.

ƏLİYEV ZAMİN QASIM oğlu

01.01.1988-ci ildə Şərur  Rayonunun Dərə kəndində anadan olmuşdur. 2006-cı ildəŞərur rayonunun Dərə kənd tam orta məktəbini bitirmişdir. Həmin il Naxçıvan Universitetinin Tarix və ictimaiyyət ixtisasına qəbul olunmuşdur. 2010-cu ildə NaxçıvanUniversitetini fərqlənmə ilə bitirmişdir.  2011-ci ildə Dərəkənd tam orta məktəbində tarix müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2012-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olunmuşdur. 2013-cü ildə Dərəkənd tam orta məktəbində təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləmişdir. 2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunda Laborant kimi fəaliyyət göstərmiş, 2015-ci ildə magistraturanı fərqlənmə ilə bitirmişdir. 2015-ci ildən isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında tarix müəllimi kimi fəaliyyətini davam etdirir.

 1. Yirminci Yüzyılın başlarında Büyük devletlerin Azerbaycan petrolü uğrunda mücadelesi”Türk Asya Stratejik Araşdırmalar Merkezi. 2014. İnternet
 2. “Birinci Dünya harbi zamani Almanyanin Kafkasya politikalarında Bakü meselesi” Ağrı İbrahim Çeçen Universiteti Nahçıvan ve doğu Anadolu Abideleri Uluslararası Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Yarını). SAGE yayıncılık. Ve Tic.Ltd. Şti 2016 –səhifə 306-313
 3. “XX əsrin əvvəllərində ABŞ, İngiltərə, Almaniya və Rusiyanın Azərbaycanda möhkəmlənmək uğrunda mübarizəsi” NDU-nun Elmi əsərləri №6 (75) Naxçıvan. “Qeyrət” nəşriyyatı 2016. Səhifə 27-32
 1. “Şərqi Ermənistan” mifi və ermənilərin uydurma ərazi iddaları NDU-nun Elmi əsərləri №6 (87) Naxçıvan. “Qeyrət” nəşriyyatı 2017 səhifə 3-7
 2. Qərbi Azərbaycan, yoxsa “şərqi Ermənistan” Tarix və Onun Problemləri № 1 Bakı.”Adiloğlu” nəşriyyatı 2018 səhifə 80-85
 3. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ermənilərin əsassız “Türkiyə Ermənistanı” ərazi iddialarının iflası NU-nin Elmi əsərləri № 1(6) Naxçıvan “NU-“NUH”” nəşriyyatı 2018 səhifə 236-244
 4. Попытка армян создать государство в Западном Азербайджане в начале xx века. Бюллетень науки и практики в № 7 (июль) 2018 г səhifə 528-537
 5. XX əsrin əvvəllərində ermənilərin uydurma ərazi iddiaları və onun mahiyəti. NDU-nun Elmi əsərləri №2 (91) I cild. Naxçıvan. “Qeyrət” nəşriyyatı 2018 səhifə 23-30
 6. Heydər Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 95 illik yubleyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları.Naxçıva. “Qeyrət” nəşriyyatı 2018 səhifə 14-17
 7. XX əsrin əvvəllərində ermənilərin Naxçıvanla bağlı iddiaları və bu iddiaların iflasa uğraması. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları
 8. ПОПЫТКА АРМЯН СОЗДАТЬ ГОСУДАРСТВО В ЗАПАДНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА Одесыкий нацищналыний економичний университет Науковои Висник № 11 (263) Odesa2018 səhifə 231-239
 9. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərindəermənilərin Osmanlı imperiyasına əsassız ərazi iddialarının yaranmasının tarixi-siyasi səbəbləri. Azərbaycan Milli elmlər Akademiyası Tarix institutunun Elni əsərləri №78, AMEA Tarix İnstitutu, Bakı 2019, səifə 135-14
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qorunub saxlanmasında Heydər Əliyevin rolu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. № 6 (103) Naxçıvan 2020.
 11. Los intentos de armenización de Nakhchivan por la Rusia zarista https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2615/2651, Meksika 2021
 12. Çar Rusiyasının ermənipərəst siyasəti və ermənilərin Naxçıvana köçürülməsi prosesi 3rd international conference on innovative studies of contemporary sciences, Tokyo 2021
 13. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvana qarşı ermənilərin ərazi iddiaları 3-cü Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İzmir 2021
 14. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti  Parlamentinin iclas protokollari erməni vəhşiliyini öyrənən mənbələrdən biri kimi. NMİ Elmi əsərlərində.
 15. XIX əsrin sonunda Qafqaza erməni köçünün səbəb və nəticələri Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri: Qars müqaviləsindən Şuşa bəyannaməsinə, Respublika elmi konfransı, Bakı 2021

Əlaqə:  zaminalisoy@gmail.com