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 3 2 1
34 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit 3 2 1
35 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 8 8 0
36 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris ingilis dilində) 2 2 0
37 Strateji idarəetmə 4 4 0
38 Dövlət qulluğunun  təşkili və idarə edilməsi 3 3 0
39 Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3 0
40 İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 5 5 0
41 Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3 0
42 Yarımkeçiricilər fizikası 3 3 0
43 Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3 0
44 Fiziki kimya 2 2 0
45 Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 2 1
46 İnsan və heyvan fiziologiyası 3 3 0
47 Botanika 3 3 0
48 Bitkilərin genetikası və seleksiyası 3 3 0
49 Torpaqşünaslıq 2 2 0
50 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 3 3 0
51 Bərk tullantıların emalı texnologiyası 2 2 0
52 Elektroenergetika 3 3 0
53 Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi 2 2 0
54 İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri 6 6 0
55 İdarəetmədə informasiya sistemləri 6 6 0
56 İnformasiya  mühafizəsi  və təhlükəsizliyi 6 6 0
57 Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 2 0 2
58 Memarlıq abidələrinin bər­pası və yenidən quruluması 3 0 3
59 Baytarlıq cərrahiyəsi 2 2 0
60 Parazitologiya və invazion xəstəliklər 2 1 1
61 Mamalıq ginekologiya və suni mayalanma 2 2 0
62 Turizm və sosial mədəni servis xidməti 6 6 0
63 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası 2 2 0
64 Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat 2 2 0
65 Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı 3 3 0
66 Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 4 3 1
67 Gənclərlə iş 4 4 0
68 Farmokoqnoziya 3 3 0
  mi: 250 223 89.2% 27 10.8%