Naxçıvan Dövlət Universitetinin inkişaf yolu

Naxçıvan Dölət Universitetinin tanıtım videosu