Zaur Səbuhi oğlu Hüseynov

Əczaçılıq və stomatologiya kafedrasının müəllimi

Hüseynov Zaur Səbuhi oğlu 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Stomatologiya fakültəsinə daxil olmuş və həmin ixtisası 2011-ci ildə bitirmişdir. 2013-cü ildən NDU Tibb fakültəsinin Əczaçılıq və Stomatologiya kafedrasında 0,5 ştat müəllim, 2014-cü ilin noyabr ayından isə  tam ştat müəllim vəzifəsində işləyib. 2020-ci ildən Stomatologiya kafedrasında tam ştat müəllim vəzifəsində işləyir.

Məqalələri:

  1. Cəfərov. R.M., Hüseynov Z. S. Kariyesin etiologiyasında flüor elementinin rolu.//Azərbaycan  Tibb Universitetinin  90 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Təbabətin aktual problemləri-2020” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları 19-20 dekabr 2020-ci il, Bakı, Azərbaycan.
  2. Cəfərov.R.M., Hüseynov Z.S. Naxçıvan MR əhalisi arasında kariyesin geniş yayılmasının başlıca səbəbləri və profilaktikası .Stomatologiyada müasir innovasiyalar I Beynəlxalq konfransı.Naxçıvan 25 noyabr 2020.
  3. Cəfərov R. M., Hüseynov Z. S. Babək rayonunda yaşayan yerli əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılması və  intensivliyi // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2020 № 8 (109), səh. 93-97.