Zeynalova Leyla Kazım qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

1986-cı il yanvarın  15-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2002-2006-cı illərdə Naxçıvan DövlətUniversitetinin “Filologiya” fakültəsinin “Xarici dili -İngilis dili müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2010/2012–ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistraturasının “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə İngilis dili üzrə ixtisasını bitirib. 2016-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və metodika” kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyir. 2017-ci ildə Erasmus+ xətti üzrə Bakıda keçirilən “Ikili diplomlar” mövzusunda olan seminarda iştirak etmişdir. 2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və tərcümə” kafedrasının German dilləri üzrə dissertantıdır. Professor İlham Tahirovun rəhbərliyi ilə “İngilis dilində antonim komponentli frazeologizmlər” adlı elmi iş üzərində işləyir . 6 məqalə, bir proqram və bir dərs vəsaiti müəlliidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. “Azərbaycan və ingilis dillərində laylaların linqvistik xüsusiyyətləri”, NDU, Elmi əsərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017, səh.3
  2. “İngilis dilində felin tədrisi zamanı Azerbaycan dili materialları ilə müqayisədən istifadə məsələsi”, Beynəlxalq Elmi Konfransının materilları, Naxçıvan
  3. şəh., 2016-ci il ,  səh. 2
  4. “İngilis dilində zaman kateqoriyasının Azərbaycan dili ilə müqayisəli tədrisi”, Beynəlxalq Elmi Konfransının materilları, Naxçıvan şəh.,2017-ci il, səh. 3
  5. “Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası üçün İngilis dili üzrə proqram” Naxçıvan şəh., NDU-nun “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017-ci il,  səh. 15
  6. “İngilis dilinin tədrisində orijinal materiallardan istifadə”, “Naxçıvan” Universiteti, “Elmi Əsərlər”, 2018-ci il, 4(11) , səh. 4
  7. “English for Sports students” (Bədən tərbiyə və idman ixtisasının tələbələri üçün İngilis dili) adlı dərs vəsaiti, “Əcəmi” nəşriyyatı, 2019-cu il. Həmmüəllif –
  8. Aygün Əsgərova,  320 səh.
  9. “Müasir rus dilçiliyində frazeologiyanın tədqiqi”, NDU-nun “Elmi Əsərlər”, 2019-cu il, 5(102), səh. 4
  10. “İngilis dili frazeologiyasının tarixi inkişafı”, “Naxçıvan” Universiteti, “Elmi Əsərlər”, 2019-cu il, 4, səh. 5