RƏHİMOV ZİYAD YAQUB OĞLU

Rəhimov Ziyad Yaqub oğlu 17 May 1996-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2013-2017-ci illərdə Türkiyənin Kırklareli Universitetində fəlsəfə ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb. 2017-2021-ci illərdə Türkiyənin Kocaeli Universitetində fəlsəfə ixtisasında magistratura təhsilini “Platon fəlsəfəsində yaxşı yaşam və siyasət əlaqəsi” mövzusunda elmi iş ilə tamamlayıb. Hazırda 2021-ci ildə başlamış olduğu Türkiyənin Uludağ Universitetində fəlsəfə ixtisası üzrə doktorantura təhsilinə davam edir. 2022-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakultəsinin “Fəlsəfə və sosial iş” kafedrasında fəlsəfə müəllimi olaraq fəaliyyət göstərir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

  1. Platon felsefesinde iyi yaşam ve siyaset ilişkisi, tezis. 2021, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye.
  2. Platon felsefesinde etik-siyaset ilişkisi. 2. Uluslararası Etik Kongresi 5-6 Şubat, 2021, Ankara, Türkiye.
  3. 29 EKİM 1923DE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULMASI VE 28 MAYIS 1992DE SEDEREK- DİLUCU KÖPRÜSÜNÜN AÇILMASI, TÜRK DÜNYASININ BAŞARILI GELECEĞİ İÇİN UMUTLARIN YENİ KAPILARIDI. 4. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMUOCTOBER 29, 2022 / ADANA-TÜRKIYE