[ultimate_heading main_heading=”Zeynalov Həbib Əzim oğlu, Müəllim” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

03 iyun 1994 – cü  ildə  Culfa rayon  Milax kəndində  anadan   olmuşdur.  2001- ci ildə həmin kənddə orta  məktəbə getmiş,2012 – ciildə məktəbi  bitirmişdir. 2012 –ci ildə  Naxçıvan  Dövlət  Universitetinin  Sosial idarəetmə  və hüquq fakültəsinin  “Turizm və otelçilik”ixtisasinın bakalavr pilləsinə  daxil  olmuş, 2016-cı  ildə  universiteti  bitirmişdir. Həmin  ildə  Naxçıvan  Dövlət  Universitetinin “Turizm və sosial-mədəni servis xidməti” ixtisasının magistratura  pilləsinə  daxil olmuş, 2019- cu ildə magistatura pilləsini bitirmişdir. 2019-cu ilin sentyabr ayından Naxçıvan  Dövlət  Universitetinin “Bələdiyyə və turizm” kafedrasında  müəllim vəzifəsində işləyir. 1 məqalənin müəllifidir. Kafedranın keçirdiyi elmi seminarlarda iştirak etmişdir.

Elmi  əsərləri

“Turizmin sosial-iqtisadi inkişafı” Sumqayıt Dövlət Universiteti, Magistrantların XVIII respublika elmi konfransı, IIhissə, Sumqayıt,2019