Qəribli İsmayıl Cavanşir oğlu

ismayilqaribli@hotmail.com          

“Hüquq fənləri”  kafedrasının baş müəllimi

10 yanvar 1984-cü ildə Şərur rayonunun Axaməd kəndində anadan olmuşdur.

2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bitirmişdir.

2009-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura fakültəsini Dövlət hüququ ixtisaslaşması üzrə bitirmişdir.

2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Rəhbər kadrların ixtisasının artırılması fakültəsini Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası üzrə bitirmişdir.

2005-2006-cı illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.

2007-ci ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsində sədrin köməkçisi vəzifəsində işləmişdir.2007-2009-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Dövlət quruculuğu, ərazi idarəetmə orqanları, deputatlarla və daimi komissiyalarla iş şöbəsində məsləhətçi, 2009-2015-ci illərdə Ali Məclis Aparatının Qanunçuluq və hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsində məsləhətçi və böyük məsləhətçi vəzifələrində işləmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 19 oktyabr 2015-ci il tarixli                 325-04/S nömrəli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 dekabr 2020-ci il tarixli 49-VI FR nömrəli fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvüdür.

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2019-cu il 22 iyun tarixli 1284 nömrəli sərəncamı ilə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.

2020-ci ildə 4 saylı Yengicə seçki dairəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilmişdir. İnsan hüquqları, beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin üzvüdür.

2009-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin “Hüquq fənləri” kafedrasında müəllim, 2022-ci ildən baş müəllim işləyir və Mülki prosessual hüquq fənnini tədris edir.

Evlidir, üç övladı var.

 

Elmi əsərləri:

  1. Kassasiya instansiyası məh­kəməsində aparılan ci­na­yət mühakimə icraatının anlayışı, əhəmiyyəti və əsas cəhətləri. Naxçıvan Dövlət Univer­siteti, “Elmi əsərlər”. Tarix və ictimai elmlər seriyası. № 5 (25), NDU, “Qeyrət”- 2008, S. 103-106
  2. Yuxarı instansiya məhkə­mələrində aparılan cinayət mühakimə icraatının anla­yışı və fərqli cəhətləri. Bakı, “Qanun” jurnalı – 2009. – № 8, S. 83-86
  3. Kassasiya instansiyası məh­kəməsində cinayət mü­hakimə icraatının həyata keçirilməsi. Bakı, “Qanun” jurnalı – 2010. – № 8, S. 106-109
  4. Mülki prosessual hüquq fənni üzrə Metodik Göstərişlər. (Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 28 noyabr 2012-ci il tarixli iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur (protokol № 03)). Naxçıvan, “Əcəmi”, 2017.
  5. Nikahın pozulması haqqında işlərə məhkəmədə baxılmasının xüsusiyyətləri (Fərəh Miriyeva ilə birlikdə). Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, “Azərbaycan Hüquq Jurnalı”, № 3 (ISSN 1810-9055), 2022, S. 59-69
  6. Mülki prosessual hüquq fənni üzrə Proqram. (Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 30 dekabr 2021-ci il tarixli iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur (protokol № 06)). Naxçıvan, “Qeyrət”, 2022.
  7. Mülki prosessual hüququn prinsipləri. Naxçıvan Dövlət Univer­siteti, “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası. № 2 (111), NDU, “Qeyrət”- 2022, S. 82-86
  8. Mülki işdə iddialar məhkəmə müdafiəsi hüququnun həyata keçirilməsinin əsas vasitəsi kimi. 1st International Silk Road Conference, May 26-27, (ISBN – 978-625-367-139-6), 2023 / Nakhchivan, Azerbaijan, Nakhchivan State University, p. 1119-1126