Yadulla Həsən oğlu Həziyev

Baş müəllim

27 noyabr 1963-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Naxçıvan şəhərində yerləşən 8 №-li tam orta məktəbin I sinfinə getmiş və 1981-ci ildə həmin məktəbi “qızıl medalla” bitirmişdir. 1981-ci ildə Xarkov Dəmir Yolu Mühəndisləri institutuna daxil olub, 1986-cı ildə həmin ali məktəbi “Dəmiryol nəqliyyatında daşıma proseslərinin idarə edilməsi” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bir sıra vəzifəsində işləyib. 2014-cü ildən bu günədək Naxçıvan Dövlət Universitetində baş müəllim vəzifəsində çalışır. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

1.“Dəmiryol  nəqliyyatında vaqonlarının açılması üçün qurğu” adlı ixtiranın müəllifidir. Müəllif şəhadətnaməsi   №-1344664

2. Y.H.Həziyev. Dəmiryol nəqliyyatında qatarların hərəkətinin təşkili.Proqram. Naxçıvan—2016. 7 səh.

 1. Y.H.Həziyev. Dəmiryol nəqliyyatında yük və kommersiya işlərinin təşkili.Proqram. Naxçıvan—2016. 7 səh.
 2. Y.H.Həziyev, T.F.Səfərov. Dəmir yolunun üst quruluşunun əsas elementləri. Bakı Mühəndislik Universiteti. Konfrans materialı. 29-30 aprel 2021-i il. Bakı Azərbaycan. 452 səh.
 3. Y.H.Həziyev. Ölkə iqtisadiyyatinin inkişafında dəmir yol nəqliyyatinin rolu. Bakı Mühəndislik Universiteti. Konfrans materialı. 24 dekabr 2021- ci il. Bakı Azərbaycan.
 4. Y.H.Həziyev. Zəngəzur dəhlizinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafına təsiri. Mingəçevir Dövlət Universiteti. Konfrans materialı. 10-110dekabr 2021-c- il. Mingəçevir Azərbaycan.
 5. Я. Г. Aзиев, Н. М. Бахшалиева.Требования к конструкции и элементам верхнего строения железнодорожного пути. 26-28 янвaрья 2021 г. Гaмбypг. Гepмaния.
 6. Я. Г. Aзиев, Н. М. Бахшалиева. Движение двухосной тележки пo круговой кривой. 26-28 фeвpaлья 2021 г. Koпeнhaгeн. Daния.
 7. Vahid nəqliyyat sisteminin inkişafında İKT nailiyyətlərindən istifadə edilməsinin üstünlükləri. Azərbaycan Texniki Universiteti. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi texniki konfransının materialları s.389-391. Bakı 4-5may 2022.
 1. Çeşitləmə təpəsinin buraxma yolunda tormozlama mövqelərinin gücünün hesablanması. Azərbaycan Texniki Universiteti. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi texniki konfransının materialları s.392-395. Bakı 4-5may 2022.
 2. Vahid Nəqliyyat sisteminin inkişafında İKT nailiyyətlərindən istifadə edilməsinin üstünlükləri. Azərbaycan Texniki Universiteti. 2022
 3. Süni intellektin tətbiqində Azərbaycan təcrübəsi. Bakı Mühəndislik Universiteti 2023
 4. Çeşidləmə təpələrinin kompleks mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma qurğusu. Bakı Mühəndislik Universiteti 2023
 5. Nəqliyyatda süni intellektin tətbiqinə dair nümunələr. Naxçıvan Dövlət Universiteti 2023
 6. Виды подрельсовых опор, применяемых на железнодорожном транспорте. Шпалы Orleans, Fransa, 2023
 7. Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду и пути их решения Washington, USA, 2023