Zenfira Sərvər qızı Seyidova

Müəllim

E- mail:  turaleliyev12@gmail.com

1960-cı il fevralın 3-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Naxçıvan şəhərində Hüseyn Cavid adına 5 № li məktəbin birinci sinfinə daxil olub və 1977-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirib.

1977-ci ildə “Bilik” Cəmiyyəti Naxçıvan Vilayət Təşkilatında katibə-makinaçı vəzifəsində işləyib.

1979-cu ildə Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji institunun Tarix-filologiya fakültəsinin Dil-ədəbiyyat ixtisasının qiyabi şöbəsinə daxil olub və 1984-cü ildə həmin insititutu bitirib.

1982-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyində ekskursavod, 1984-cü ildə həmin muzeydə elmi işçi, 1997-ci ildən böyük elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 2003-cü ildən 705 saylı hərbi hissə orta məktəbinə qrup müəllimi təyin edilmişdir. 2004-cü ildən Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində müvafiq olaraq ekskursiyaçı, elmi işçi və baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

2006-cı ildən Naxçıvan MR Mədəniyyət Nazirliyinin əmri ilə Açıq Səma Altında muzeyə direktor təyin edilib.

2007-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar Mədəniyyət İşçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

2015-ci ilin sentyabr ayından Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin “Arxiv içşi və Muzeyşünaslıq” kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Elmi əsərlərin siyahısıı

İşin adıİşin növüNəşriyyat, jurnal və s.İşin həcmi
1“Muzeyin fondu yeni eksponatlarla zənginləşdirilir”MəqaləŞərq qapısı qəzeti, 2005-ci il 27 sentyabr № 186 
2“Zamanın hökmü”MəqaləŞərq qapısı. 2007-ci il 4 avqust 
3“Cavid dünyası”MəqaləŞərq qapısı.2007-ci il 1 sentyabr 
4“Daş abidələrimiz”MəqaləŞərq qapısı. 2008-ci il 15 fevral 
5“Daşlarda yaşayan tariximiz”MəqaləŞərq qapısı.2008-ci il 20 noyabr 
6“Tarixi özündə yaşadan abidələr və eksponatlar”MəqaləŞərq qapısı. 2009-cu il 30 iyul 
7“XII əsrin möhtəşəmlik abidəsi- Möminə xatın məqbərəsi”MəqaləŞərq qapısı. 2010-cu il 9 aprel 
8“Tarixi abidələrə müraciət Naxçıvan sənətkarlarının yaradıcılığında xüsusi yer tutur”MəqaləŞərq qapısı. 2011-ci il 18 fevral 
9“Əcəmi sənəti”MəqaləŞərq qapısı. 2011-ci il 5 aprel 
10“Açıq Səma Altında muzey yeni aksponatlarla zənginləşdirilir”MəqaləŞərq qapısı. 2011-ci il 27 oktyabr 
11“Nuh türbəsi Bəhruz Kəngərli yaradıcılığında”MəqaləŞərq qapısı qəzeti, 2012-ci il 30 mart, № 57 
12“Söz sənətimizin təbliğ olunduğu muzey”Elmi əsərlərAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” №6 (74) Naxçıvan-2016Səh.149-154
13Nizami Gəncəvinin poemalarının təbliğində illüstrasiyaların roluElmi əsərlərAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” Naxçıvan-2017, № 1-(82)Səh. 238-243
14“Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyi və görkəmli şair və yazıçılarımızın mənzil və xatirə muzeyləri”Elmi əsərlərAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” Naxçıvan-2017, № 6Səh.39-42
15“Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyinin fondu”Elmi əsərlərNaxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, 2018-ci il, № 5 (94)Səh. 139
16Klassik Azərbaycan qadın şairləri muzey ekspozisiyasındaElmi əsərlərAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” Naxçıvan-2018 №1Səh.134-137
17Muzeylərdə təsviri və dekorativ tətbiqi sənət əsərlərinin əhəmiyyətiElmi əsərlərAMEA Naxçıvan bölməsi Axtarışlar jurnalı 2018Səh.134-137
18 “Naxçıvanda memorial muzeylər”Elmi əsərlərAMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, dil və ədəbiyyat insititutu. Axtarışılar jurnalı, 2018-ci il, № 4, cild 8Səh. 100
19“Səyyar sərgilərin muzeyşünaslıq elminin inkişafında rolu”Elmi əsərlərAzərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Muzeyşünaslığın tədrisi problemləri II Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı 2018Səh 217
20El sənəti nümunələrimizin təbliğ olunduğu muzeyElmi əsərlərAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” NaxçıvanSəh 72-75
21“Muzeyşünas kadrların hazırlanması”Elmi əsərlərNaxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, 2019-cu il, № 1Səh 198
22Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarix-diyarşünaslıq muzeyləriElmi əsərlərADMİU-nun Muzeyşünaslığın Tədrisi Problemləri III Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı-2019səh 211
23“Muzey və ekskursiya işi”Elmi əsərlərNaxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları, 2019-cu il 28 fevralSəh. 104
24“Diyarşunaslıq muzeylərinin tarixi haqqında”Elmi əsərlər“Naxçıvan” Universiteti, 2019-cu il, № 4(15)Səh. 166
25“Muzey elmi nəzəri tədqiqat obyekti kimi”Elmi əsərlər“Muzey elmi nəzəri tədqiqat obyekti kimi”, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnalı, Humanitar elmlər seriyası 
26“Muzeylərdə illüstrasiyaların əhəmiyyəti”Elmi əsərlərAzərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Elmi Əsərlər №30, Bakı-2021Səh. 18-24
27“Muzeydə fond işinin əhəmiyyəti”Elmi əsərlərNaxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər jurnalı, 2021-ci il, № 1(110)Səh. 199-201  
28“Naxçıvan xalçalarının xüsusiyyətləri haqqında” Mədəniyyət qəzeti.   20.02.2022 
29Muzeylərdə eksponatların əhəmiyyətiElmi əsərlər“Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər jurnalı  №1(24) I hissə 2022-ci ilSəh. 214-218
   30.Milli-mədəni irsimizin qorunması və təbliğində muzeylərin roluMəqaləMədəniyyət qəzeti.   19.05.2022 
31.Muzeylər mədəni irsimizin qoruyucularıdırElmi əsərlər“Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər jurnalı  №2(26)  2022-ci ilSəh. 207-211
32.Tarixi abidələrdə ekspozisiyaların yaradılmasıElmi əsərlərAzərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Elmi Əsərlər №31, Bakı-2022Səh. 36-37
33.Azərbaycan tarxinin təbliğində muzeylərin təhsil müəssələri ilə qarşılıqlı əlaqələriElmi əsərlərAMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət və Dil Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar jurnalı, 2022-ci il, cild 16, №1(42)Səh. 206-211
34.Tarixi abidələrimiz qorunur və təbliğ edilirMəqaləNuhçıxan informasitya agentliyi. 18.04.2022Səh 6