Yadulla Həsən oğlu Həziyev. Baş müəllim

27 noyabr 1963-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Naxçıvan şəhərində yerləşən 8 №-li tam orta məktəbin          I sinfinə getmiş və 1981-ci ildə həmin məktəbi “qızıl medalla” bitirmişdir. 1981-ci ildə Xarkov Dəmir Yolu Mühəndisləri institutuna daxil olub, 1986-cı ildə həmin ali məktəbi “Dəmiryol nəqliyyatında daşıma proseslərinin idarə edilməsi” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bir sıra vəzifəsində işləyib. 2014-cü ildən bu günədən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində çalışmışdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvdür.

1.“Dəmiryol  nəqliyyatında vaqonlarının açılması üçün qurğu” adlı ixtiranın müəllifidir. Müəllif şəhadətnaməsi   №-1344664

2 Y.H.Həziyev. Dəmiryol nəqliyyatında qatarların hərəkətinin təşkili.Proqram. Naxçıvan—2016. 7 səh.

3.Y.H.Həziyev. Dəmiryol nəqliyyatında yük və kommersiya işlərinin təşkili.Proqram. Naxçıvan—2016. 7 səh.

4.Y.H.Həziyev, T.F.Səfərov. Dəmir yolunun üst quruluşunun əsas elementləri. Bakı Mühəndislik Universiteti. Konfrans materialı. 29-30 aprel 2021-i il. Bakı Azərbaycan. 452 səh.

5.Y.H.Həziyev. Ölkə iqtisadiyyatinin inkişafında dəmir yol nəqliyyatinin rolu. Bakı Mühəndislik Universiteti. Konfrans materialı. 24 dekabr 2021- ci il. Bakı Azərbaycan.

6.Y.H.Həziyev. Zəngəzur dəhlizinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafına təsiri. Mingəçevir Dövlət Universiteti. Konfrans materialı. 10-110dekabr 2021-c- il. Mingəçevir Azərbaycan.

7.Я. Г. Aзиев, Н. М. Бахшалиева.Требования к конструкции и элементам верхнего строения железнодорожного пути. 26-28 янвaрья 2021 г. Гaмбypг. Гepмaния.

8.Я. Г. Aзиев, Н. М. Бахшалиева. Движение двухосной тележки пo круговой кривой. 26-28 фeвpaлья 2021 г. Koпeнhaгeн. Daния.

9.Vahid nəqliyyat sisteminin inkişafında İKT nailiyyətlərindən istifadə edilməsinin üstünlükləri. Azərbaycan Texniki Universiteti.           “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi texniki konfransının materialları s.389-391. Bakı 4-5may 2022.

10.Çeşitləmə təpəsinin buraxma yolunda tormozlama mövqelərinin gücünün hesablanması. Azərbaycan Texniki Universiteti. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi texniki konfransının materialları s.392-395. Bakı 4-5may 2022.

 

 

E-mail: ayazabw84@gmail.com