Zümrüd Rasim qızı Səfərova

seferovazumrud@ymail.com

1992-ci ildə Babək rayonunun Kərimbəyli kəndində anadan olub. 2009-cu il Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakültəsi Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi  ixtisasına qəbul olub. Bakalavr təhsilini Prezident təqaüdü ilə oxuyub və fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2013-2015-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində İnformatika ixtisası üzrə magistr təhsili alıb. Magistr təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Bakalavr və magistr təhsili aldığı müddətdə kompüter elmləri sahəsi üzrə bir sıra yerli və beynəlxalq olimpiadaların iştirakçısı və qalibi olub.

2015-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti İnformatika kafedrasında müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin 3338.01-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi ixtisası üzrə dissertantıdır. Təhsil sahəsində xüsusi fərqləndiyinə görə 2018-ci ildə “Gənclər üçün Prezident mükafatı”na  layiq görülmüşdür.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Ekonometrik modellərin qurulmasında təsadüfi kəmiyyətlərdən istifadə. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2014. s. 158-161.
 2. İqtisadi proseslərin modelləşdirilməsində riyazi statistika elementlərindən istifadə. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2015. s. 120-124.
 3. Wi-Fi texnologiyası və Wi-Fi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qaydalar. NDU, Elmi əsərlər, №5(73), 2015. s.75-82.
 4. Dalğa tənliyi üçün qarışıq sərhəd şərtləri olan məsələnin optimal idarəetmə məsələsinə gətirilməsi və onun tədqiqi . NDU, Elmi əsərlər, Dəqiq elmlər seriyası 2017,  №8 (89). s.45-51.
 5. Метод оптимального управления в задаче Дирихле для гиперблического уравнения второго порядка. BDU, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası , 2017. s.78-82.
 6. О численном решении задач по определению правой части, начальной функции и коэффициента уравнения колебания струны. Нальчик, Международная научная конференция, Актуальные проблемы прикладной математики  материалы, 2018. c.102-103.
 7. Вариационный подход к решению одной коэффициентно-обратной задачи для гиперболического уравнения. Нальчик, IV Международная научная конференция, Актуальные проблемы прикладной математики  материалы, 2018. c.87-88.
 8. About the problem of finding the coefficients of the derivative in the string oscillation equations with the solution which discontinvity . The 6 th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, 2018. Pp.125-127.
 9. On a determination of the initial functions from the observed values of the boundary functions for the second-order hyperbolic equation. Jomard Publishing, Advanced Mathematical Models & Applications Vol.3, No.3,  2018, pp.215-222.
 10. Süni intellektin modelləşdirilməsinin  əsas inkişaf  istiqamətləri. NDU, Elmi əsərlər, № 4(93), 2018. s.143-147.
 11. Об определении коэффициента при производной в уравнении  колебаний струны с разрывом. “Проблемы управления и информатики” Украина, Киев, № 1, 2019. c.67-71.
 12. Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası. NDU, Elmi əsərlər, № 4(101), 2019. s.89-93.
 13. Ekspert sistemlərində biliklərin tərkibi və təşkili. NDU, Elmi əsərlər, № 8(97), 2019. s.69-73.